VAD TÄNKER DU NÄR VI SÄGER GDPR och HR?

Har du kontroll eller tycker du att det är en utmaning? Det har gått några år sedan GDPR-reglerna infördes, och även om vi räknar med att du har kontroll betyder det inte nödvändigtvis att du tycker att det är lätt att hantera.

Som tur är finns det bra systemstöd för att hantera detta, systemstöd som gör att man kan vara trygg med att regelverket både följs och hanteras i alla lägen.

Allt inom HR – från Sariba

Vi på Sariba vill erbjuda dig hela sortimentet av HR, och för att möta dina datakontrollbehov har vi både utvecklat våra egna lösningar och kopplat till oss flera bra partners. Tillsammans erbjuder vi dig allt du behöver för att möta dina GDPR-behov, oavsett om du arbetar i ett stort eller lite mindre företag.

Vilka GDPR-produkter behöver du?
Ladda ner din miniguide här

Kända utmaningar relaterade till GDPR och HR

I korthet innebär dataskyddslagen att du måste ha kontroll över mängden personuppgifter som samlas in, och omfattningen av detta. Du måste också ha kontroll över hur länge dokumenten har lagrats och hur länge du får lagra dem. Slutligen måste du också ha kontroll över vem som har tillgång till de olika dokumenten vid varje given tidpunkt.

Hur påverkar GDPR egentligen HR?

GDPR-förordningen innehåller ett antal omfattande regler om vad som är lagligt - och vad som inte är det. Detta påverkar hur HR kan arbeta med data:

 • Krav som rör grunden för behandling/rättslig grund
 • Dataminimeringsprincipen – vad är nödvändigt att lagra?
 • Åtkomstbegränsning – vem ska kunna se vad?
 • Krav för radering - kan du behålla allt?
 • Skyldighet att informera/ge tillgång

Dessutom innehåller regelverket ett antal dokumentationskrav:

 • Du måste kunna visa att du följer lagen
 • Du måste beskriva vad som görs och varför det görs
 • Du måste utveckla principer/policyer
 • Du måste se till att du har databehandlingsavtal och avtal om överföring av information utomlands

Slutligen innehåller GDPR krav på konfidentialitet, integritet och noggrannhet.

HUR SKA VI FÅ ALLT DETTA ORGANISERAT?

GDPR kan verka stort och omfattande, men det är inte oöverstigligt. Vår rekommendation när det gäller GDPR och HR är att du börjar med följande punkter:

 • Du måste kartlägga vad som görs
 • Finns det behov av förändringar?
 • Du måste både anta och införa rutiner och regler
 • Du måste förbereda dokumentation
 • Sammanfoga alla processer, till exempel i en sekretesshandbok

Så enkelt - så omfattande.

FULL KONTROLL ÖVER ERA HR DATA

För att få full kontroll över dina HR-uppgifter erbjuder vi dig följande:

 • Rapporter - ger dig kontroll över mängden personuppgifter som samlas in
 • Raderingsprogram - Gör att du enkelt kan radera de uppgifter som du inte längre kan och bör behålla
 • Ett digitalt personalarkiv - så att du kan känna dig trygg med att uppgifterna lagras på ett säkert sätt
 • Behörighetsprogram - ger dig trygghet i att endast de som behöver se uppgifterna kan se dem
 • Loggning av behandlade uppgifter - ger dig en översikt över omfattningen av de behandlade uppgifterna

Låt oss hjälpa dig att kartlägga dina GDPR-behov, och tillsammans tar vi reda på vilken lösning som är bäst för dig och ditt företag.