Hållbarhet i Sariba

Alla delar av Saribas verksamhet bygger på ett erkännande av de grundläggande rättigheter och friheter som tillhör alla människor i världen. Saribas skyldighet att respektera mänskliga rättigheter inkluderar såväl dess egna aktiviteter som Saribas leverantörers och affärspartners.

För att säkerställa att Saribas åtagande att respektera mänskliga rättigheter är förankrat i hur företaget bedriver sin verksamhet, genomförs regelbundet utredningar i syfte att identifiera, bedöma och adressera potentiella riskfaktorer. Dessa aktiviteter är i linje med internationella och nationella riktlinjer och krävs av den norska öppenhetslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2022.

Vill du veta mer?

Ladda ner vår rapport, där vi beskriver vår hållbarhetsstrategi. Du är självklart också välkommen att höra av dig om du har fler frågor.

Hållbarhetsstrategi 1

Detta är Saribas miljöpolicy

Sariba har åtagit sig att ta ansvar för miljön genom vårt samhälls- och påverkansarbete och genom vår dagliga verksamhet.

Sariba tar socialt ansvar för miljön genom att:
- Aktivt arbeta med/prioritera sociopolitiskt påverkansarbete med anknytning till klimat- och miljöutmaningar
- Ha produkter och tjänster i "portföljen" som har en positiv miljöprofil
- Betona miljön i avtal med våra partners och allianser
- Utveckla en föredragen arbetsgivare.

Sariba tar ansvar för miljön i sin dagliga verksamhet genom att:
- Separera avfallet vid källan och minska den totala mängden avfall
- Kontrollera och sträva efter att minska energiförbrukningen
- Arbeta aktivt för att minska pappers- och trycksaker
- Kontrollera de miljökrav som ställs på organisationen
- Arbeta aktivt för att uppnå en balans mellan arbete och privatliv.