Utmana dina HR-processer med hjälp av Saribas HR-rådgivning

Historiskt har HR-avdelningar runt om i landet ansvarat för företagets administrativa rutiner. Under de senaste åren har vi sett en förändring i HR-arbetet där fokus har flyttats från administrativ verksamhet till operativa förbättringar. Detta är ett skifte, utan tvekan, och spännande för alla som arbetar inom HR, men det ger också ett uppsving för alla företag som underlättar denna förändring.

På Sariba hjälper vi dig att identifiera områden i dina HR-processer med utrymme för förbättringar och där kreativa lösningar kan implementeras. Dessa lösningar kan antingen syfta till att effektivisera, utveckla ledningen i organisationen, scorecards, utveckla servicenivåavtal eller öppna kommunikationslinjer för att förbättra interna relationer. Vi har över 20 års erfarenhet av HR-rådgivning och hjälper dig gärna att optimera dina processer.

Genom att anta vår metod kommer du att kunna minska kostnaderna, öka effektiviteten, säkerställa att dina medarbetares mål ligger i linje med företagets mål, underlätta utvecklingen av ledarskap och ledning samt skapa en framåtblickande och framtidsorienterad HR-funktion.

Karriärvägledning