välkommen till sariba customer excellence

Se det själv: Projektet är avslutat och ditt nya SAP HXM-systemet är implementerat. Du har valt det allra bästa HR-systemet marknaden har att erbjuda och du har ett lönesystem med en exceptionellt robust motor. Du vet att de bästa företagen väljer de bästa lösningarna, och du är självklart en av dem: Du har valt SAP .

Men nu är perioden med hypercare över, och den senaste implementeringskonsulten har släckt lamporna på väg ut. Och nu då? Vad händer nu? Du använder lösningen, den är enkel och intuitiv, det är allt. Men ändå. Vad gör du när ett fel uppstår? Eller när du har en fråga? Eller när du har haft lösningen ett tag och du ser att du vill göra några justeringar?

Svaret på detta är Sariba Customer Excellence. Vi har tagit SAP HR-Support ett steg längre och med detta sätter du dig högst upp på vår agenda. Vi är experter på SAP HXM och SAP SuccessFactors , och vi har mycket skickliga tekniska konsulter, så du behöver inte ha det. Vi vet det för att hålla oss uppdaterade om det senaste inom SAP , både funktionellt och tekniskt, är ett stort och krävande arbete och vi ser det som vårt jobb. På så sätt kan du vara expert på vad du ska leverera och vi tar hand om din lösning, när du behöver den.

Möt laget Vår expertis

STÖD PÅ DEN NIVÅ DU BEHÖVER

När du ingår ett supportavtal med oss får du så mycket mer än support. Vi löser givetvis alla ärenden du kan lämna in via vår användarvänliga supportportal, men dessutom fokuserar vi på just dig och din lösning, och ser till att du mår bra.

Ett supportavtal med oss innehåller en separat Service Delivery Manager (även kallad SDM). Och här tror vi att det finns mycket värde, både för dig och för oss. Din SDM är inte bara professionellt mycket bra, utan han eller hon kommer att vara dedikerad till just dig och din lösning. Det innebär att SDM:s ansvar blir att veta vad som är rätt för dig och din lösning. På så sätt ser vi till att ge dig goda råd och den vägledning du behöver under hela året.

TILLGÅNG TILL DE FÄRDIGHETER DU BEHÖVER

När du ingår avtal med oss får du tillgång till spetskompetens inom båda SAP HCM och SAP SuccessFactors . Du får glädjen av våra lokala resurser, som kan och förstår de lokala reglerna, samtidigt som du får tillgång till vårt nätverk av internationell expertis vid behov. Vi är både lokala och internationella och tar in den expertis som behövs för att säkerställa att din lösning får den uppmärksamhet den förtjänar.
Vi har expertis inom följande områden:

 • Anställd Central
 • Mål- och medarbetaruppföljning
 • Rekrytering
 • Digitalt personalarkiv
 • Onboarding & offboarding
 • Uppföljning av sjukfrånvaro
 • Lön
 • Resa
 • Kompensation
 • Successionsplanering
 • Rapportering
 • Lön & nettolön
 • Återbetalning av sjukpenning
 • Tid & Frånvaro
 • Resa
 • PA / OM
 • Arbetsflöde
 • ESS
 • Portal
 • Pension
 • Roller och behörigheter
 • Uppföljning av sjukfrånvaro

Ny uppmaning till handling

HANDPLOCKAT TEAM

Sariba Customer Excellence sysselsätter ett gäng mycket begåvade människor. Alla är handplockade för jobbet, och har både professionella, tekniska och interpersonella färdigheter. Nedan kan du läsa lite om var och en, så att du kan få en uppfattning om vad vi kan hjälpa dig med.

Jan Henrik - Anställd i Sariba

Consultant Manager 

Jan Henrik leder Customer Excellence och brinner för att se till att både kunder och kollegor mår bra. Han har arbetat i Sariba sedan maj 2019 och har över 20 års erfarenhet inom området SAP HR i kompetenspåsen.

Jan Henrik har tidigare varit lönechef på både FMC och Sporveien, och har även lång erfarenhet av projektledning.

Nora Nemeth

Manager Solutions

Nora började i Sariba 2021 och med sig har hon över 10 års erfarenhet av SAP HCM. Hon har rollen som SDM gentemot flera av våra SuccessFactor-kunder.

Nora håller på att certifieras inom SAP SuccessFactors Medarbetarcentral.

Agneta Ericson och Sariba

Consultant

Agneta började i Sariba 2020, och har över 20 års erfarenhet inom området SAP HR. Agneta arbetar med våra svenska kunder på svensk lön.

Le dam

Senior Consultant Lösningar

Elena började i Sariba 2019 och ansvarar för supportportalen.
Hennes kompetensområden finns inom SAP HCM lön, tid och resor, och hon har även mycket goda kunskaper om SuccessFactors . Elena planerar en certifiering inom SAP Instämma.

borghild torg

Senior Manager Solutions

Borghild började i Sariba 2021, och har rollen som SDM mot flera av våra SAP HCM kunder. Borghild har mer än 20 års erfarenhet SAP HR inom både lön och tid.

Siri certifierad i SuccessFactors

Senior Consultant

Siri startade i Sariba 2018, och har rollen som SDM för flera kunder. Hon har en examen i management och servicestrategi från Högskolan Kristiania.

Siri är certifierad i Performance and Goals .

Senaste nytt