Etiske retningslinjer i Sariba

Alle deler av Saribas virksomheter er basert på anerkjennelse av de grunnleggende rettighetene og frihetene som tilhører alle mennesker i verden. Saribas forpliktelse til å respektere menneskerettighetene omfatter egne, men også Saribas leverandørers og forretningspartners aktiviteter.

1. juli 2022​ innførte Norge «åpenhetsloven» (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) som har følgende formål:

​«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Med dette som bakteppe deler vi våre etiske retningslinjer – vår code of conduct.

Vil du vite mer?

Last ned dokumentet «code of conduct», hvor vi beskriver hvordan vi jobber med å ivareta etiske retningslinjer i Sariba. Du er selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt om du har flere spørsmål.

Code of Conduct 1
LAST NED HER