frågetecken

har du ställt dig själv de viktiga frågorna?

  • Hur skapar ni engagemang och entusiasm kring HR och HR?
  • Hur stärker vi vår egen roll i organisationen?
  • Hur bidrar du till att skapa attraktiva arbetsupplevelser samtidigt som du leder arbetet i din organisation?

HRStrategin handlar om att klargöra varför vi har en funktion för HR, vad HR är och vem HR är till för.

Det klargör riktningen för din personal, stärker servicen och skapar förståelse och förtroende för HR din organisation. När vi definierar en HR servicemodell går vi från vision och strategi till att förverkliga strategin i förvaltningsprinciperna och organisationen av HR tjänster och organisation.

Mönster

Syftet med att utveckla en servicemodell för HR är:

Karta

Du skapar en färdplan för att skapa attraktiva arbetsupplevelser

2

Du klargör din egen roll och identifierar kraven så att HR lyckas med sin leverans.

3

Du stärker förtroendet för organisationen och skapar tydliga förväntningar på HR

4

För att se till att du väljer rätt HR-system och bygger relevanta HXM-tjänster som uppfyller så många olika behov som möjligt.

Vår metodik bygger på över 20 års erfarenhet av HR management och organisationsutveckling.

Utgångspunkten är klarhet om vilka HR:s kunder är och vilka behov de har. Samtidigt kopplar vi detta till styrningsprinciper och organisationens behov för att skapa en ram för HR tjänster. På så sätt får vi fram tjänstens behov, som vi använder för att definiera en tydlig leveransmodell, kriterier och genomförandeprinciper.

saribas metod

- Vi hjälper dig att bygga upp din HR servicemodell

Saribas metod

Vi stödjer dig med både design, upphandling och implementering av tjänster och processer. Samtidigt stöttar vi dig i förändrings- och projektledning.

entreprenörer och affärsmän konferens i mig PZ2RB6A skalad

vill du veta mer?

Då är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna att komma igång med dina nya och innovativa strategier på HR.

Kontakta oss