Siste nytt innen HR

Kalender maimåned. Traff du oss i mai?

Kalender maimåned. Siste nytt innen HR

Mai går mot slutten og vi i Sariba har vært å treffe på to ulike arrangementer denne måneden for å få med oss siste nytt innen HR. 15. mai deltok vi på SBNs HR-dag som fant sted både i Stavanger og i Oslo. Den 23. mai deltok vi på HR-konferansen 600 minutes for HR, på Scandic Hotell Fornebu.

Siste nytt innen HR

SBNs HR-dag ble arrangert som en parallellkonferanse, med deltakere både i Oslo og i Stavanger. Deltakerne i Oslo fikk gleden av å tilbringe dagen i det helt nye Orkla House på Skøyen. I stavanger var det Cognizant som var rause og åpnet sine dører for konferansens deltakere.
HR-dagen bestod av en rekke spennende temaer. Som hovedsponsor av arrangementet sparket Sariba, ved Marita Johansen, dagen i gang. Marita snakket om hva vi i Sariba jobber med, og hvorfor vi er den riktige partneren for deg når du skal velge leverandør av enten SAP Onprem eller SAP SuccessFactors.

Videre presenterte dagens vertskap, ved Ole Jan Friestad og Morten Kristiansen fra henholdsvis Cognizant og Orkla, sine selskaper. Vi fikk på denne måten bli litt bedre kjent med vertskapet vårt.

Både Aker BP og Aibel har implementert SuccessFactors og de tok oss med gjennom sine implementeringsreiser. Det var både nyttig og lærerikt å høre hvordan de hadde gått frem for å komme i mål med innføring av SuccessFactors. De delte av sine erfaringer fra prosjektene, og snakket om hvilke gevinster SAP SuccessFactors har gitt.

Vi som deltok på denne HR-dagen fikk også høre siste nytt fra SAP. Dette fikk vi høre om av Knut Moltubakk fra ISS og Bjarne Østgaard fra Sariba. Knut og Bjarne hadde nylig deltatt på konferansen «Meet the Expert» hos SAP i Waldorf, og delte gladelig av sin nyervervede kunnskap.

Marit Andersen fra SAP Norge delte siste nytt om nettopp SAP og Norge. I denne seansen ble det ble stilt mange gode og relevante spørsmål. I tillegg fikk vi gleden av å lære mer om Digital Enterprise og hvilke muligheter dette skaper for HR.

Dagen ble avsluttet med en workshop hvor vi diskuterte hvilke muligheter digitalisering kan gi HR-faget. Diskusjonene tok for seg flere aspekter knyttet til temaet. Vi diskuterte hvordan digitalisering kan forenkle og forbedre HR-arbeidet, og hva som skal til for at mulighetene skal tas i bruk. Det ble også diskutert hvorfor HR ikke har tatt i bruk de muligheter som finnes.

Møteplass for HR

Våre fremoverlente kolleger, Steinar Sabbasen og Håvard Aspenes, deltok på konferansen 600 minutes for HR. Denne konferansen beskrives som en møteplass for HR-ledere og leverandører. På konferansen delte flere store bedrifter erfaringer de har opparbeidet seg innen forbedringer av HR, og med digitalisering av HR-prosesser. Et viktig aspekt på denne konferansen er nettverksbygging og møter, og det rapporteres om gode dialoger om muligheter og behov.

Vi i Sariba fikk mulighet til å presenter vår sertifiserte løsning for HR, Sariba People Centric. Vi fikk også anledning til å vise våre nye video, som kort oppsummerer hvilke gevinster du kan få ved å ta vår pakkeløsning i bruk.

Hva betyr dette for deg?

Vi i Sariba setter kunnskap svært høyt og tar vår rolle som fagekspert på alvor. Vi gjør derfor det vi kan for å holde oss oppdatert på det som skjer, både innen HR-faget og på det mer tekniske plan. Dette gjør vi fordi vi ønsker at du skal være trygg på at de rådene vi gir deg er de aller beste. Med gode råde i bagasjen er du godt rustet til å ta de riktig valgene, når du skal ta viktige avgjørelser for deg, ditt firma og dine HR-løsninger.
Ønsker du å vite mer om hva som rører seg innen HR, er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt.

X
X