EN KOMPLETT LÆRINGSSTRATEGI – TIL DEG!

SAP SuccessFactors Learning er løsningen som hjelper deg med å opprette en komplett læringsstrategi tilpasset deg og din bedrifts mål. Sikre en kontinuerlig utvikling av de ansatte i bedriften uten at det krever uhensiktsmessig mye tid og ressurser. SAP SuccessFactors Learning er en integrert del av SuccessFactors unike HR-plattform. 

SAP SuccessFactors Learning er en smart pedagogisk og brukervennlig løsning som håndtere hele din bedrifts kurstilbud.

SAP SuccessFactors Learning støtter:

  • E-læring
  • Klasseromsopplæring
  • Virtuell instruktørundervisning
  • On-the-job training
  • Programmer
  • Sertifiseringer
  • Samarbeid
  • Nettverksbygging

LETT TILGJENGELIGE GEVINSTER

17 % 

Høyere produktivitet 

20 %

høyere salg

21 % 

høyere lønnsomhet

10 % 

bedre kundemåltall