Har du et kompetansegap i din bedrift?

kompetansegap
Har din bedrift den kompetansen den trenger for å nå deres strategiske mål – i dag? Og hva med i tiden som kommer? Er det kanskje sånn at dere har et kompetansegap?  
 
For å svare på dette bør du først ha klart for deg hva du legger i ordet kompetanse. Et raskt søk på google viser oss at det finnes flere definisjoner av nettopp dette begrepet. Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner og inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill.
 
Ifølge NHO inneholder kompetanse følgende komponenter:
 • Kunnskap – å vite
 • Forståelse – å skjønne
 • Ferdigheter – å gjøre i en situasjon:
  • Kognitive ferdigheter (tallforståelse, lesing, skriving, problemløsning, analyse, kritisk tenkning)
  • Sosiale ferdigheter (evne til samarbeid, kommunikasjon, håndtere konflikter, skape felles forståelse, skape tillit)
  • Emosjonelle ferdigheter (utholdenhet, selvdisiplin, motivasjon, åpenhet)
 • Holdninger og verdier
Hva du legger i kompetanse og kompetanseheving er i grunn opp til deg. Det som er viktig er at din bedrift har den kompetansen som trengs for å løse de oppgavene som skal til, for å nå bedriftens mål, både i dag og i tiden som kommer. Det store spørsmålet er da; hvordan sørger du for dette? Og hvordan vet du om det er et behov for kompetanseheving i din bedrift? Et godt sted å starte vil være med å utvikle en kompetansestrategi.

Utvikle en kompetansestrategi for din kompetanseheving

Har du allerede en kompetansestrategi? Supert! Er du ikke helt der enda, er det ingen grunn til å fortvile, men det kan være greit å sette seg inn i hva en kompetansestrategi er og hvorfor det kan være å ha en. Formålet med en kompetansestrategi er å gi din bedrift en oversikt over hva du trenger av kompetanse i tiden som kommer, for å nå de målene du har satt deg, i dag.
 

For å få til dette må du først identifisere hva slags kompetanse din bedrift vil trenge fremover. Her er det viktig å både tenke på hvilken ny kompetanse din bedrift vil trenge, og hvilken del av den eksisterende kompetansen du vil trenge mer eller mindre av. Her er det også viktig å ta høyde for at noen av dine ansatte faktisk velger å bytte jobb. Det kan dreie seg om interne stillingsbytter, pensjonering eller at de rett og slett velger en annen arbeidsgiver. Uansett hva årsaken er, er det viktig å sørge for at du har den nøkkelkompetansen du trenger, også i tiden som kommer.

Greit. Jeg skal lage en kompetansestrategi, men hvor starter jeg?

Et smart sted å starte er med din bedrifts kjernevirksomhet og mål. Med dette som bakteppe vil vi anbefale deg å finne svar på følgende spørsmålene:
 • Hvilke fremtidstrender og nye rammebetingelser vil påvirke oss som selskap?
 • Hvilke krav til kompetanse stiller kunder og samarbeidspartnere?
  • Vil disse kravene endres i tiden som kommer?
 • Er det spesielle sertifikater, beståtte kurs og sertifiseringer som er nødvendige innen vår bransje?
 • Hva er det vi ønsker å oppnå?
 • Hvilken kompetanse vil vi trenger for å oppnå det vi vil?

Med svarene på disse spørsmålene som utgangspunkt, kan du nå lage en oversikt over din bedrifts kompetansebehov. Vi vil anbefale deg å involvere både fagpersoner og ledere i dette arbeidet, og å forankre det hele i ledergruppen. For å gjøre dette arbeidet noe enklere, er det viktig å ha en god innsikt i de teknologiske utviklingene som vil kunne påvirke din bedrift og om fremtidens arbeidsmarked.

Konkret kompetanse – behov for kompetanse = kompetansegap

Når du nå har utviklet din kompetansestrategi har du en klar formening om hvilke kompetanse du trenger i tiden som kommer. Neste steg vil være å rette blikket innover for å se om dette kompetansebehovet er dekket internt. Hvis svaret på dette er nei, har du avdekket et kompetansegap, et gap du nå er nødt til å fylle. Men fortvil ikke. Hvis du har avdekket et kompetansegap, er det ingen grunn til panikk. Hvis du har avdekket at du mangler noe, er jo dette en glitrende mulighet til å ta tak i situasjonen, allerede i dag. Du har nå et klart bilde av hva du trenger mer av. Eller mindre av. Det at du faktisk vet hvor skoen trykker gir deg en unik mulighet til å ta grep. Du har nå avdekket at du har et behov for kompetanseheving, og du vet hvilke kompetanse du trenger for å dekke dette gapet.

Fyll kompetansegapet

Hvordan du går frem for å fylle dette gapet er selvsagt opp til deg, men du bør vite at det finnes svært god systemstøtte for både kompetansekartlegging og læring. Vi i Sariba har over 20 års erfaring innen strategisk HR-arbeid og HR-teknologi og vi har en rekke spennende verktøy i vår verktøykasse. I løpet av våre over 20 år i bransjen har vi brukt disse verktøyene til å hjelpe mange av våre fornøyde kunder med å få på plass både kompetansestrategier og systemstøtte, og nå vil vi gjerne hjelpe deg! Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg er du velkommen til å ta kontakt.
Vil du vite mer om hvordan du kan motivere dine ansatte