När du använder SAP SuccessFactors Compensation kommer du att:

Ikonen

Påskynda kompensationsprocessen

Ikonen

Få insikter i realtid; Du behöver mindre förberedelsetid och färre kalkylblad

Ikonen

Få en enhetlig bild av kompensationen i ditt företag

Få kontroll över din kompensationsprocess – en gång för alla

Ersättning. Vad säger det här ordet dig? Och hur hanteras detta i ditt företag? Ersättning handlar om att ge dina anställda rätt lön för det arbete de gör, samtidigt som det kan handla om bonus för en extraordinär insats. Lön och bonus är två viktiga åtgärder du kan använda för att få dina medarbetare att känna sig sedda och värderade, och det är därför oerhört viktigt att detta görs på rätt sätt. 

Många företag har inte systemstöd för sin kompensationsprocess, så ersättningen beräknas manuellt. Godkännandeprocessen är också manuell och sker via e-post eller i möten. Som vi alla vet kan manuella processer vara både tunga, komplicerade och leda till fel. Den goda nyheten är att det finns en enkel och intuitiv lösning för att hantera ersättning, en lösning som ger dig en överblick och insikt; Översikt över hela kompensationsprocessen. Inblick i varje medarbetares löneutveckling. Låter bra, eller hur?

Kända kompensationsutmaningar

  • Du har inget systemstöd för den årliga lönejusteringen 
  • Du har inget systemstöd för bonusallokering
  • Manuella processer och beräkningar ger en dålig överblick och kan leda till fel 
  • Dina chefer kan inte se hur mycket av deras budget de har spenderat, vilket ger en bristande översikt
  • Du har inget systemstöd för att godkänna lönejustering 
  • Det är svårt att få en överblick över den totala lönejusteringen, både per avdelning, plats eller för hela företaget
Kompensation

Välj ett system som ger dig en översikt

Genom att välja en automatiserad kompensationslösning ger du dina chefer både insikt och översikt genom hela processen. Välj en lösning som gör att dina chefer kan se hur en enskild medarbetares potentiella löneförändring påverkar hela avdelningen och den totala budgeten. Välj en lösning som låter dig prova olika justeringar för att se hur detta påverkar helhetsbilden och i slutändan ger en korrekt och rättvis lönejustering. Välj en lösning med en godkännandeprocess. Välj den lösning som ger dig den översikt du behöver.

Vilken lösning ska du välja?

Det finns flera olika system för hantering av ersättning, och vi har full förståelse för att det är en omfattande uppgift att sätta sig in i vad de olika systemen innehåller. Vi på Sariba har i över 20 år levererat HR-system till både stora och små företag, inom offentlig och privat sektor och har god erfarenhet av att ge råd till våra kunder. Självklart hjälper vi dig att välja den lösning som är skräddarsydd efter dina behov, både idag och i framtiden.

 

SAP SuccessFactors Compensation

SAP SuccessFactors Compensation är en lättanvänd molnlösning som säkerställer en enklare, säkrare och mer exakt kompensationsprocess i ditt företag. Förutom att ge dig en fullständig översikt över alla belönings- och kompensationsavtal hjälper SuccessFactors Compensation dig att länka prestation och belöning på ett objektivt sätt som hjälper till att öka engagemanget inom företaget - så att du kan bygga en stark prestationskultur.

Lösningen stödjer både löner, bonussystem och andra typer av ersättningar – och eftersom SuccessFactors Compensation visualiserar all data på ett användarvänligt sätt kan du snabbt jämföra, rangordna och fördela olika utbetalningar och ersättningar. På så sätt kan du enkelt justera mål med grafer, översikt och filter. SuccessFactors Compensation tillhandahåller också fördefinierade rapporter som förhindrar diskriminering och säkerställer att rättsliga krav uppfylls.

  • Få en enda bild av ersättning och bonus
  • Snabbare implementering, från 2 månader till 2 veckor
  • Insikter i realtid, mindre förberedelsetid och färre kalkylblad
  • Samordning av ersättning med affärsmål

Använder du redan SAP HCM?

Då vet du att du har valt ett robust och pålitligt HR-system. Vi på Sariba har arbetat med SAP HCM i över två decennier och kan med handen på våra hjärtan säga att vi är bland de allra bästa inom detta område. Vi hjälper dig mer än gärna att både underhålla och vidareutveckla ditt SAP HCM-system, och när du någon gång är redo att flytta din lösning till molnet och till SAP SuccessFactors kan du vara säker på att vi kommer att vägleda dig säkert in i hamn.