Våra konsulttjänster är uppbyggda kring 3 HR-utmaningar

Historiskt har HR-avdelningar ansvarat för de administrativa rutinerna i företaget. Men de senaste åren har vi sett en tydlig förändring och HR-arbetet har blivit mer fokuserat på verksamhetsförbättringar. Utöver det ser vi också ett ökat fokus på att leverera tjänster som tänker ”utanför och in”, det vill säga tjänster som börjar hos kunden. Dessa tjänster ger den anställde en helt ny roll i definitionen av sin arbetslivserfarenhet; Det kallar vi samarbete.

Att få medarbetarna på plats kräver en uppgradering av både HR-strategin och servicemodellen. Det innebär att vi måste omdefiniera det som tidigare var "in och ut"-processer, till ett ramverk för medarbetarna. Våra tjänster hjälper dig att länka samman HR-strategi, digitalisering, processer och teamwork till en konkurrensfördel i kampen om de allra bästa människorna.

Det handlar om att förstå både var HR är idag, och ramverket för framtidens tjänstemodell; att förstå dina medarbetares behov på ett sätt som leder till tydliga handlingsplaner och implementering av lösningar; att förbättra processer och digitalisera tjänster, att bygga vidare på önskad arbetserfarenhet.

3 HR utmaningar orange

De 3 HR-utmaningarna

Figurer HR-tjänster 3
Siffror HR-tjänster 4
Siffror HR-tjänster 5

1. HR-servicemodell

Ge HR en tydlig kompass för vart organisationen är på väg, samt ramarna för HR:s tjänster. Uppgradera färdigheter för att möta framtiden.

Tjänster:

  • HR revision och strategi
  • Organisation och serviceleverans
  • Transformation, förändring och projektledning
  • Personalhantering

2. attraktiv arbetslivserfarenhet

Förstå och implementera de lösningar som krävs för att skapa en attraktiv arbetsupplevelse inom organisationens ramar.

Tjänster:

  • Medarbetarupplevelse
  • Människor Analytics
  • Handlingsplanering och genomförande
  • Utvärdering av ledare och talanger

3:e tim processförbättring och digitalisering

Skapa medarbetare genom öppna, effektiva och digitala processer som ger både organisationen och medarbetarna det de behöver.

Tjänster:

  • HR-processförbättring
  • HR digitalisering
frågetecken

vill du veta mer?

Då är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna att komma igång med dina nya och framåtblickande HR-strategier.

Kontakta oss