Hållbarhet i Sariba

Alla delar av Saribas verksamhet bygger på ett erkännande av de grundläggande rättigheter och friheter som tillhör alla människor i världen. Saribas skyldighet att respektera mänskliga rättigheter inkluderar såväl dess egna aktiviteter som Saribas leverantörers och affärspartners.

För att säkerställa att Saribas åtagande att respektera mänskliga rättigheter är förankrat i hur företaget bedriver sin verksamhet, genomförs regelbundet utredningar i syfte att identifiera, bedöma och adressera potentiella riskfaktorer. Dessa aktiviteter är i linje med internationella och nationella riktlinjer och krävs av den norska öppenhetslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2022.

Vill du veta mer?

Ladda ner vår rapport, där vi beskriver vår hållbarhetsstrategi. Du är självklart också välkommen att höra av dig om du har fler frågor.

Hållbarhetsstrategi 1
wp wp innehållsuppladdningar 2017 06 Miljfyrtarn Norska färger

vi har blivit en ekologisk fyrbåksorganisation

Nu kommer vi att minska matavfallet, källsorteraoch arbeta kontinuerligt för att att ta fler rätt steg i den gröna riktningen!

Som en Eco-Lighthouse bidrar vi bidrar också till att uppnå flera av FN:s hållbarhetsmål hållbarhetsmål. En hållbar framtid kräver conkreta åtgärder och en gemensam ansträngning från företag, regeringar och konsumenter!

Detta är Saribas miljöpolicy

Sariba har åtagit sig att ta ansvar för miljön genom vårt samhälls- och påverkansarbete och genom vår dagliga verksamhet.

Sariba tar socialt ansvar för miljön genom att:
- Aktivt arbeta med/prioritera sociopolitiskt påverkansarbete med anknytning till klimat- och miljöutmaningar
- Ha produkter och tjänster i "portföljen" som har en positiv miljöprofil
- Betona miljön i avtal med våra partners och allianser
- Utveckla en föredragen arbetsgivare.

Sariba tar ansvar för miljön i sin dagliga verksamhet genom att:
- Separera avfallet vid källan och minska den totala mängden avfall
- Kontrollera och sträva efter att minska energiförbrukningen
- Arbeta aktivt för att minska pappers- och trycksaker
- Kontrollera de miljökrav som ställs på organisationen
- Arbeta aktivt för att uppnå en balans mellan arbete och privatliv.

saribas due diligence-rapport

Här hittar du vår due diligence-rapport för 2024.