Har du full kontroll över din löneprocess?

Att köra lön är en omfattande process, en process som kräver mycket av dem som utför det, varje månad. Goda kunskaper om regelverk, öga för detaljer, noggrannhet och kunskap om lönesystemet är bara några av de egenskaper som de som arbetar med löner måste ha. Runt om i Norge finns ett antal löneavdelningar med mycket kompetenta medarbetare, som alla har värdefull kompetens. En utmaning som flera företag står inför är att denna expertis ligger i dessa anställdas sinnen, vilket gör företaget mycket sårbart både vid frånvaro eller om nyckelpersoner i teamet ska välja och sluta. Dessutom har många företag mycket komplexa lösningar, baserade på manuella rutiner, vilket resulterar i brist på kontroll och överblick. Sammantaget är många företag helt enkelt alltför beroende av enskilda anställda.

Den goda nyheten är att det finns en lösning som gör att du kan sätta ditt företags regler och manuella kontroller i lösningen, och det avslöjar också fel innan lönen körs. Låter fantastiskt, eller hur?

Välj ett lönesystem som ger dig fullständig kontroll

Genom att välja ett system för HR inklusive lön har du all information tillgänglig, i en och samma lösning. Välj en lösning som ger dig en automatiserad process, och lägg till de manuella rutinerna i lösningen, en gång för alla.

Välj en lösning som meddelar dig om fel innan lönen körs, som håller koll på vem i teamet som jobbar med att lösa vilka fel och vilka uppgifter som återstår. Välj ett system som ger dig överblick och kontroll, så att du är säker på att löneutbetalningarna stämmer, även i frånvaro av teamet.

Kända utmaningar relaterade till lön:

 • Du har en föråldrad lösning eller ett system som inte har uppgraderats
 • Företaget vill minimera kostnaderna för drift och underhåll av alla lösningar, inklusive lönekostnader
 • Lösningen saknar standardisering och består av flera manuella steg
 • Lönens korrekthet bygger på att manuella rutiner följs
 • Brist på kontroll över hela processen gör dig beroende av individers kompetens och närvaro 
 • Det är svårt att få den information som lön behöver, eftersom informationen måste gå igenom flera steg innan den hanteras av lönesystemet. 
 • Du har en komplex lösning med bristande kontroll över riktlinjer och lagstiftning 
 • Hög kostnad
 • Få rapporteringsmöjligheter

Vi på Sariba har över 20 års erfarenhet av lönehantering, och levererar förstklassiga lönelösningar baserade på SAP SuccessFactors , och vi hjälper dig mer än gärna att hitta den lösning som passar dig och ditt företag. I avsnitten nedan kan du läsa mer om vad du kan välja mellan. 

SuccessFactors betalning

– Lönelösningen för framtiden

SAV SuccessFactors Employee Central Payroll är en molnbaserad lösning som levereras i ett toppmodernt gränssnitt. Lösningen har samma robusta lönemotor som du hittar i SAP HCM, en lösning som är välkänd som en solid och stabil lönelösning på de flesta löneavdelningar.

Det här är lösningen som ger dig full kontroll över ditt företags lönehantering, genom att du kan automatisera alla steg i hela löneprocessen. Du får även möjlighet att sätta upp kontroller av datakonsistens och medarbetardata, och detta görs innan den första lönekörningen.

SAV SuccessFactors Employee Central Payroll låter dig också sätta upp dina egna kontroller och valideringar av lönerelevant data. Lösningen kommer med separata roller för löneansvarig och för lönemedarbetare, vilket ger dig möjlighet att komma åt styrning av olika arbetsuppgifter samtidigt som du får full kontroll över framstegen i den pågående lönekörningen.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll:

• Gör att du enkelt kan hantera felmeddelanden och avslag i lönekörningen
• Ger dig tydlig information om nyckeltal anpassade efter ditt företags behov
• Levereras med aktivitetsloggar och möjlighet att logga anteckningar
• Lösningen kommer med en återbetalningslösning
• Integration med Altinn för skattekort, inkomstavisering och A-avisering ingår i lösningen
• Uppdatering av lösningen för att hantera nyutveckling och myndighetspålagda förändringar ingår också
• Ger dig möjligheter att extrahera kundspecifika rapporter, funktioner/verksamhet inom löneadministration och egna kundspecifika lönearter

Lön via Private Cloud

- Förstklassiga integrationer

Det här är lösningen för dig som har valt ett HR-system som inte tillhandahålls av SAP. Lön via Privat Cloud levereras med förstklassiga integrationer, och kan därför integreras med alla HR-system.

Har du redan använt Workday som ditt HR-system kan detta enkelt integreras med Lön via Private Cloud. 

Här får du tillgång till den världsledande lönemotorn i SAP och all funktionalitet i SAP SuccessFactors Medarbetarcentral, i en och samma lösning.

Lösningen innehåller allt du förväntar dig av ett modernt lönesystem, inklusive ett innovativt och användarvänligt kontrollcenter. Kontrollcentralen ger dig överblick och inblick och låter dig upptäcka fel innan slutlönen körs. 

läs mer om kontrollcentralen läs mer om kontrollcentralen här

Outsourcing av lönefunktionen

- så att du kan fokusera på din kärnverksamhet

Funderar du på att outsourca ditt företags lönekörning? Med lönetjänster med Sariba i teamet får du tillgång till marknadens främsta kompetens inom lön, den senaste tekniken och ett team av experter som ständigt ser till att dina anställda får rätt lön vid rätt tidpunkt.

Lönehanteringen är komplex, och det kräver mycket arbete för att hålla sig uppdaterad om gällande lagar, regler och inte minst ny teknik. Som tur är har Sariba lång lönerfarenhet och erbjuder smarta lösningar baserade på SAP, som enkelt kan anpassas efter ditt företags behov.

Våra tjänster passar både stora och medelstora företag och passar särskilt bra för företag i tillväxt eller under omstrukturering.

läs mer om outsourcing här

Ny uppmaning till handling

Nettolön

Många upplever nettolön som både omfattande och komplicerad, och det är mycket ofta en lösning som följs upp manuellt. Med Saribas nettolönlösning tar vi dig bort från dina manuella rutiner och låter systemet göra beräkningen åt dig. Låter bra, eller hur? 

Lösningen passar dig som har anställda med avtal om garanterad nettolön, där du som arbetsgivare tar ansvar för skatt och där lika nettoutbetalning ges för årets alla 12 månader.

Allt sker genom att registrera fast lön, samt fasta och rörliga tillägg som nettobelopp i lönesystemet. Lönemotorn beräknar sedan den totala nettolönen till bruttolönen för dig. På så sätt kan du vara säker på att resultatet är korrekt och att dina anställda får den lön de har rätt till.

Lite mer detaljerat:

Konverteringen görs genom att beräkna en tilläggsavgift i lön, ett så kallat uppsving. Detta belopp är lika stort som ett skatteavdrag, i enlighet med norska skatteregler, kommer att föra den anställde tillbaka till utgångspunkten – den givna nettolönen. Som arbetsgivare tar du fullt ansvar för täckning och betalning av norsk skatt. Saribas nettolönlösning fungerar lika bra för utländska arbetstagare i Norge, som för norska arbetstagare som arbetar utomlands under lång tid.

Saribas nettolönlösningar är:
 • Flexibel
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Baserad på data som redan angetts i ditt SAP-system
 • En förlängning av SAP norsk lön baserad på SAP-standard

Pensionsrapportering

Rätt pensionssparande för dina anställda och en förenklad process för ditt företag – låter bra, eller hur?

Saribas pensionsrapport för avgiftsbestämda pensioner förenklar ditt företags pensionsrapporteringsprocess. Genom att använda löneresultatet som grund för den månatliga rapporteringen av dina anställdas pensionsgrund kommer den pensionsgrund du lämnar in alltid att vara uppdaterad.

Saribas pensionsrapport bygger på försäkringsbranschens egen standard; FNO-mall. Lösningen är alltså leverantörsoberoende, och alla pensionsleverantörer som accepterar automatiserat aktuellt underhåll kommer att kunna ta del av filen från Saribas pensionsrapport. Detta ger dig som pensionskund flexibilitet och frihet.

Saribas pensionsrapport för avgiftsbestämda pensioner är
 • Flexibel
 • Lätt att förstå
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Baserad på data som redan angetts i ditt SAP-system
 • Baserad på ditt senaste löneresultat
 • Baserad på frånvarokoder som ställts in i systemet

Återbetalning

Ersättning av sjuklön uppfattas av många som en omfattande och komplicerad process och vi vet att många företag har utmaningar relaterade till just denna process.

Genom att använda Saribas återbetalningslösning ser du till att alla steg i återbetalningsprocessen går som de ska – från det att frånvaron sker tills återbetalningen bokförs och stäms av på dina konton. 

Genom att använda återbetalningsmodulen i SAP kommer du att avsevärt minska antalet manuella registreringar och behandlingar. Automatisering av processen minskar risken för manuella fel samtidigt som kvaliteten på ditt återbetalningsarbete ökar avsevärt. Det låter bra, eller hur?

Vinster
 • Korrekt återbetalning av alla berättigade fordringar kommer att leda till minskade kostnader
 • Du sparar tid och minimerar manuellt arbete med hjälp av automatisk avstämning
 • Tidsfristen på tre månader kommer att hållas
 • Lösningen säkerställer att du följer reglerna, eftersom du alltid är uppdaterad enligt regler och regulatoriska krav 
 • Du kan fritt välja hur mycket du vill som förskott på sjuklönen
 • Lösningen kommer med en utmärkt rapport för partnerdatumet från NAV, samt historia av återbetalningsavräkning
 • Återbetalningsberäkningen kan köras för flera företagsnummer
Tillgänglighet

Lösningen finns i både SAP SuccessFactors och SAP HCM och bygger vidare på SAPs funktioner. Den stöds av de vid varje tidpunkt gällande myndighetskraven och förordningarna, vilket leder till korrekt och effektiv behandling för både den anställde, ärendehanteraren och för NAV.