ANSTÄLLER DU DE BÄSTA HJÄRNORNA I DIN BRANSCH?

Att anställa, utveckla och behålla rätt personer i din organisation har en tydlig och mätbar inverkan på ditt företags resultat. Men hur mycket tid lägger du på en rekryteringskampanj? Och har du svårt att hitta de riktigt bra talangerna, de allra bästa hjärnorna, de som verkligen vill göra skillnad för ditt företag? Felanställning är både dyrt och tidskrävande, och dåliga rekryteringsrutiner är en av de främsta anledningarna till att detta händer.

Den goda nyheten är att det finns en bra lösning för rekryteringsprocessen som kommer att imponera på alla som använder den, från HR till potentiella kandidater.
Den gör det möjligt för dig att hitta de bästa talangerna och få dem att engagera sig i din organisation så att de i slutändan anställs av dig. Den är lätt att använda och guidar dig genom varje steg i rekryteringsprocessen.

Vill du veta mer om rekryteringsprocessen? Ladda ner vår snabbguide ->

Design utan namn 1
ladda ner vår guide

Kända utmaningar relaterade till rekryteringsprocessen

Vår erfarenhet visar att många företags rekryteringsprocesser är både manuella och omfattande. Dessutom spenderas onödigt mycket tid på att hantera själva processen. Bristen på systemstöd och en genomtänkt process kan leda till mycket osäkerhet relaterat till rekryteringarna:

  • Vem skapar anställningsrekvisitionen och vem godkänner rekryteringen?
  • Vilken kompetens ska vår nya kollega ha?
  • Ska vi göra någon form av tester?
  • Vilka kandidater ska vi kalla in till en intervju, och vem gör det?
  • När och var kommer intervjuerna att hållas, och vem följer upp detta?
  • Vem av oss kommer att delta i intervjun och hur ska vi bedöma kandidaterna?