välkommen till sariba customer excellence

Föreställ dig det: Projektet är avslutat och ditt nya SAP HXM-system är implementerat. Du har valt det allra bästa HR-systemet som marknaden har att erbjuda och du har ett lönesystem med en exceptionellt robust motor. Du vet att de bästa företagen väljer de bästa lösningarna, och du är naturligtvis ett av dem: Ni har valt SAP.

Men nu är perioden med hypercare över, och den senaste implementeringskonsulten har släckt lamporna på väg ut. Och nu då? Vad händer nu? Du använder lösningen, den är enkel och intuitiv, det är allt. Men ändå. Vad gör du när ett fel uppstår? Eller när du har en fråga? Eller när du har haft lösningen ett tag och du ser att du vill göra några justeringar?

Svaret på detta är Sariba Customer Excellence. Vi har tagit SAP HR -Support ett steg längre och satt dig högst upp på vår agenda. Vi är experter på SAP HXM och SAP SuccessFactors , och vi har högt kvalificerade tekniska konsulter, så att du inte behöver göra det. Vi vet att det är ett stort och krävande arbete att hålla sig uppdaterad om allt det senaste inom SAP, både funktionellt och tekniskt, och vi ser det som vårt jobb. På så sätt kan du vara expert på det du behöver leverera, och vi tar hand om din lösning när du behöver den.

hur man väljer rätt supportleverantör
ladda ner vår checklista

STÖD PÅ DEN NIVÅ DU BEHÖVER

När du ingår ett supportavtal med oss får du så mycket mer än support. Vi löser givetvis alla ärenden du kan lämna in via vår användarvänliga supportportal, men dessutom fokuserar vi på just dig och din lösning, och ser till att du mår bra.

I ett supportavtal med oss ingår en separat Customer Success Manager (även kallad CSM). Och här tror vi att det finns ett stort värde, både för dig och för oss. Din CSM är inte bara en mycket skicklig yrkesman, utan han eller hon kommer också att vara dedikerad till dig och din lösning. Med andra ord är det CSM:s ansvar att veta vad som är rätt för dig och din lösning. På så sätt ser vi till att ge dig goda råd och den vägledning du behöver under hela året.

TILLGÅNG TILL DE FÄRDIGHETER DU BEHÖVER

När du ingår ett avtal med oss får du tillgång till spetskompetens inom både SAP HCM och SAP SuccessFactors . Du drar nytta av våra lokala resurser, som både känner till och förstår de lokala reglerna, samtidigt som du får tillgång till vårt nätverk av internationell expertis om det behövs.