Bruk av Business Case ved valg av HR-Teknologi

Mennesker som jobber ved siden av hverandre ved et spisebord. Valg av HR-Teknologi.

HR skal tilby ledere og medarbeidere gode og digitale verktøy. Disse verktøyene skal forenkle hverdagen og bidra til utvikling av mennesker i organisasjonen på en engasjerende måte. For å få dette på plass kreves investeringer i digitale HR-løsninger og valg av HR-teknologi.

Det å investere i ny HR-teknologi kan være en omfattende og kostbar prosess. Mange kvier seg derfor for å begynne. For å gå fra idé til implementasjon kan det være hensiktsmessig å kartlegge hva som er den største konsekvensen av å ikke foreta seg noe. Hvorfor er det viktig at du setter i gang nå?

Når du har besluttet å gjøre en endring, er det viktig at du tar de rette avgjørelsene underveis i prosessen. Dette kan du sikre ved å lage et solid business case.

Vi i Sariba er opptatt av å gi deg den støtten og de rådene du trenger for å ta de rette avgjørelsene når du skal investere i ny HR-teknologi. Vår kollega Steinar deltok derfor på et spennende medlemsmøte hos HR Norge. Temaet for møtet var «hvordan bygge et solid business case for investeringer i HR-teknologi».

Hvordan spise en elefant?

Svaret er en bit av gangen. For å best takle et stort og omfattende tema, uten å bli overveldet, er det lurt å ta det stegvis. En god måte å gjøre dette på er å utarbeide et business case. For å lage et godt business case er det lurt at du, før oppstart, har klart for deg følgende:

 • Hvorfor?
  • Hvorfor gjør vi dette?
  • Hvorfor gjør vi dette nå?
 • Hva?
  • Hva er den anbefalte løsningen?
  • Hva kan vi forvente oss av fordeler og kostnader?
  • Hva slags utfordringer hindrer oss fra å gjøre dette?
 • Hvordan?
  • Hvordan skal vi prioritere de ulike mulighetene?
  • Hvordan skal vi implementere endringene?
  • Hvordan kan vi forsikre oss om at vi får verdi?
 • Hvem?
  • Hvem har gjort dette før oss?
  • Hvem har gjort dette med suksess?

Vi brenner for god og riktig rådgivning og er svært opptatt av at våre kunder velger de løsningene som dekker deres behov. Vi hjelper deg derfor med å utarbeide et business case som beskriver nettopp dine behov og utfordringer. Når dette er på plass blir det enklere for deg å velge den HR-teknologien du trenger; en teknologi som forenkler din arbeidshverdag og bidrar til utvikling av mennesker i organisasjonen.

Vi hjelper det gjerne med å lage det business caset du trenger for å kartlegge hvilke HR-teknologi du skal investere i. Ønsker du å vite mer om dette, er du velkommen til å kontakte Steinar Sabbasen.

 

Halvard sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Mann holder tomlene i været foran skyer. Sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Vår dyktige kollega, Halvard Løchen, er nå sertifisert i SuccessFactors Employee Central. Veien til sertifiseringen har vært både lærerik, utfordrende og krevende, noe Halvard har taklet på strak arm.

For å øke forståelsen for SuccessFactors som verktøy og arbeidsmetodikken som er knyttet til, har Halvard også gjennomført flere e-læringskurs. Disse e-læringskursene har gitt verdifull innsikt i hvordan man veileder en kunde som skal ta i bruk SuccessFactors på den aller beste måten.

«Halvard er en systematisk, grundig og svært dyktig konsulent. Når han først bestemmer seg for noe, går han all in. Dette er hans sertifisering i SuccessFactors Employee Central et bevis på. Vi er utrolig stolte av å ha Halvard på laget og over hva han nå har prestert», sier Marita Johansen. Hun er Halvards nærmeste leder.

Halvard Løchen. Sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Halvard er sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Halvard er ivrig etter å ta sin nye kunnskap i bruk, og gleder seg til å jobbe med SAP SuccessFactors.

Kombinasjonen av ny kunnskap om SuccessFactors, mer enn 12 års erfaring fra SAP HR og en meget god kjennskap til HR-prosesser og utfordringer knyttet til disse, gir Halvard en glimrende utgangsposisjon når han nå tar fatt på arbeidet knyttet til Saribas SuccessFactors-prosjekter.

Vi i Sariba er sikre på at Halvards sertifisering og nyervervede kunnskap vil gi økt verdi og trygghet for våre kunder.

Hva er SuccessFactors Employee Central?

SuccessFactors Employee Central omtales ofte som navet i SuccessFactors og er kort fortalt masterdata i SuccessFactors. Det vil si all informasjon om dine ansatte og om deres organisatoriske tilhørighet.

Med SAP SuccessFactors Employee Central kan du effektivt få kontroll på dine personaladministrasjonsprosesser. Dette vil gi deg bedre innsikt i strategiske beslutningsprosesser som vil gi deg bedre resultater.

SAP SuccessFactors Employee Central gir deg komplett, integrert og søkbar informasjon om din organisasjon. Med stillingsvedlikehold og organisasjonskartlegging kan du skape de strukturene du trenger for en smidig organisasjon som støtter både avdelinger, team og enkeltpersoner.

Ønsker du å administrerer prosesser og ikke bare transaksjoner? Automatisering, intelligente tjenester og HR-arbeidsflyt på tvers av system og forretningsfunksjoner, gir deg mulighet til dette.

Vil du vite mer om hva Halvard kan hjelpe deg med, eller om hvorfor SuccessFactors er riktig HR-løsning for deg? Da er du velkommen til å kontakte Marita Johansen eller Håvard Aspenes.

Mer informasjon om SAP SuccessFactors finner du her.

Har du kontroll på dine HR-data i SAP?

Tegning av pc, nettbrett, mobiltelefoner liggende på bord. GDPR i SAP HR

Har du full kontroll på all persondata i ditt SAP ERP HR-system? Vet du hva du har lagret, og hvor det befinner seg? Eller har du mer data lagret enn det du har lov til? Ved innføring av GDPR-regelverket i 2018 kom nye, strengere regler for lagring av persondata. Dette omfatter både hva du har lov til å lagre og hvor lenge du har lov til å lagre det.

Sariba har inngått et samarbeid med 2BM. Sammen jobber vi for å levere de aller beste løsningene for GDPR i SAP HR (for ERP).

GDPR i SAP HR – Har du kontroll?

Med dette som bakteppe arrangere vi nå flere webinarer hvor vi adressere ulike aspekter ved GDPR og datapppbevaring i SAP HR (ERP). Dette gjør vi for å hjelpe deg til å få et bedre overblikk over utfordringer knyttet til GDPR i SAP. Vi viser deg samtidig hvilke løsninger vi har, og hvordan vi har hjulpet andre kunder med å få kontroll på sine GDPR-utfordringer. I mai og juni holder vi to ulike webinarer med GDPR i SAP HR (ERP) som tema. Webinarene varer i 30 minutter.

Employee Data Deletion

3. mai og 04. juni kan du lære mer om SAP HR Data Deletion. Her kan du høre mer om våre erfaringer med implementering av programmet 2BM Employee Deletion Tool, og hvordan dette har forenklet oppfølging av GDPR for flere av våre kunder. Vi vil også vise deg hvordan du kan bruke dette verktøyet til å få kontroll på data du oppbevarer i ditt SAP HR system.

Praktisk info

Når: 03. mai klokken 09.30-10.00 eller 04. juni 14.00-14.30
Gjennomføring: Webinar
Pris pr deltaker: Gratis

Meld deg på (03. mai)                                  Meld deg på (04. juni)

 

Personal Data Identification

16. mai kan du lære mer om identifisering av persondata i SAP HR (ERP), når vi holder webinaret SAP Personal Data Identification. I løpet av webinaret vil vi blant annet gjennomgå erfaringer vi har opparbeidet oss hos nordiske kunder med identifisering av persondata i SAP. I tillegg vil vi holde en kort demo hvor vi viser hvordan 2BM Data Discovery Tool kan hjelpe deg i å få klarhet i hvilke persondata som finnes i SAP og hvor i ditt SAP system disse persondataene befinner seg.

Praktisk info

Når: 16. mai klokken 13.00-13.30
Gjennomføring: Webinar
Pris pr deltaker: Gratis

Meld deg på 16. mai

 

Er du complient? – Årets Nordiske SAP GDPR-konferanse

Sykkel foran rød vegg i København. Her finner årets Nordiske SAP GDPR-konferanse sted

Onsdag 22. mai 2019 går årets nordiske SAP GDPR-konferanse av stablen i København. Vi vet at de GDPR-prosessene du velger i dag er de du skal forholde deg til i årene som kommer. Det er derfor veldig viktig at du velger de beste prosessene for deg og din bedrift, og at disse, helt i fra oppstart, er både effektive og automatiserte.

Vi i Sariba samarbeider med 2BM om å levere de beste GDPR-løsningene for deg. Les mer om samarbeidet her.

2 spennende hovedtalere på årets Nordiske SAP GDPR-konferanse

Ved å delta på årets Nordiske SAP GDPR-konferanse vil du både lære mer om hvilke løsninger som finnes, og høre mer om hva andre gjør for å overholde regelverket.

Konferansen har i år to spennende hovedtalere. Først ut er Volker Lehnert. Lenhert er ansvarlig for utviklingen av GDPR-funksjonalitetet i SAP og er hovedfortatter av boken ”GDPR og SAP”. Boken er gitt ut av SAP Press. I tillegg kan du høre Thorsten Foldager Johsen fra det danske forsvarets sikkerhetstjeneste snakke om Cybersikkerhet, et spennende og høyst relevant tema.

Om konferansen

I løpet av denne innholdsrike dagen i København vil mer enn 15 ulike talere fra 2BM, Forsvaret efterretningstjeneste, PwC, Onapsis/Virtual Forge, Natuvion og SAP fortelle deg mer om sine erfaringer knyttet til GDPR.

Du vil kunne følge 4 forskjellige spor som på hver sin måte gir deg verdifull informasjon om SAP og GDPR:

– Samtykke og kundeidentitetsstyring
– SAP Cybersecurity
– Erfaringer med nøkkelferdig løsninger fra SAP
– Erfaringer med ILM og effektive GDPR-prosesser i SAP

Når det offisielle programmet er over, vil det være mulig å slå av en prat med nye og gamle bekjentskaper, og høre mer om hvordan andre håndtere GDPR-regelverket i sin bedrift.

Praktisk informasjon

Når: Onsdag 22. mai 2019 fra 9.30 – 17.00
Hvor: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø. Danmark
Pris: 1.450 (Danske kroner) Prisen dekker inngang, materiale, samt boken ”GDPR and SAP”

Konferansen arrangeres av SAP, Onapsis/Virtual Forge, NNIT, PwC, Natuvion, Sariba, Implema og 2BM.

Vi håper du har tid og lyst til å delta, og at vi sees på årets Nordiske SAP GDPR-konferanse!

Les mer og meld deg på her 

 

Har du spørsmål knyttet til GDPR og SAP er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.

Digitale trender | Siste nytt fra HR Tech

HR, digitale trender, digitale verktøy og digitalisering av prosesser er selve kjernen i det vi i Sariba jobber. Den 14. mars deltok vi på konferansen HR Tech, en årlig konferanse i regi av HR Norge.

I tillegg til de nyeste teknologiske løsningene for HR, var konferansens fokus rettet mot hvordan man fjerner administrative rutineoppgaver for å skape rom for strategiske oppgaver knyttet til HR. Konferansen bestod av både plenumsforedrag, delsesjoner og nanoforedrag.

På agendaen stod blant annet:

HR Tech digitale trender: Hvilke muligheter og utfordringer gir dette HR-funksjonen?
Kunstig intelligens har gjort sitt inntog i HR: Hvilke muligheter gir dette deg?
• Hva kan vi lære av andres erfaringer med implementering av digitale verktøy i HR?
• Hvilken rolle har HR i å understøtte en digital transformasjon?

Dette er områder vi i Sariba jobber med til daglig, og vi var derfor i vårt rette element på Scandic Fornebu denne torsdagen i mars.

Steinar på stand. HR Tech 2019

Steinar Sabbasen på Saribas stand

Vår sales director, Steinar Sabbasen, holdt med stor iver et nanoforedrag hvor temaet var Sariba People Centric. Sariba People Centric er Norges første sertifiserte HR-pakkeløsning i SuccessFactors. Her har vi tatt beste praksis innen alle relevante HR-prosesser og pakketert dette for deg, slik at det enkelt kan tas i bruk. Pakkeløsninger til fastpris er forutsigbart og trygt og resultatet er ledere og medarbeidere som får til mer.

Du kan lese mer om hvorfor Sariba People Centric, digitale trender og hvilke gevinster du kan høste på vår HR-blogg.

På utstillertorget var vi representert meg egen stand. Her holdt vi live demo i ulike moduler i SuccessFactors. I tillegg til Steinar stilte vår dyktige kollega, Marit Søderberg, på vår stand. Herfra ble det rapportert om stor interesse for blant annet læringsmodulen i SuccessFactors, og at det enkle og intuitive grensesnittet imponerte mange av de som tok turen innom.

Marit Søderberg snakket om digitale trender

Marit Søderberg holdt live demo i SuccessFactors på vår stand

Ved å sette læring i system, vil din bedrift få bedre forretningsmessige resultater, økt produktivitet og bedre konkurranseevne. Organisasjoner som omfavner læring som en del av sin bedriftskultur, utklasser sine konkurrenter både ved å tiltrekke seg de beste talentene og oppnå sterkere resultater. De ansatte settes i sentrum av læringsprosessen og ved å kombinere rollen som lærer og elev, vil de ansatte raskere utvikle ferdigheter og få innsikt. Dette øker både produktivitet og motivasjon.

På vår stand ble det også arrangert en konkurranse.

Ane Elstad Nordli

En glad vinner av Saribas konkurranse:Ane Elstad Nordli

Den heldige vinneren av en smarthøytaler fra Sonos, ble Ane Elstad Nordli fra KLP Kommunal Landspensjonskasse. Hun fant svaret på hvor mange pakkeløsningen Saribas løsning, Sariba People Centric, består av.

Fra HR Tech tar vi med oss mange hyggelige møter, med både nye og eksisterende bekjentskaper, samt nyervervet kunnskap om det nyeste innen teknologiske løsninger for HR.

Vil du vite mer om hvilke muligheter som finnes og hvordan vi kan bistå deg med å forenkle og forbedre din hverdag? Da er du velkommen til å ta kontakt med Steinar Sabbasen for en hyggelig prat.

 

Webinar | Sariba People Centric

Tre formet som et hjerte i horisonten

Sariba har gleden av å presentere Sariba People Centric, Norges første sertifiserte HR-pakkeløsning i SuccessFactors. Sariba People Centric dekker hele ansattreisen og lar deg starte hvor du vil.

Sariba People Centric er en pakkeløsning basert på beste praksis. Til fastpris får du et HR-system som bistår deg i prosessen med å ansette, utvikle og beholde de aller beste medarbeidere. Med tilgang på digital assistent og intelligente og mobile løsninger vil du få effektive og engasjerende ledelsesprosesser; Ledere og medarbeider får til mer!

Passer din HR-løsning dine ambisjoner? Er utviklingen av dine medarbeidere i samsvar med din strategi? Er ansattdata tilgjengelig og synlig i en felles løsning? Og bruker dere selvbetjening på HR-oppgaver? Kan du svare ja på alle disse spørsmålene?

Delta på vårt webinar og hør mer om hvordan du kan øke kvaliteten i ditt HR-arbeid, øke engasjementet blant dine ansatte samtidig som du redusere kostnader.

Agenda
• Hva er Sariba People Centric?
• Hvorfor velge Sariba People Centric?
• Gevinster
• Kom i gang
• Demo
• Spørsmål og svar

Meld meg på

La din bedrift bli en bedre utgave av seg selv | Gruppeveiledning

Trefigurer holder rundt hverandre. Bedre samarbeid ved hjelp av gruppeveiledning

HR er et omfattende fagfelt bestående av mange ulike dimensjoner. Vi i Sariba jobber ut ifra vår visjon «mennesker som får til mer, systemer og prosesser som gjør det mulig». La din bedrift bli en bedre utgave av seg selv ved hjelp av gruppeveiledning.

Erik Hovden har vært ansatt i Sariba siden 2013 og jobber daglig med det menneskelige aspektet i vår visjon. Erik har mer enn 20 års erfaring med ledelse i det norske næringsliv. De siste 15 årene har han jobbet med organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor. Erik er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Han har tatt en spesialutdannelse innen relasjonsbasert konflikthåndtering og en sertifisering som ICF (International Coaching Federation) coach.

Innen feltet organisasjonsutvikling fremstår gruppeveiledning som en stadig mer aktuell metode. Med fokus på blant annet egen motivasjon og utvikling, jobbstress, samarbeid og struktur, vil gruppeveiledning hjelpe medarbeidere og ledere med å tydeliggjøre hvilke handlingsrom de har, samtidig som denne tydeliggjøringen motiverer til handling.

Ved hjelp av gruppeveiledning vil deltakerne få en økt følelse av fellesskap, et godt arbeidsmiljø og styrke til å tåle utfordringer.

Hva er gruppeveiledning?

Gruppeveiledning er en arbeidsprosess hvor en fast gruppe med medarbeidere eller ledere, sammen med en profesjonell fasilitator, støtter og utfordrer hverandre innen opplevde arbeidsutfordringer. Det kan være utfordringer knyttet til egen motivasjon, ledere, ledelse, jobbstress, samarbeid, ressursknapphet, konflikter, struktur, etc.

Ved å styrke relasjoner, utvikle kultur, og øke åpenheten rundt vanskelige temaer får de ansatte tydeliggjort sitt arbeidsrom og motiveres til handling. Erfaringer viser at gruppeveiledning styrker psykologiske trygghet, noe som er essensielt for at team skal fungere optimalt. Dette ifølge Amy Edmonson, professor i Leadership and Management ved Harvard Business School. Hun har forsket på dette og ser at psykologisk trygget er grunnsteinen for at gode og dyktige team fungerer optimalt. Erfaringer viser også at gruppeveiledning reduserer sykefravær og bedrer arbeidsmiljøet.

Definisjon

Faglig veiledning er en prosess hvor det man sikter mot er å beskrive praksis, følelser, refleksjoner og handlinger hos seg selv. Man kan endre refleksjonsgrunnlag, stadfeste eller endre praksis. Bearbeidingselementet gir mulighet for personlig vekst gjennom innsikt og anerkjennelse.
(Vråle/Bruun, 2003)

Formål med gruppeveiledning

Ved hjelp av gruppeveiledning vil deltakerne, i tillegg til å styrke relasjonene og utvikle arbeidsmiljøet, fremme evnen til refleksjon og gode handlingsmønstre. Dette skjer gjennom bevisstgjøring på hver enkelt deltakers rolle i gruppen. Deltakerne vil oppleve at konsentrasjon økes, noe som igjen vil føre til vekst og trivsel. Det settes også et sterkt fokus på å oppøve tydeligere kommunikasjon blant deltakerne. Ved å aktivt benytte gruppens kompetanse vil man både kunne avdekke og hindre energilekkasjer.

Ved å la dine medarbeidere delta i gruppeveiledning vil de oppleve at de får støtte og hjelp til å komme seg ut av sine egne «medarbeider/ledelsesdilemma». De ansatte vil lære å mestre sine daglige utfordringer og styrke relasjonene og tillitten til kollegaer, slik at de i større grad kan bruke hverandre som sparringspartnere i det daglige. Alle disse elementene vil kunne bidra til økt motivasjon og at de ansatte blir bedre rustet til å møte bedriftens forventinger til resultat.

Gruppeveiledning kan gi et forbedret arbeidsmiljø og føre til økt trivsel. Når medarbeidere sammen reflektere over utfordringer knyttet til jobben, kan det bidra til kunnskapsdeling noe som igjen kan øke kvaliteten på arbeidet som utføres.

Gjennomføring av gruppeveiledning

For å gjennomføre gruppeveiledning er det avgjørende å ha en kvalifisert fasilitator på plass. Fasilitatoren vil bidra med struktur, støtte og kreativitet. Fasilitatorens oppgaver innebærer også å systematisere tilfeldige og frittstående opplevelser og å sikre fremdrift. Deltakerne vil opparbeide mestringsstrategier som gir arbeidsglede og vekst. I gruppeveiledningen vil det legges vekt på gruppeprosess, trygghet, samhold, åpenhet og vekst. Det er også viktig at alle deltakerne slipper til med sine tanker og innspill.

Praktisk gjennomføring

Gruppeveiledningen kan gjennomføres på forskjellige måter. En av metodene er en fast gruppe bestående av 5 – 8 deltakere. Det settes opp 1 1/2 til 2 timers økter hver fjortende dag. Dette settes opp på samme sted og til samme tid og det er viktig at seansen kan foregå uforstyrret.
Det er også viktig at alle i gruppen er klar over at de har taushetsplikt med tanke på hva som blir diskutert i gruppeveiledningen. Dette er viktig slik at alle kan føle seg trygge nok til å dele sine personlige opplevelser og jobbutfordringer.

Ønsker du å høre mer om gruppeveiledning ta kontakt med Erik Hovden, tlf 911 37232

Siri sertifisert i SuccessFactors

Dartskive med piler midt i blinken, Siri sertifisert i SuccessFactors

Vår kollega, Siri Jensen, ble denne uken sertifisert i SuccesFactors-modulen Performance & Goals.

SuccessFactors Performance & Goals er et brukervennlig og kraftig verktøy som gir ledere mulighet til å bidra aktivt i utviklingen av sine medarbeidere. Samtidig får HR mulighet til å støtte lederne i deres coachingarbeid. Det strukturerte og brukervennlige verktøy for oppfølging av mål- og medarbeidersamtaler, lar ledere og ansatte ta en aktiv rolle i egenutvilkling og måloppnåelse. Dette ved å gi oversikt over aktiviteter det jobbes på, og mål det jobbes i mot.

Siri sertifisert i SuccessFactors

Å sertifiseres i SuccessFactors er en omfattende prosess. Saribas nyeste kollega har tatt oppgaven på alvor og jobbet både hardt og målrettet.  Det at Siri kom rett fra studiene og inn i Sariba skulle vise seg å være en kjempefordel og Siri har dratt stor nytte av sine studieteknikker. Dette har, sammen med bistand fra svært dyktige kolleger, ført til at Siri nå er i mål med sertifiseringen. Siri er sertifisert i SuccessFactors og klar for å hjelpe Saribas kunder.

Siri sertifisert i SuccessFactors

Siri er sertifisert i SuccessFactors

Siri selv kan melde at hun gleder seg til å jobbe selvstendig og å få konfigurere løsningene i samsvar med kundenes ønsker, krav og behov.

Siris leder, Håvard Aspenes, har følgende å si om Siris prestasjon:

«Jeg er både stolt og imponert over Siri. Den innsatsen hun har lagt ned i å lære seg noe helt nytt er ikke annet enn fantastisk. Denne sertifiseringen gjør at Siri nå kan ta en større rolle i våre SuccessFactorsprosjekter, noe jeg vet vil komme våre kunder til gode».

Visste du forøvrig at Sariba har Norges første sertifiserte HR-pakkeløsning i SAP SuccessFactors, Sariba People Centric? Vi har gjennomgått og plukket ut Best Practise i alle relevante HR-prosesser. Ved å velge vår pakkeløsning får du tilgang til en meget god og kvalitetssikret verktøykasse for HR. Det at vår løsning er sertifisert og godkjent av SAP er et kvalitetsstempel som gjør at du kan føle deg trygg på at vi har håndplukket det beste for deg.

Vil du vite mer om hva Siri og Sariba kan hjelpe deg med? Ta kontakt med Håvard Aspenes for mer informasjon.

 

 

Samarbeid om de beste GDPR-løsningene

Hengelås, EUs stjerner, mobiltelefon. De beste GDPR-løsningene

Sariba har inngått et samarbeid med 2BM. Sammen jobber vi for å levere de beste GDPR-løsningene til deg som SAP-kunde. Vi har hjulpet over 10% av det Skandinaviske SAP-markedet med å få på plass løsninger som sørger for at regelverket knyttet til GDPR overholdes.

De beste GDPR-løsningene – gjennomføring av prosjekter

GDPR-aktivitetene tilpasses din bedrifts størrelse og risikoprofil. Grunnlaget for leveransen er et lite, rimelig og nøkkelferdig prosjekt som sørger for at ditt system er satt opp i henhold til GDPR- reglementet. Vi har også erfaring med større GDPR-prosjekter. Her har vi benyttet SAP ILM. SAP ILM benyttes for å slette og blokkere ansattdata. I disse prosjektene har vi hovedsak levert sammen med SAP.

Uavhengig av størrelsen på prosjektet tar vårt arbeid utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Det vil si at vi bistår deg som kunde med å identifisere risiko, for så å finne hvilke løsninger og aktiviteter som løser denne risikoen for deg; sammen leverer vi de beste GDPR-løsningene.

Forutsigbarhet

Hoveddelen av løsningene vi tilbyr innen GDPR, leveres til fastpris. Dette gjør vi fordi det skal gi deg som kunde trygghet og forutsigbarhet. Ønsker du mer informasjon om hvilke GDPR-løsning som passer best for deg, er du velkommen til å kontakte Marita Johansen for mer informasjon.

Hva leverer vi?

Sammen leverer vi løsninger innen:

 • Personal data identification in SAP
 • Employee deletion in SAP
 • Subject access reporting.

Les mer om GDPR-løsningene for SAP på 2BMs nettsider.

Ønsker du mer informasjon?

Mange opplever at regelverket knyttet til GDPR er komplisert. Den 22. mai holdes den årlige SAP Nordic GDPR-konferansen i København. Her vil erfaringer og de nyeste løsninger og metoder presenters sammen med GDPR-eksperter fra SAP. For å gi deg ytterligere informasjon om hvordan du best kan håndtere risiko knyttet til GDPR er det planlagt en serie med webinarer.

Du er også velkommen til å kontakte Marita Johansen direkte. Du kan lese mer om hva Sariba kan gjøre for deg på våre nettsider.

Collaborating on the best GDPR-solutions for SAP

people working togehter with PC, handing paper. Collaborating on the best GDPR-solutions for SAP

Sariba has entered a collaboration with 2BM. Together we aim to deliver the best GDPR-solutions in the market to you as a SAP customer. We have assisted more than 10% of the Scandinavian market in implementing solutions that make sure they are in compliance with the GDPR regulations.

Implementation of the best GDPR solution for SAP

The GDPR activities are adjusted to your business’ size and risk profile. The foundation of the delivery is a small, affordable turnkey solutions for GDPR compliance in SAP, such as Personal data identification in SAP, Employee deletion in SAP and Subject access reporting.

Read more about the GDPR solutions for SAP. 

Our experience also covers larger GDPR project with SAP ILM. SAP ILM is used to delete and block personal data. The majority of these projects are delivered in collaboration with SAP. Regardless of the size of the project, all our work is based on a risk-based approach where we help you and your business identify the risks and which solutions and activities which can mitigate the risks in the best possible way. We always aim to deliver the best GDPR-solutions for SAP customers.

Predictability

Most of the services and solutions are delivered at fixed price so that our customers know the cost upfront. Please contact Marita Johansen if you want more information or if you want to learn more about what GDPR solution that will benefit you the most.

Comprehensive rules

Many SAP customers find the GDPR rules comprehensive and are asking for more information. On the 22th of May the annual Nordic SAP GDPR conference is held in Copenhagen. At this event GDPR experts from SAP will share both experiences and the newest solutions and methods for GDPR handling in SAP. In addition, we have already planned a series of webinars concerning GDPR in SAP.

If you wish to learn more about Sariba, please visit our website.

Please do not hesitate to contact Marita Johansen for further details regarding the best GDPR-solutions for SAP.