Bærekraft i Sariba

Alle deler av Saribas virksomheter er basert på anerkjennelse av de grunnleggende rettighetene og frihetene som tilhører alle mennesker i verden. Saribas forpliktelse til å respektere menneskerettighetene omfatter egne men også Saribas leverandørers og forretningspartners aktiviteter.

For å sikre at Saribas forpliktelse til å respektere menneskerettighetene er forankret i måten selskapet driver sin virksomhet på, blir det jevnlig gjennomført undersøkelser med sikte på å identifisere, vurdere og adressere potensielle risikofaktorer. Disse aktivitetene er i tråd med internasjonale og nasjonale retningslinjer og er påkrevd i den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Vil du vite mer?

Last ned vår rapport, hvor vi beskriver vår bærekraft strategi. Du er selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt om du har flere spørsmål.

Sustainability Strategy 1