VIL DU SE DET MED EGNE ØYNE?

SAP Litmos er et glimrende læringsverktøy som kan implementeres enten som en stand-alone-løsning, eller som en del av et HR-system. Løsningen er enkel å både implementere og ta i bruk, noe som raskt fører til et høyt engasjement i organisasjonen. SAP Litmos kommer både med ferdigprodusert læringsmateriale, samtidig som det er enkelt å produsere nytt – rett i løsningen. SAP Litmos kan brukes både av ansatte, kunder, partnere og andre eksterne som du har behov for at skal ta kurs hos deg.

ET GLIMRENDE LÆRINGSVERKTØY

SAP Litmos er et glimrende læringsverktøy som kan implementeres enten som en stand-alone-løsning, eller som en del av et HR-system. Løsningen er enkel å både implementere og ta i bruk, noe som raskt fører til et høyt engasjement i organisasjonen.

SAP Litmos kommer både med ferdigprodusert læringsmateriale, samtidig som det er enkelt å produsere nytt – rett i løsningen. SAP Litmos kan brukes både av ansatte, kunder, partnere og andre eksterne som du har behov for at skal ta kurs hos deg.

Vil du se deg med dine egne øyne?

få tilgang til en 14-dagers prøveperiode!