Ökning av nettolönen 2017

Ackumulering av konstanter nettolön

Ackumulering av konstanter nettolön

Av Siv June Johansen

Liksom tidigare år måste konstanterna i samband med ackumuleringen av nettolöner uppdateras. De nya konstanterna för 2017 finns nu tillgängliga och måste uppdateras för att nettolöneberäkningen ska vara korrekt.

Tidigare har ackumuleringen av nettolöner för norska arbetstagare på ett nettolöneavtal utomlands beräknats genom att brutto nettolöner med skatt beräknad till norska skattesatser (stegskatt) och nationella försäkringsavgifter. Som ett resultat av Högsta domstolens dom den 11 maj 2016 har skattedirektoratet nu specificerat att det finns tre olika metoder för att ackumulera nettolöner som tjänats in utomlands:

  • Om ingen skatt betalas i arbetslandet, och skattebetalaren är liknande i enlighet med 1-årsregeln.
  • Om skatt faktiskt betalas i arbetsstaten och där dubbelbeskattning undviks genom alternativ fördelning (undantag med och utan progressionsbevarande i enlighet med ett skatteavtal)
  • Där skatt faktiskt betalas i arbetsstaten och där dubbelbeskattning undviks genom kreditavdrag för skatt som betalas utomlands.

I de fall där skattebetalaren är likartad i enlighet med ettårsregeln, liksom när dubbelbeskattning undviks genom alternativ fördelning, summan av nettolönen och eventuell skatt som arbetsgivaren har betalat i arbetslandet (detta kommer vanligtvis följande år), får endast norska nationella försäkringsavgifter (dvs. norska skattesatser inte användas).

I de fall dubbelbeskattning undviks genom kreditavdrag ska nettolönen uppbäras med skatt beräknad till norska skattesatser (stegskatt) och nationella försäkringsavgifter. Om den slutliga skatten utomlands överstiger den beräknade norska skatten (detta kommer vanligtvis följande år) måste utländsk överskatt endast tas ut med nationella försäkringsavgifter.

För att hantera denna differentiering måste det ske en annan programändring i vår uppskalningsmodul. Vi hjälper dig gärna med denna implementering.

Samtidigt arbetar vi med att få till en lösning som automatiserar processen med att beräkna alla konstanter som behövs varje år. Vi för för närvarande en dialog med den norska skattemyndigheten för att få tillgång till nödvändiga uppgifter och hoppas på en omedelbar lösning.
Detta är en lösning som vi tror kommer att öka kvaliteten på grundläggande data och ge besparingar under de kommande åren. Kontakta oss gärna redan nu om du är intresserad av en sådan lösning.

Vill du ha hjälp med ackumulering av nettolöner för 2017, eller vill du ha information om den automatiserade lösningen? Kontakta Marita Johansen för en icke-bindande chatt.