Våra rådgivningstjänster bygger på 3 utmaningar HR

Historiskt sett har avdelningarna på HR ansvarat för organisationens administrativa rutiner. Under de senaste åren har vi dock sett en tydlig förändring och HR arbetet har blivit mer inriktat på operativa förbättringar. Dessutom ser vi också ett ökat fokus på att leverera tjänster som tänker "utifrån och in", dvs. tjänster som utgår från kunden. Dessa tjänster ger arbetstagaren en helt ny roll när det gäller att definiera sin arbetsupplevelse; vi kallar detta för medarbetarägarskap.

För att införa personalägande krävs en uppgradering av både HR-strategin och servicemodellen. Detta innebär att man måste omdefiniera det som tidigare var "inifrån och ut"-processer till en ram för arbetstagarägande. Våra tjänster hjälper dig att koppla ihop HR strategi, digitalisering, processer och medarbetarengagemang för att skapa en konkurrensfördel i kampen om de allra bästa medarbetarna.

Det handlar om att förstå både var HR befinner sig i dag och ramarna för framtidens servicemodell, om att förstå de anställdas behov på ett sätt som leder till tydliga handlingsplaner och genomförande av lösningar, om att förbättra processer och digitalisera tjänster för att stödja den önskade arbetsupplevelsen.

3 HR utmaningar orange

De 3 utmaningarna på HR

Siffror HR tjänster 3
Figurer HR tjänster 4
Siffror HR tjänster 5

1. HR servicemodell

Ge HR en tydlig kompass för vart organisationen är på väg, samt en ram för HR-tjänsterna. Uppgradera kompetensen för att möta framtiden.

Tjänster:

  • HR-revision och strategi
  • Organisation och serviceleverans
  • Transformation, förändring och projektledning
  • Personalhantering

2. attraktiv arbetslivserfarenhet

Förstå och implementera de lösningar som krävs för att skapa en attraktiv arbetsupplevelse inom organisationens ramar.

Tjänster:

  • Medarbetarupplevelse
  • Människor Analytics
  • Handlingsplanering och genomförande
  • Utvärdering av ledare och talanger

3. hr processförbättring och digitalisering

Skapa medarbetare genom öppna, effektiva och digitala processer som ger både organisationen och medarbetarna det de behöver.

Tjänster:

  • HR Processförbättring.
  • HR digitalisering
frågetecken

vill du veta mer?

Då är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna att komma igång med dina nya och innovativa strategier på HR.

Kontakta oss