frågetecken

har du ställt dig själv de viktiga frågorna?

  • Hur bygger du engagemang och entusiasm kring HR- och HR-tjänster?
  • Hur stärker vi vår egen roll i organisationen?
  • Hur bidrar du till att skapa attraktiva arbetsupplevelser samtidigt som du leder arbetet i din organisation?

HR-strategi handlar om att få klarhet i varför vi har en HR-funktion, vad HR är och vem HR är till för.

Det tydliggör riktningen för dina medarbetare, stärker tjänsteleveransen samtidigt som du bygger både förståelse och förtroende för HR i din organisation. När vi definierar en HR-tjänstemodell går vi från vision och strategi, till att förverkliga strategin i ledningsprinciper och organisation av HR-tjänster och organisation.

Syftet med att utveckla en HR-servicemodell är:

Karta

Du skapar en färdplan för att skapa attraktiva arbetsupplevelser

2

Du tydliggör din egen roll och identifierar krav, så att HR lyckas med leveransen

3

Du stärker organisationens förtroende och skapar tydliga förväntningar på HR

4

För att säkerställa att du väljer rätt HR-system och bygger relevanta HXM-tjänster som täcker så många behov som möjligt

Vår metod bygger på över 20 års erfarenhet av HR-ledning och organisationsutveckling

Utgångspunkten är tydlighet och tydlighet om vilka HR:s kunder är, och vad deras behov handlar om. Samtidigt kopplar vi detta till ledningsprinciper och organisationens behov så att vi får ett ramverk kring HR-tjänster. Detta ger oss servicebehovet som vi använder för att definiera en tydlig leveransmodell, kriterier och implementeringsprinciper.

saribas-metoden

– vi hjälper dig bygga din HR-servicemodell

Saribas metod

Vi stödjer dig med både design, upphandling och implementering av tjänster och processer. Samtidigt stöttar vi dig i förändrings- och projektledning.

frågetecken

vill du veta mer?

Då är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig mer än gärna att komma igång med dina nya och framåtblickande HR-strategier.

Kontakta oss