Har ni ett kompetensgap i er organisation?

kompetensgap
Har din organisation den kompetens den behöver för att uppnå sina strategiska mål - idag? Och hur blir det i framtiden? Är det möjligt att ni har ett kompetensgap?  
 
För att besvara denna fråga bör du först vara klar över vad du menar med ordet "expertis". En snabb sökning på Google visar att det finns flera definitioner av detta begrepp. Expertis kan definieras som förmågan att lösa uppgifter och bemästra utmaningar i specifika situationer och omfattar en persons kunskaper, färdigheter, attityder och hur dessa används i interaktion.
 
Enligt NHO innehåller kompetens följande komponenter:
 • Kunskap – att veta
 • Förståelse – att förstå
 • Färdigheter – att göra i en situation:
  • Kognitiva färdigheter (räknefärdighet, läsning, skrivning, problemlösning, analys, kritiskt tänkande)
  • Sociala färdigheter (förmåga att samarbeta, kommunicera, hantera konflikter, skapa gemensam förståelse, skapa förtroende)
  • Emotionella färdigheter (uthållighet, självdisciplin, motivation, öppenhet)
 • Attityder och värderingar
Vad du menar med kompetens och kompetensutveckling är i grunden upp till dig. Det viktiga är att din organisation har den kompetens som behövs för att lösa de uppgifter som krävs för att uppnå ditt företags mål, både idag och i framtiden. Den stora frågan är: hur säkerställer du detta? Och hur vet du om det finns ett behov av kompetensutveckling i din organisation? En bra början är att ta fram en kompetensstrategi.

Utveckla en kompetensstrategi för ditt kompetenshöjande

Har ni redan en kompetensstrategi? Jättebra! Om du inte är riktigt där ännu behöver du inte misströsta, men det kan vara en bra idé att bekanta dig med vad en kompetensstrategi är och varför det kan vara bra att ha en. Syftet med en kompetensstrategi är att ge ditt företag en översikt över vilken expertis ni kommer att behöva i framtiden för att uppnå de mål ni har satt upp idag.
 

För att uppnå detta måste du först identifiera vilken typ av expertis din organisation kommer att behöva i framtiden. Här är det viktigt att fundera över både vilken ny kompetens företaget kommer att behöva och vilken del av den befintliga kompetensen ni kommer att behöva mer eller mindre av. Det är också viktigt att ta hänsyn till att vissa av dina anställda faktiskt kan välja att byta jobb. Det kan handla om interna jobbyten, pensionering eller att de helt enkelt väljer en annan arbetsgivare. Oavsett anledning är det viktigt att se till att du har de nyckelkompetenser du behöver, även i framtiden.

Okej. Jag ska skapa en kompetensstrategi, men var börjar jag?

En smart plats att börja på är med ditt företags kärnverksamhet och mål. Med detta som bakgrund rekommenderar vi att du hittar svar på följande frågor:
 • Vilka framtida trender och nya ramvillkor kommer att påverka oss som företag?
 • Vilka är kompetenskraven för kunder och samarbetspartners?
  • Kommer dessa krav att förändras under den tid som kommer?
 • Krävs det särskilda licenser, kurser och certifieringar i vår bransch?
 • Vad vill vi uppnå?
 • Vilken expertis kommer vi att behöva för att uppnå det vi vill ha?

Med svaren på dessa frågor som utgångspunkt kan du nu skapa en överblick över din organisations kompetensbehov. Vi rekommenderar att ni involverar både yrkesverksamma och chefer i detta arbete och att ni förankrar det hela i ledningsgruppen. För att underlätta detta arbete är det viktigt att ha en god förståelse för den tekniska utveckling som kan påverka ditt företag och den framtida arbetsmarknaden.

Specifik kompetens – kompetensbehov = kompetensbrist

Nu när du har utvecklat din kompetensstrategi har du en klar uppfattning om vilka kompetenser du kommer att behöva i framtiden. Nästa steg är att titta inåt för att se om detta kompetensbehov täcks internt. Om svaret på den frågan är nej har du upptäckt ett kompetensgap, ett gap som du nu måste fylla. Men misströsta inte. Om du har identifierat ett kompetensgap finns det ingen anledning till panik. Om du har identifierat ett gap är detta ett utmärkt tillfälle att ta itu med situationen idag. Du har nu en tydlig bild av vad du behöver mer av. Eller mindre av. Det faktum att du faktiskt vet var skon klämmer ger dig en unik möjlighet att vidta åtgärder. Du har nu identifierat att du har ett behov av kompetensutveckling, och du vet vilka färdigheter du behöver för att fylla detta gap.

Fyll färdighetsgapet

Hur ni går tillväga för att fylla denna lucka är naturligtvis upp till er, men ni ska veta att det finns ett utmärkt systemstöd för både kompetenskartläggning och lärande. På Sariba har vi över 20 års erfarenhet av strategiskt HR arbete och HR teknik och vi har ett antal spännande verktyg i vår verktygslåda. Under våra 20+ år i branschen har vi använt dessa verktyg för att hjälpa många av våra nöjda kunder att få på plats både kompetensstrategier och systemstöd, och nu vill vi gärna hjälpa dig! Om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig är du välkommen att höra av dig.
Vill du veta mer om hur du motiverar dina medarbetare