Människor som gör mer, och system som gör det möjligt

Tekniken ställer krav på människor och människor på teknik. Vi på Sariba har ett kontinuerligt fokus på interaktionen och synergieffekterna mellan dem och kan därför leverera lösningar som verkligen effektiviserar och förenklar arbetsdagen för våra kunder.

Vi är bland annat Norges ledande leverantör av SAP Human Experience Management-lösningar (HXM), och hjälper våra kunder att förenkla och effektivisera alla viktiga tjänster inom löne- och personalområdet.

Ikonen

HR- och personaldata

Läs mer
Ikonen

Uppföljning av sjukfrånvaro

Läs mer
Ikonen

Personalarkiv

Läs mer
Ikonen

Onboarding

Läs mer
Ikonen

Kompensation

Läs mer
Ikonen

Lärande

Läs mer
Ikonen

Successionsplanering

Läs mer
Ikonen

Mål- och medarbetarutveckling

Läs mer