Förenkla hanteringen av HR-dokument – säkert och effektivt

Var har du dina HR-dokument? Och vem har egentligen tillgång till dessa? Genom att samla in och centralisera alla dokument minskar du pappersrelaterade kostnader samtidigt som du kan ta användarupplevelsen till en helt ny nivå. Om vi säger att allt detta är möjligt, samtidigt som vi skyddar GDPR-reglerna, vad tycker du?

Kända utmaningar relaterade till personalarkiv:

 • Dokument sparas i pappersformat 
 • Dokument lagras på olika platser, till exempel lokalt på en dator eller i offentliga utrymmen, med olika procedurer för åtkomst, lagring och borttagning
 • Dokument är inte tillgängliga för någon annan än vissa HR-proffs
 • Chefer har ingen översikt över dokument om sina anställda
 • Medarbetaren vet inte vilka dokument som lagras om sig själva
 • Endast HR kan lagra/ladda upp dokument
 • Systemet är inte användarvänligt
 • GDPR-lagringsregler följs inte på ett korrekt sätt.

Välj ett system som är både användarvänligt och tar hänsyn till GDPR

Välj ett elektroniskt dokumentarkiv som säkerställer att alla dokument som ditt företag har är lättillgängliga, på ett ställe, i en lättanvänd lösning. Välj en lösning som säkerställer att chefer kan visa och uppdatera dokument på sina anställda och där medarbetaren enkelt kan visa, ladda upp och uppdatera dokument om sig själva. 

Välj en lösning där åtkomsten styrs av dina anställdas roll i systemet. Är hen en ledare? En anställd? Eller arbetar hen på din HR-avdelning? Låt enkel parameterinställning styra vad de olika rollerna kan se, ändra och ta bort.

Välj en lösning där lagringsreglerna i systemet avgör hur länge ett dokument sparas och hur länge ett dokument behålls efter att en medarbetare har slutat.

Vilket HR-arkiv ska du välja?

Det finns flera olika HR-arkiv och vi har full förståelse för att det är en omfattande uppgift att förstå vad de olika systemen innehåller. Vi på Sariba har i över 20 år levererat HR-system till både stora och små företag, inom offentlig och privat sektor och har god erfarenhet av att ge råd till våra kunder. Självklart hjälper vi dig att välja den lösning som är skräddarsydd efter dina behov, både idag och i framtiden.

HR Stöd

PeopleDoc – sätt användarupplevelsen i centrum

Med PeopleDoc kan du vara helt säker på att ditt företags HR-dokument lagras på ett säkert sätt – och samtidigt lättillgängligt, både för HR-avdelningen, chefer och för medarbetare. Verktyget samlar in och centraliserar all information på ett ställe, vilket bidrar till minskade pappersrelaterade kostnader.

PeopleDoc är en rollbaserad lösning och ger olika åtkomster för att visa, ändra och ta bort dokument baserat på din roll i systemet. PeopleDoc fungerar också med olika lagringsregler för de olika typerna av dokument, så åtkomst till dokument kan styras baserat på roller och dokumenttyper. På så sätt säkerställer du att GDPR följs i högsta grad. 

PeopleDoc är ett intuitivt och molnbaserat personalarkiv helt integrerat med SAP SuccessFactors och SAP On-Prem. Lösningen lyfter HR-arbetet till en ny digital nivå och hanterar all data i enlighet med sekretessregler och GDPR. 

Med PeopleDoc får ditt företag bland annat
 • Ett strömlinjeformat dokumenthanteringssystem som effektiviserar HR-arbetet
 • Flera import- och uppladdningsfunktioner för alla typer av dokument
 • Säker och trygg åtkomst till alla dokument, när som helst och var som helst
 • Enkel sökfunktion 
 • Säker dokumentdelning
 • Hjälp med att standardisera och strukturera HR-filer
 • En användarvänlig och molnbaserad lösning 
 • Hitta dokument mer effektivt – upp till 12 gånger snabbare
 • 0 (noll) förlust av dokument
 • Ökad HR-produktivitet med upp till 30 %