Bærekraft i Sariba

Alle deler av Saribas virksomheter er basert på anerkjennelse av de grunnleggende rettighetene og frihetene som tilhører alle mennesker i verden. Saribas forpliktelse til å respektere menneskerettighetene omfatter egne men også Saribas leverandørers og forretningspartners aktiviteter.

For å sikre at Saribas forpliktelse til å respektere menneskerettighetene er forankret i måten selskapet driver sin virksomhet på, blir det jevnlig gjennomført undersøkelser med sikte på å identifisere, vurdere og adressere potensielle risikofaktorer. Disse aktivitetene er i tråd med internasjonale og nasjonale retningslinjer og er påkrevd i den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Vil du vite mer?

Last ned vår rapport, hvor vi beskriver vår bærekraft strategi. Du er selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt om du har flere spørsmål.

Sustainability Strategy 1

dette er saribas miløjpolicy

Sariba ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift.

Sariba tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å:
• Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen
• Ha produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
• Vektlegge miljø i avtaler med våre partnere og allianser
• Utvikle en foretrukken arbeidsgiver

Sariba tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å:
• Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
• Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk
• Aktivt arbeide med reduksjon av papirutsendelser og trykksaker
• Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten
• Jobbe aktiv for en balansert work/life