Oppføringer av Maja Edborg-Torjussen

Bruk av Business Case ved valg av HR-Teknologi

HR skal tilby ledere og medarbeidere gode og digitale verktøy. Disse verktøyene skal forenkle hverdagen og bidra til utvikling av mennesker i organisasjonen på en engasjerende måte. For å få dette på plass kreves investeringer i digitale HR-løsninger og valg av HR-teknologi. Det å investere i ny HR-teknologi kan være en omfattende og kostbar prosess. […]

Halvard sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Vår dyktige kollega, Halvard Løchen, er nå sertifisert i SuccessFactors Employee Central. Veien til sertifiseringen har vært både lærerik, utfordrende og krevende, noe Halvard har taklet på strak arm. For å øke forståelsen for SuccessFactors som verktøy og arbeidsmetodikken som er knyttet til, har Halvard også gjennomført flere e-læringskurs. Disse e-læringskursene har gitt verdifull innsikt […]

Har du kontroll på dine HR-data i SAP?

Har du full kontroll på all persondata i ditt SAP ERP HR-system? Vet du hva du har lagret, og hvor det befinner seg? Eller har du mer data lagret enn det du har lov til? Ved innføring av GDPR-regelverket i 2018 kom nye, strengere regler for lagring av persondata. Dette omfatter både hva du har […]

Digitale trender | Siste nytt fra HR Tech

HR, digitale trender, digitale verktøy og digitalisering av prosesser er selve kjernen i det vi i Sariba jobber. Den 14. mars deltok vi på konferansen HR Tech, en årlig konferanse i regi av HR Norge. I tillegg til de nyeste teknologiske løsningene for HR, var konferansens fokus rettet mot hvordan man fjerner administrative rutineoppgaver for […]

Webinar | Sariba People Centric

Sariba har gleden av å presentere Sariba People Centric, Norges første sertifiserte HR-pakkeløsning i SuccessFactors. Sariba People Centric dekker hele ansattreisen og lar deg starte hvor du vil. Sariba People Centric er en pakkeløsning basert på beste praksis. Til fastpris får du et HR-system som bistår deg i prosessen med å ansette, utvikle og beholde […]

Siri sertifisert i SuccessFactors

Vår kollega, Siri Jensen, ble denne uken sertifisert i SuccesFactors-modulen Performance & Goals. SuccessFactors Performance & Goals er et brukervennlig og kraftig verktøy som gir ledere mulighet til å bidra aktivt i utviklingen av sine medarbeidere. Samtidig får HR mulighet til å støtte lederne i deres coachingarbeid. Det strukturerte og brukervennlige verktøy for oppfølging av mål- […]

Samarbeid om de beste GDPR-løsningene

Sariba har inngått et samarbeid med 2BM. Sammen jobber vi for å levere de beste GDPR-løsningene til deg som SAP-kunde. Vi har hjulpet over 10% av det Skandinaviske SAP-markedet med å få på plass løsninger som sørger for at regelverket knyttet til GDPR overholdes. De beste GDPR-løsningene – gjennomføring av prosjekter GDPR-aktivitetene tilpasses din bedrifts […]

Collaborating on the best GDPR-solutions for SAP

Sariba has entered a collaboration with 2BM. Together we aim to deliver the best GDPR-solutions in the market to you as a SAP customer. We have assisted more than 10% of the Scandinavian market in implementing solutions that make sure they are in compliance with the GDPR regulations. Implementation of the best GDPR solution for SAP […]