Välj ett system som ger dig fullständig kontroll över tid och frånvaro

Ikonen

Översikt och insikter

Ikonen

Få full kontroll

Ikonen

Mycket goda rapporteringsmöjligheter

Lära sig

Återanvända data

Har du full överblick över tid och frånvaro i ditt företag?  

Tid. Och frånvaro. Vad tänker du på när du läser dessa två ord? Och hur ser det ut med registrering av tid och frånvaro i din organisation? Har ni full kontroll över alla tidsuppgifter som kommer in? Och säkerställer ditt system HR att de insamlade tidsuppgifterna både ger korrekta löneutbetalningar och att övertids- och ledighetssaldon uppdateras? Och hur ser det ut med semesterregistrering? Och hur är det med självcertifiering, mammaledighet och Corona-relaterad frånvaro? Det finns mycket att hålla reda på när det gäller tid och frånvaro. Den goda nyheten är att det finns ett mycket bra systemstöd för just detta; ett systemstöd som både ser till att du får den information du behöver och att löne- och tidssaldon är korrekta i andra änden. På så sätt sparar du pengar och frigör tid; tid som HR din avdelning kan lägga på dina viktigaste resurser; personalen.

Kända utmaningar relaterade till tid och frånvaro

  • Du har ingen integrerad tids- och frånvarolösning. Detta innebär att data måste anges på flera platser, vilket enkelt kan leda till fel
  • Du har ingen lösning som ger dig en överblick över semesterdagar för dina anställda – hur många semesterdagar har de tjänat och spenderat? Och hur många dagar återstår?
  • Anställda har inte kontroll över sina rättigheter när det gäller semester och frånvaro
  • Det är svårt att hålla reda på hur många dagar dina anställda har tillbringat på sjuka barn
  • Du har inte en tillräckligt bra översikt över plus- och minustid, eller övertid 
  • Beräkning av övertidsersättning baserad på arbetstid är svår att följa upp
  • Godkännande av frånvaro uppfattas som tidskrävande för chefen, vilket försenar processen 
  • Du har inte tillräckligt bra överblick över sjukfrånvaro och annan frånvaro i företaget
Lönetjänster

Välj ett system som ger dig fullständig kontroll

Välj ett system som gör det möjligt för dina anställda att behålla både tid och frånvaro, antingen via en app eller på en stämplade terminal. Välj en lösning som effektiviserar och effektiviserar dina processer så att du kan extrahera relevanta och informativa rapporter. Välj en lösning som förbereder tidsdata för lön, som håller reda på semesterdagar, frånvaro och tjänstledighet. Välj en lösning som ger dig fullständig kontroll över hela processen.

Vilken tids- och frånvarolösning ska du välja?

Det finns ett antal olika lösningar för tidredovisning och vi förstår att det är en omfattande uppgift att sätta sig in i vad de olika systemen innehåller. Vi på Sariba har levererat HR-system till både stora och små företag, inom den offentliga och privata sektorn, i över 20 år och har mycket erfarenhet när det gäller att ge råd till våra kunder. Vi hjälper dig naturligtvis att välja den lösning som bäst passar dina behov, både idag och i framtiden.

SAP SuccessFactors - en helhetslösning för både tid och frånvaro

SAP SuccessFactors är ett modulärt HR-system som gör att du enkelt kan integrera dina HR-processer och ge dig både överblick och insikt. Just eftersom lösningen är modulär behöver du bara registrera informationen en gång. Det innebär att den frånvaro som du har registrerat för att följa upp semester- och frånvarokvoter också kommer att användas för att behandla frånvaro i löneadministrationen, i pensionsrapporteringen, i ersättningar och för eventuella löneavdrag. Smart, eller hur?

Vilken av modulerna i SAP SuccessFactors du behöver använda, för att få kontroll över tid och frånvaro, beror helt på hur din tid och frånvaroprocess ser ut. Är det enkelt? Komplex? Har du bara kontorsanställda, eller har du anställda som jobbar skift? Har du plattformsarbetare? Anställda som jobbar natt? Allt detta, och mer, är viktig input när du planerar din tid- och frånvarolösning. Vi på Sariba har lång och djup erfarenhet inom området tid och frånvaro, och vi har även mycket god erfarenhet av SAP SuccessFactors . Vi vet att du känner dig själv och dina processer bäst och tillsammans tar vi reda på vad som krävs för att optimera din nya tids- och frånvarolösning. 

Använder du redan SAP HCM?

Då vet du att du har valt ett robust och pålitligt HR-system. Vi på Sariba har arbetat med SAP HCM i över två decennier och kan med handen på våra hjärtan säga att vi är bland de allra bästa inom detta område. Vi hjälper dig mer än gärna att både underhålla och vidareutveckla ditt SAP HCM-system, och när du någon gång är redo att flytta din lösning till molnet och till SAP SuccessFactors kan du vara säker på att vi kommer att vägleda dig säkert in i hamn.