Siri sertifisert i SuccessFactors

Dartskive med piler midt i blinken, Siri sertifisert i SuccessFactors

Vår kollega, Siri Jensen, ble denne uken sertifisert i SuccesFactors-modulen Performance & Goals.

SuccessFactors Performance & Goals er et brukervennlig og kraftig verktøy som gir ledere mulighet til å bidra aktivt i utviklingen av sine medarbeidere. Samtidig får HR mulighet til å støtte lederne i deres coachingarbeid. Det strukturerte og brukervennlige verktøy for oppfølging av mål- og medarbeidersamtaler, lar ledere og ansatte ta en aktiv rolle i egenutvilkling og måloppnåelse. Dette ved å gi oversikt over aktiviteter det jobbes på, og mål det jobbes i mot.

Siri sertifisert i SuccessFactors

Å sertifiseres i SuccessFactors er en omfattende prosess. Saribas nyeste kollega har tatt oppgaven på alvor og jobbet både hardt og målrettet.  Det at Siri kom rett fra studiene og inn i Sariba skulle vise seg å være en kjempefordel og Siri har dratt stor nytte av sine studieteknikker. Dette har, sammen med bistand fra svært dyktige kolleger, ført til at Siri nå er i mål med sertifiseringen. Siri er sertifisert i SuccessFactors og klar for å hjelpe Saribas kunder.

Siri sertifisert i SuccessFactors

Siri er sertifisert i SuccessFactors

Siri selv kan melde at hun gleder seg til å jobbe selvstendig og å få konfigurere løsningene i samsvar med kundenes ønsker, krav og behov.

Siris leder, Håvard Aspenes, har følgende å si om Siris prestasjon:

«Jeg er både stolt og imponert over Siri. Den innsatsen hun har lagt ned i å lære seg noe helt nytt er ikke annet enn fantastisk. Denne sertifiseringen gjør at Siri nå kan ta en større rolle i våre SuccessFactorsprosjekter, noe jeg vet vil komme våre kunder til gode».

Visste du forøvrig at Sariba har Norges første sertifiserte HR-pakkeløsning i SAP SuccessFactors, Sariba People Centric? Vi har gjennomgått og plukket ut Best Practise i alle relevante HR-prosesser. Ved å velge vår pakkeløsning får du tilgang til en meget god og kvalitetssikret verktøykasse for HR. Det at vår løsning er sertifisert og godkjent av SAP er et kvalitetsstempel som gjør at du kan føle deg trygg på at vi har håndplukket det beste for deg.

Vil du vite mer om hva Siri og Sariba kan hjelpe deg med? Ta kontakt med Håvard Aspenes for mer informasjon.

 

 

Samarbeid om de beste GDPR-løsningene

Hengelås, EUs stjerner, mobiltelefon. De beste GDPR-løsningene

Sariba har inngått et samarbeid med 2BM. Sammen jobber vi for å levere de beste GDPR-løsningene til deg som SAP-kunde. Vi har hjulpet over 10% av det Skandinaviske SAP-markedet med å få på plass løsninger som sørger for at regelverket knyttet til GDPR overholdes.

De beste GDPR-løsningene – gjennomføring av prosjekter

GDPR-aktivitetene tilpasses din bedrifts størrelse og risikoprofil. Grunnlaget for leveransen er et lite, rimelig og nøkkelferdig prosjekt som sørger for at ditt system er satt opp i henhold til GDPR- reglementet. Vi har også erfaring med større GDPR-prosjekter. Her har vi benyttet SAP ILM. SAP ILM benyttes for å slette og blokkere ansattdata. I disse prosjektene har vi hovedsak levert sammen med SAP.

Uavhengig av størrelsen på prosjektet tar vårt arbeid utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. Det vil si at vi bistår deg som kunde med å identifisere risiko, for så å finne hvilke løsninger og aktiviteter som løser denne risikoen for deg; sammen leverer vi de beste GDPR-løsningene.

Forutsigbarhet

Hoveddelen av løsningene vi tilbyr innen GDPR, leveres til fastpris. Dette gjør vi fordi det skal gi deg som kunde trygghet og forutsigbarhet. Ønsker du mer informasjon om hvilke GDPR-løsning som passer best for deg, er du velkommen til å kontakte Marita Johansen for mer informasjon.

Hva leverer vi?

Sammen leverer vi løsninger innen:

 • Personal data identification in SAP
 • Employee deletion in SAP
 • Subject access reporting.

Les mer om GDPR-løsningene for SAP på 2BMs nettsider.

Ønsker du mer informasjon?

Mange opplever at regelverket knyttet til GDPR er komplisert. Den 22. mai holdes den årlige SAP Nordic GDPR-konferansen i København. Her vil erfaringer og de nyeste løsninger og metoder presenters sammen med GDPR-eksperter fra SAP. For å gi deg ytterligere informasjon om hvordan du best kan håndtere risiko knyttet til GDPR er det planlagt en serie med webinarer.

Du er også velkommen til å kontakte Marita Johansen direkte. Du kan lese mer om hva Sariba kan gjøre for deg på våre nettsider.

Collaborating on the best GDPR-solutions for SAP

people working togehter with PC, handing paper. Collaborating on the best GDPR-solutions for SAP

Sariba has entered a collaboration with 2BM. Together we aim to deliver the best GDPR-solutions in the market to you as a SAP customer. We have assisted more than 10% of the Scandinavian market in implementing solutions that make sure they are in compliance with the GDPR regulations.

Implementation of the best GDPR solution for SAP

The GDPR activities are adjusted to your business’ size and risk profile. The foundation of the delivery is a small, affordable turnkey solutions for GDPR compliance in SAP, such as Personal data identification in SAP, Employee deletion in SAP and Subject access reporting.

Read more about the GDPR solutions for SAP. 

Our experience also covers larger GDPR project with SAP ILM. SAP ILM is used to delete and block personal data. The majority of these projects are delivered in collaboration with SAP. Regardless of the size of the project, all our work is based on a risk-based approach where we help you and your business identify the risks and which solutions and activities which can mitigate the risks in the best possible way. We always aim to deliver the best GDPR-solutions for SAP customers.

Predictability

Most of the services and solutions are delivered at fixed price so that our customers know the cost upfront. Please contact Marita Johansen if you want more information or if you want to learn more about what GDPR solution that will benefit you the most.

Comprehensive rules

Many SAP customers find the GDPR rules comprehensive and are asking for more information. On the 22th of May the annual Nordic SAP GDPR conference is held in Copenhagen. At this event GDPR experts from SAP will share both experiences and the newest solutions and methods for GDPR handling in SAP. In addition, we have already planned a series of webinars concerning GDPR in SAP.

If you wish to learn more about Sariba, please visit our website.

Please do not hesitate to contact Marita Johansen for further details regarding the best GDPR-solutions for SAP.

Webinar | Refusjon i SAP HR

PC og stetoskop, refusjon i SAP HR

Mange bedrifter har utfordringer knyttet til prosessen rundt refusjon av sykepenger. Sariba har med stor suksess implementert refusjonsmodulen hos flere av sine SAP-kunder. Ved å ta i bruk refusjonsmodulen vil din virksomhet unngå mange manuelle registreringer og behandlinger, og kvaliteten knyttet til refusjon vil øke betraktelig.

Delta på vårt webinar og la vår kollega Eva Hageselle vise deg refusjonsprosessen fra A til Å.

Agenda

 • Hovedprosessen refusjon
 • Refusjonsløsningen
 • Registrere fravær
 • Beregne refusjonskrav – nye regler fra 01. januar 2019
 • Sende inntektsmelding til NAV
 • Avstemme refusjonskrav
 • Oppsummering

Om webinaret

Når: Onsdag 13/3 kl. 10.00-11.00
Gjennomføring: Webinar
Pris: Gratis
Kontaktperson: Eva Hageselle


Meld meg på

Se helheten i SAP Lønn

person tegner dollartegn i bok. Se helheten SAP Lønn

Se helheten i SAP Lønn, meld deg på vårt kurs.

SAP Lønn frigir både tid og ressurser ved å forenkle og standardisere komplekse prosesser. Ved å løfte blikket vil du bedre forstå hva som påvirker lønn og hva som blir påvirket av lønn. Dette vil hjelpe deg med å effektivisere og forbedre kvaliteten i ditt lønnsarbeid.

Vår dyktige og pedagogiske kollega, Eva Hageselle, setter nå opp kurset «Se helheten i SAP Lønn: hva påvirker lønn og hva blir påvirket av lønn». Her viser hun deg sammenhenger mellom lønn og alle relevante prosesser i SAP.

Formålet med kurset er å forenkle og forbedre lønnsmedarbeideres arbeidshverdag. Dette gjør du ved å se helheten i SAP Lønn.

Delta på vårt kurs sørg for at du ser hele bildet.

Praktisk informasjon

Når: Onsdag 6. mars 2019, kl. 09.00–11.00
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Kr. 3.600 (kr. 3.100 for Supportkunder)
Kontaktperson: Eva Hageselle | 469 20 744
Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. mars (bindende)

Agenda

 • Introduksjon og velkommen
 • Lønnsprosessen
 • Hva påvirker lønnsprosessen?
 • Hva blir påvirket av lønnsprosessen?
 • Tips og triks for en bedre helhet
 • Spørsmål og svar

Du deltar på webinaret fra din egen PC. Vi vil dele skjerm, lyd og bilde med deg. Praktisk informasjon følger i forkant av webinaret.

Meld deg på

Outsourcing av innleieprosessen

test

Som en del av Saribas porteføljeutvikling leverer vi stadig flere tjenester knyttet til HR-funksjonen. Dette gjør vi for å kunne tilby våre kunder det fulle spekteret av relevante HR-tjenester. Det siste tilskuddet i Saribas HR-portefølje er samarbeidet vi har inngått med Qualified Solutions. Qualified Solutions er et norsk selskap som er spesialisert innen MSP løsninger (Managed Service Provider) som i dette tilfellet omhandler outsourcing av innleieprosessen.

En veldokumentert outsourcingtjeneste fra en solid samarbeidspartner

En MSP-løsning er kort fortalt en kostnadsfri tjeneste. Qualified Solution administrerer alle tjenestene innen sourcing, kontraktshåndtering, timefangst, betaling og avslutning av innleid arbeidskraft.

• Vet du hvor mange innleide din bedrift har? Hva de gjør og hvor de gjør det?
• Vet du hvilken leverandør de kommer fra og hva dere betaler for tjenestene?
• Har du kontroll på at kontraktene mot både leverandør og arbeider er i henhold til gjeldende lover og regler?
• Får du tak i riktig kompetanse til markedsledende priser?

Er svaret på et eller flere av disse spørsmålene er nei? Da kan det være gunstig for deg å se på en MSP-løsning og hvilke gevinster innføringen av dette kan gi din bedrift.

Om Qualified Solutions

«Vi i Qualified Solutions er stolte av å kunne levere MSP til det norske markedet,» sier Helene Eikaas, leder av kundedrift hos Qualified Solutions. «Ved å inngå et samarbeid med oss vil vi kunne administrere innleieprosessen for deg. Vi sørger for at ditt innleide personell har de kvalifikasjonene du trenger. Når du har behov for en eller flere konsulenter kontakter vi aktuelle utleiebyråer/leverandører og sørger for at du får rett kompetanse til rett pris. Samtidig administrerer vi alt fra stillingsutlysning, kontraktskriving til fakturering. Du vil spare både tid og penger, samtidig som du kan være trygg på at lover og regler overholdes»

Qualified Solutions er et norsk selskap med fokus på moderne og innovative bemannings- og innkjøpsløsninger. Det er tilpasset det norske markedet og løsningen som benyttes kalles MSP.

Qualified Solutions påtar seg administrasjonen av innleid arbeidskraft. Fra stillingsutlysning, utvelgelse av kandidat, kontraktskriving til fakturering. Qualified Solutions tilbyr en effektiv og forutsigbar innleieprosess. På en nøytral og oversiktlig måte bidrar de til å gi deg tilgang til den type innleid personell som er nødvendig for å nå din bedrifts strategiske forretningsmål. Både kunde, leverandør og kandidat skal ivaretas på best mulig måte i innleieprosessen. Ved å inngå et samarbeid vil du oppnå kostnadsbesparelser, reduksjon av administrative oppgaver internt og sørge for at alle offentlige og interne krav er ivaretatt.

Hele HR-spekteret

Vi i Sariba er opptatt av å kunne tilby helhetlige HR-løsninger til våre kunder, løsninger som ivaretar alle aspekter innen HR. Mange av våre kunder har i perioder en større andel innleid arbeidskraft, mens andre har innleid arbeidskraft som en del av den daglige driften.
For å kunne bistå deg som har innleie av ansatte som en del av din HR-prosess, ser vi det naturlig å finne en partner som kan ivareta dette området på en god måte. Dette er grunnen til at vi har inngått et samarbeid med Qualified Solutions. Qualified Solution er en trygg og erfaren samarbeidspartner. Gjennom dette samarbeidet vil vi kunne dekke dine innleiebehov på en effektiv, god og trygg måte.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby sammen med Qualified Solutions? Da er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.

Mer informasjon om Qualified Solutions og deres tjenester finner du på deres nettsider.

 

Sariba People Centric – hva betyr det for deg?

Tre formet som hjerte i horisonten

Vi i Sariba er stolte over å ha Norges første sertifiserte HR-pakkeløsning i SuccessFactors, Sariba People Centric. Å sertifisere en løsning er en omfattende prosess, og underveis har vi stilt oss følgende to spørsmål:

– Hva betyr det for deg?
– Hva betyr det for oss?

Gevinster for deg og for oss

Det å lage en pakkeløsning som gir gevinst til både deg som kunde og oss som selskap har vært den røde tråden vi har jobbet etter hele veien.
I arbeidet med Sariba People Centric har vi gjennomgått og plukket ut Best Practise i alle relevante HR-prosesser. Ved å velge vår pakkeløsning får du tilgang til en meget god og kvalitetssikret verktøykasse for HR. Det at vår løsning er sertifisert og godkjent av SAP er et kvalitetsstempel som gjør at du kan føle deg trygg på at vi har håndplukket det beste for deg.

Vi hjelper deg med å koble HR sammen med din operative virksomhet. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for at ansatte og ledere får til mer. For oss betyr dette at vi kan være trygge på det vi leverer, noe som skaper motiverte og engasjert medarbeidere. Det er både gøy og utfordrende å jobbe med de beste løsningene i markedet og for å få til dette må våre kollegaer holde seg oppdatert både på fag og system. Dette skaper arbeidsglede og engasjement.

Fra rekruttering til offboarding; Sariba People Centric gir deg tilgang til ledende praksis innen alle HR-prosesser i din virksomhet. Løsningen dekker også norske spesifikke prosesser som for eksempel sykefraværsoppfølging. Dine ledere, dine ansatte og din HR-organisasjon får et kompass som de enkelt kan benytte til å navigere og realisere din virksomhets strategi.

Sariba People Centric plasserer menneskene i organisasjon i sentrum av din virksomhetsutvikling!

Ønsker du mer informasjon om Sariba People Centric er du velkommen til å ta kontakt med Steinar Sabbasen.

HR Tech 2019 – møt Sariba

Kunstig inteligense HR Tech 2019

Den 14. mars går årets HR Tech-konferanse av stabelen på Scandic Fornebu. På HR Tech 2019 får du med deg det siste innen bruk av teknologiske løsninger innen HR. Hvordan kan du fjerne de administrative rutineoppgavene i HR for å skape rom til å fokusere på de strategiske oppgavene? Trenden med bruk av teknologi innen HR er stadig økende, og det vil være fokus på de nyeste teknologiske løsningene.

Blant temaene på HR Tech 2019 finner du:

• HR Tech-trender: Hvilke muligheter og utfordringer gir dette HR-funksjonen?
• Kunstig intelligens har gjort sitt inntog i HR: Hvilke muligheter gir dette deg?
• Hva kan vi lære av andres erfaringer med implementering av digitale verktøy i HR?
• Hvilken rolle har HR i å understøtte en digital transformasjon?

Det vil også snakkes mer om digitale analyseverktøy og sikkerhet.

Som deltaker får du et bredt innhold og flere valgmuligheter. Du kan delta på både plenumsforedrag og i valgfrie delsesjoner.

HR, digitale verktøy og digitalisering av prosesser er selve kjernen i det vi i Sariba jobber med og vi gleder oss til å delta på denne konferansen. Vi håper du tar turen innom vår stand på kompetansetorget, hvor vi holder live demo i SuccessFactors.

Vi forklarer deg gjerne hvordan vi jobber, hva vi har gjort for å hjelpe kunder med å digitalisere sine HR-prosesser og å ta HR med inn i fremtiden. Hvis du vil høre mer om hva vi kan gjøre for å forenkle og forbedre dine HR-prosesser er du hjertelig velkommen innom vår stand.

Har du spørsmål i forkant, er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt, eller du kan lese mer om våre sertifiserte pakkeløsninger for HR, Sariba People Centric.

Vi håper vi sees på årets HR Tech-konferanse på Scandic Fornebu i mars, les mer og meld deg på her.

Webinar | Sariba Care Cloud

Med Sariba Care Cloud gir vi ledere et verktøy for oppfølging av ansatte i sykefravær. Sariba Care Cloud er den eneste løsningen på markedet med et fullstendig automatisert rapporteringsverktøy som loser ledere gjennom sykefraværsprosessen og sørger for at dette skjer i henhold til myndighetenes krav. Fordi Sariba Care Cloud er en fullintegrert skyløsning vil du alltid ha et system som er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler. Bli med når vår erfarne kollega, Håvard Aspenes, tar sykefraværsoppfølging opp i skyen!

Sariba Care Cloud:

• Reduserer sykefraværet
• Er et velprøvd, pedagogisk og brukervennlig system bygget på SAP SuccessFactors plattform
• Ivaretar regler, lovkrav, frister, ansvar og oppgaver
• Gir automatisk påminnelse til ledere når et oppfølgningspunkt nærmer seg fristen
• Er til enhver tid er oppdatert i henhold til myndighetenes krav
• Gir veiledning og beste praksis for oppfølging og tilrettelegging av sykefravær
• Støtter elektronisk innsending av oppfølgingsplan til NAV og fastlege
• Kan konfigureres i henhold til din bedrifts spesifikke behov
• Har funksjon for forebyggende oppfølging
• Benytter fravær registrert i SAP SuccessFactors som grunnlag

Agenda
• Velkommen og introduksjon
• Utfordringer rundt oppfølging av langtidssykemeldte
• Hvordan kan sykeoppfølging i SuccessFactors med Sariba Care Cloud bidra til å løse utfordringene?
• Produktdemonstrasjon
• Spørsmål & svar

Om webinaret

Når: Torsdag 14/2 kl. 10.00-11.00
Gjennomføring: Webinar
Pris: Gratis
Kontaktperson: Håvard Aspenes

Meld meg på

Konsulenter og prosjektledere søkes | Vil du bli vår kollega?

Armer som holdes over et arbeidsbord. Vil du bli vår nye kollega?

Sariba vokser og vi ønsker oss verdens beste kolleger, både konsulenter og prosjektledere

Å jobbe i Sariba er utviklende, krevende og gøy og hos oss setter vi kompetanseutvikling høyt. Vi har det høyt under taket, vi er åpne og rause og jobber hardt for å finne de beste løsningene for våre kunder.

Nå skal vi ansette både konsulenter og prosjektledere innenfor feltene SAP HCM og SAP SuccessFactors. Les våre stillingsannonser og ta gjerne kontakt med våre konsulentsjefer, Marita Johansen eller Håvard Aspenes, hvis du har spørsmål om stillingene.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Sariba?  Ta en titt på våre ansatteintervjuer, eller lese mer om hvilke løsninger og tjenester vi lever av og for.

Hvis du vil bli en av oss, håper vi å høre fra deg!