Välkommen Matiq

Matiq (matiq)

Vi har nöjet att välkomna Matiq som supportkund på Saribas avdelning Customer Excellence. Matiq är Nortura-koncernens IT-bolag och tillhandahåller IT-tjänster till alla produktionsanläggningar och kontor inom Nortura. De tillhandahåller även IT-tjänster till Norturas hel- och delägda dotterbolag i Norge. Sariba kommer att tillhandahålla stöd inom SAP HR .

Matiq (matiq)Matiq (matiq)

Jan Henrik Rentsch, Head of Customer Excellence,har följande att säga om vår nya supportkund:

 Jag är glad att välkomna Matiq som supportkund på Sariba Customer Excellence. Matiq är Norturas IT-företag och är därmed en erfaren IT-aktör. Vi ser fram emot samarbetet och de vinster vi kommer att skapa tillsammans.

Customer Excellense är Saribas kunduppföljning. Bland de tjänster vi tillhandahåller hittar du både support- och lönetjänster. Det är områden vi fokuserar på för att ta hand om våra kunder under hela kundresan, även efter att projekten är avslutade.

Om du vill veta mer om vad Customer Excellence är eller varför detta är något du bör överväga kan du läsa mer om detta här. Självklart är du också välkommen att kontakta Jan Henrik.