Få en bättre överblick och kontroll över frånvaro, tid och resor, utgiftsrapporter och kostnadsersättning

Vill du ha bättre överblick och kontroll över dina anställdas frånvaro, tid och resekostnader? Och om du hade en lösning som ger dig full insyn i kostnadsersättningar? HR Genom att ge dina anställda möjlighet att registrera tid, närvaro, frånvaro, resekostnader och kostnadsersättningar effektiviserar du dina processer och frigör värdefull tid. Detta är tid som de kan använda för att hantera dina viktigaste resurser; människorna i din organisation.

Ikonen

Återbetalning av resor och utgifter

Läs mer
Ikonen

Tid och frånvaro

Läs mer
Ikonen

Skiftplanering

Läs mer
Ikonen

Rapportering

Läs mer
Ikonen

GDPR-produkter

Läs mer