Sommerhilsen fra Lionel – engasjement og samarbeid

Bøker og solbriller foran havet og parasoller. engasjement og samarbeid

Første halvår av 2019 er straks over, og jeg ser tilbake på seks innholdsrike måneder. Disse månedene har vært svært viktig for Saribas utvikling. Vi har vært gjennom en spennende periode preget av vekst, nye kunder, nye kolleger, spennende oppdrag, engasjement og samarbeid. Vi har styrket vår posisjon som leverandør av SuccessFactors, og vi har videreutviklet vårt omdømme som en solid og erfaren leverandør av SAP onprem.

Flere av våre dyktige konsulenter er nå sertifisert i ulike moduler av SuccessFactors, noe vi er veldig stolte av.  Vi har gjennomført mange suksessfulle prosjekter både innen SuccessFactors og i SAP onprem.

Sertifiseringen av vår pakkeløsning i SAP SuccessFacors, Sariba People Centric, har betydd mye. Å få en løsning sertifisert av SAP, er en omfattende og krevende prosess, og jeg er stolt av alt arbeidet som er lagt ned i dette, samt det flotte resultatet dette har gitt.

Engasjement og samarbeid

Jeg ønsker å takke alle våre kunder for den tilliten dere viser oss når vi sammen jobber for å løse deres utfordringer. Takk for at dere utfordrer oss, lytter til oss og ser viktigheten av å utvikle dere sammen med oss.

Deretter ønsker jeg å takke våre samarbeidspartnere. I første del av 2019 har vi inngått flere nye samarbeid. Dette gjør vi, slik at vi kan være den komplette HR-leverandøren for deg. For å kunne levere de beste løsningene for GDPR og SAP, har vi inngått samarbeid med både 2BM og EPI-USE Labs.

Til slutt vil jeg personlig takke alle Sariba-ansatte for deres innsats. Det er dere som får alt dette til å skje. Vi har allerede rekruttert flere dyktige medarbeidere, og i løpet av høsten vil vi fortsette å vokse. Jeg er stolt over innsatsen som legges ned, glad for engasjementet jeg ser hver dag, og jeg gleder meg over reisen vi skal fortsette på sammen. I Sariba skal det være krevende, utviklende og gøy å jobbe, og det er det, med dere på laget.

Etter et intenst og givende første halvår er det snart tid for ferie med familie og gode venner. Vi gleder oss til sommer, sol og ferie og det skal bli deilig å lade batteriene. Samtidig ser vi frem til en spennende andre del av 2019, og vi gleder oss allerede å ta imot nye kolleger, samt å jobbe i spennende prosjekter med både nye og eksisterende kunder.

Jeg ønsker deg med dette en riktig god sommer og ser frem til en spennende høst.

Mange hilsener fra Lionel

 

Sariba har innført skiftplanlegging hos Kverneland Group Klepp

Kværnland Group Klepp. Skiftplanlegging i SAP.

Av Ole Stokkeland

Det Jærenbaserte selskapet Kverneland fylte nylig 140 år. Selskapet er en av verdens største produsenter av ploger og andre landbruksredskaper. Konsernet har produksjon i flere land, men plogene produseres på Jæren hvor Kverneland har ca 500 ansatte. Selskapet eies av japanske Kubota, som satser langsiktig på den kjente merkevaren Kverneland. Sariba har innført skiftplanlegging i SAP hos Kverneland  Group Klepp, slik at ledere kan få en bedre oversikt over skiftplaner og planlagt fravær blant sine ansatte.

En solid produksjonsbedrift

Kverneland Groups hovedkvarter og produksjonsanlegg, ligger nøyaktig der hvor Ole Gabriel Kverneland grunnla sin smievirksomhet i 1879. Han hadde sterk tro på innovasjon og utviklet, sammen med sitt team, en plog som var spesielt godt egnet for de vanskelige grunnforholdene i Norge. I samarbeid med flere stålprodusenter utviklet de nye ståltyper, noe som førte til robuste ploger og et svært godt omdømme.

140 år senere er Kverneland fortsatt en produksjonsbedrift, og dette gjenspeiles i måten de ansatte arbeider på. I produksjonen går de ansatte flere ulike skift. Primært er det snakk om 2-skiftsordninger, men enkelte ansatte er en del av 3-skiftsordninger. Grunnet ulike typer fravær og justeringer i produksjonen er det ofte behov for endringer i skiftplaner. Dette har tidligere vært håndtert ved at ledere har sendt en e-post til HR, som så har endret dette manuelt i SAP. Dette var en prosess som var unødig arbeidskrevende, og som kunne føre til at det tok tid før systemet var oppdatert

Høsten 2018 ble en ny lederportal i NWBC innført hos Kverneland. I denne forbindelse ble det besluttet at det skulle sees på hvordan endringer av bemanning i produksjonen kunne gjøres smidigere. Resultatet ble at Sariba satte opp skiftplanlegging i SAP som en del av ledernes verktøykasse.

Oversikt, besparelser og frigjort tid

Innføringen av skiftplanlegging i SAP har gitt ledene en god oversikt over sine team. De vet hvem som jobber når, og de har oversikt over fravær i et ryddig bilde. Lederne kan også enkelt registrere fravær og oppdatere systemet med både sporadiske og mer langsiktige endringer i arbeidsplanene.

Etter innføring av SAP Skiftplanlegging har lederne i Kverneland en ajour oversikt, og de gjør oppdateringer selv. Alt dette sikrer rett lønn til den ansatte, og arbeidsbelastningen på HR er redusert.

Kverneland er godt fornøyd med Saribas leveranse og innføringen av skiftplanlegging. De forteller at den samlede tidsbruken har gått ned, noe som har gitt økonomiske besparelser.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi dine leder bedre oversikt, frigi tid og spare penger? Ta gjerne kontakt med Marita Johansen for mer informasjon.

Hvordan håndtere GDPR?

Lyskryss med rødt lys. Hvordan håndtere GDPR.

GDPR Compliance Suite – delta på vårt webinar 20. juni

Lurer du på hvordan andre håndterer GDPR og SAP? Synes du det er vanskelig å vite hvor du skal begynne? Og hvordan skal du egentlig håndtere persondata, ikke bare i SAP HR, men i et HR systemlandskap?

Vi vet at ditt systemlandskap er større en SAP HR, og at du sannsynligvis har persondata lagret på flere ulike steder. Vi vet også at mange synes det er utfordrende å vite hvor og hvordan de skal begynne med tilrettelegging av sine GDPR-rutiner.

For å dekke dine behov knyttet til datakontroll, og for å bistå deg med å håndtere GDPR har vi inngått samarbeid med flere ulike partnere. Vi har sammen samlet et knippe verktøy og vi kan nå dekke de fleste GDPR-behov. Vi leverer løsninger for både store og mindre selskaper.

Med dette som bakteppe inviterer Sariba og EPI-USE Labs deg til et praktisk webinar. I løpet av 45 minutter vil vi vise deg hvordan du håndterer persondata både i et HR systemlandskap og i et SAP systemlandskap.

I dette lærerike webinaret vil vi vise deg hvordan vi har hjulpet andre SAP-brukere i Norden, blant annet JM AB, med å tilpasse sitt systemlandskap til GDPR-kravene. Delta på vårt webinar og lær både hvor du begynner, hvordan du kommer i mål, samtidig som vi deler nyttige erfaringer. Du vil også få presentert EPI-USE Labs SAP sertifiserte produktsuite for GDPR som er et av flere alternative verktøy for GDPR-kontroll.

Sett av 45 minuter og ta et steg i retning av GDPR-compliance.

Agenda:

 • Introduksjon
 • Hvordan hensynta GDPR-kravene i EPI-USE Labs produktsuite
 • JM ABs prosjekt: Håndtering av persondata for kunder, leverandører og tidligere ansatte
 • Spørsmål og svar

Om webinaret

Når: Torsdag 20. juni, 14.30-15.15
Gjennomføring: Webinar
Pris: Gratis
Kontaktperson: Marita Johansen

Meld meg på

Har du spørsmål i forkant av webinaret er du velkommen til å ta kontakt.

Tanker om feriepenger opptjent i utland i A-meldingen

Globus og penger på et bord. Feriepenger opptjent i utland.

Tanker om feriepenger opptjent i utland i A-meldingen

Av Tor Flugsrud, Sariba

Alt var kanskje ikke så mye bedre før, men enkelte ting var utvilsomt enklere. For eksempel rapportering av feriepenger opptjent i utland.

Feriepenger opptjent i utlandet utbetales i SAP på lønnartene OF31 «Utbetalte feriep. utland» og OF32 «Utbet. FP > 60 år utland». I A-meldingen skal disse utbetalingene rapporteres med:
• Spesifikasjon: landkode og eventuell indikator for opptjening på kontinentalsokkel
• Tilleggsinformasjon: periode for opptjening

Nærliggende å ty til triks

Så lenge en ansatt har feriepenger opptjent i ett land utenom Norge så er det helt greit. Da registreres ganske enkelt opptjeningsland og periode for opptjening i poster i infotype 3363. Men allerede ved opptjening i land nummer 2 møter du på en utfordring. Alle feriepengene opptjent i utlandet blir utbetalt på en og samme lønnart OF31 (+ evt. OF32 for senior feriepenger). Dermed lar det seg ikke gjøre, sånn uten videre, å rapportere to opptjeningsland, og fordele de utbetalte feriepengene på disse.

Derfor er det nærliggende å ty til et triks vi benyttet for den tidligere lønns og trekkoppgaven. Da opprettet vi for eksempel lønnarter for å flytte beløp fra kode 111A til 113A. Nå kan vi opprette lønnarter på tilsvarende måte for å flytte rapportering av feriepenger fra ett land til et annet.

Genereringsregler for feriepenger opptjent i utland

SAP gir oss to genereringsregler (002 og 058) for lønn opptjent i utlandet, og to genereringsregler (018 og 059) for feriepenger opptjent i utlandet. Disse er knyttet til deltype 9901 og 9906 av infotype 3363 for rapportering av opptjeningsland. Dermed kan du lett få problemer om en for samme måned skal rapportere feriepenger og ordinær lønn opptjent i flere ulike land. Men heldigvis er SAP mer fleksibelt enn som så! På samme måte som du kan opprette flere lønnarter, så har du mulighet til å opprette flere genereringsregler. Dette åpner muligheten for flere forskjellige deltyper av infotype 3363 som kan brukes til rapportering av ulike opptjeningsland.

Hvordan oppretter du egne genereringsregler? Et godt tips er å se på beskrivelser fra SAP for oppretting av nye genereringsregler. Som for eksempel i vedlegg til note 2464561.

Fungerer fint når omfanget er lite

Forutsetningen er selvsagt at du kan holde rede på både opptjeningsland og opptjeningsperioder for de ulike ansatte. Har du denne oversikten, kan du spre rapporteringen av feriepenger utbetalt på lønnart OF31 på ulike land og perioder ved hjelp av manuelle flyttelønnarter. En slik løsning vil være den enkleste, med tanke på krav til konfigurering i SAP, og bør være helt grei å bruke dersom antall ansatte med opptjening av feriepenger i flere land er relativt lite.

Sariba har utviklet automatikk

Har du derimot et betydelig antall ansatte som tjener opp feriepenger i flere land, bør en mer avansert løsning vurderes. Sariba har tidligere designet og implementert en løsning for automatisk rapportering av lønn opptjent i ulike land i A-meldingen. Vi har nå utvidet denne løsningen til å holde rede på feriepengene opptjent i ulike land i løpet av et år. På den måten blir også rapportering av utbetalte feriepenger opptjent i ulike land og perioder i A-meldingen etterfølgende år automatisert.

Ta kontakt med Marita Johansen dersom dere ønsker bistand eller mer informasjon om dette..

Siste nytt innen HR

Kalender maimåned. Siste nytt innen HR

Mai går mot slutten og vi i Sariba har vært å treffe på to ulike arrangementer denne måneden for å få med oss siste nytt innen HR. 15. mai deltok vi på SBNs HR-dag som fant sted både i Stavanger og i Oslo. Den 23. mai deltok vi på HR-konferansen 600 minutes for HR, på Scandic Hotell Fornebu.

Siste nytt innen HR

SBNs HR-dag ble arrangert som en parallellkonferanse, med deltakere både i Oslo og i Stavanger. Deltakerne i Oslo fikk gleden av å tilbringe dagen i det helt nye Orkla House på Skøyen. I stavanger var det Cognizant som var rause og åpnet sine dører for konferansens deltakere.
HR-dagen bestod av en rekke spennende temaer. Som hovedsponsor av arrangementet sparket Sariba, ved Marita Johansen, dagen i gang. Marita snakket om hva vi i Sariba jobber med, og hvorfor vi er den riktige partneren for deg når du skal velge leverandør av enten SAP Onprem eller SAP SuccessFactors.

Videre presenterte dagens vertskap, ved Ole Jan Friestad og Morten Kristiansen fra henholdsvis Cognizant og Orkla, sine selskaper. Vi fikk på denne måten bli litt bedre kjent med vertskapet vårt.

Både Aker BP og Aibel har implementert SuccessFactors og de tok oss med gjennom sine implementeringsreiser. Det var både nyttig og lærerikt å høre hvordan de hadde gått frem for å komme i mål med innføring av SuccessFactors. De delte av sine erfaringer fra prosjektene, og snakket om hvilke gevinster SAP SuccessFactors har gitt.

Vi som deltok på denne HR-dagen fikk også høre siste nytt fra SAP. Dette fikk vi høre om av Knut Moltubakk fra ISS og Bjarne Østgaard fra Sariba. Knut og Bjarne hadde nylig deltatt på konferansen «Meet the Expert» hos SAP i Waldorf, og delte gladelig av sin nyervervede kunnskap.

Marit Andersen fra SAP Norge delte siste nytt om nettopp SAP og Norge. I denne seansen ble det ble stilt mange gode og relevante spørsmål. I tillegg fikk vi gleden av å lære mer om Digital Enterprise og hvilke muligheter dette skaper for HR.

Dagen ble avsluttet med en workshop hvor vi diskuterte hvilke muligheter digitalisering kan gi HR-faget. Diskusjonene tok for seg flere aspekter knyttet til temaet. Vi diskuterte hvordan digitalisering kan forenkle og forbedre HR-arbeidet, og hva som skal til for at mulighetene skal tas i bruk. Det ble også diskutert hvorfor HR ikke har tatt i bruk de muligheter som finnes.

Møteplass for HR

Våre fremoverlente kolleger, Steinar Sabbasen og Håvard Aspenes, deltok på konferansen 600 minutes for HR. Denne konferansen beskrives som en møteplass for HR-ledere og leverandører. På konferansen delte flere store bedrifter erfaringer de har opparbeidet seg innen forbedringer av HR, og med digitalisering av HR-prosesser. Et viktig aspekt på denne konferansen er nettverksbygging og møter, og det rapporteres om gode dialoger om muligheter og behov.

Vi i Sariba fikk mulighet til å presenter vår sertifiserte løsning for HR, Sariba People Centric. Vi fikk også anledning til å vise våre nye video, som kort oppsummerer hvilke gevinster du kan få ved å ta vår pakkeløsning i bruk.

Hva betyr dette for deg?

Vi i Sariba setter kunnskap svært høyt og tar vår rolle som fagekspert på alvor. Vi gjør derfor det vi kan for å holde oss oppdatert på det som skjer, både innen HR-faget og på det mer tekniske plan. Dette gjør vi fordi vi ønsker at du skal være trygg på at de rådene vi gir deg er de aller beste. Med gode råde i bagasjen er du godt rustet til å ta de riktig valgene, når du skal ta viktige avgjørelser for deg, ditt firma og dine HR-løsninger.
Ønsker du å vite mer om hva som rører seg innen HR, er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt.

Sariba HR Data Protection Controll

Tastatur. Sariba HR Data Protection Controll

Har noen i din bedrift behov for å se eldre persondata, som andre ikke lengre skal se? Ved innføringen av GDPR dukket det opp behov for å begrense hvem som har tilgang til å se informasjon, og hvor lenge informasjon skal være tilgjengelig.

Tradisjonell autorisasjonskontroll har styrt hvilke objekter du har tilgang til å se, men ikke hvor lenge du har tilgang til disse objektene. Hvis du, eller en i din HR-avdeling, først har hatt tilgang til en ansatts persondata, har tradisjonell autorisasjonskontroll ikke skilt på aktive ansatte, og ansatte som har sluttet.

Innføringen av GDPR gjør at dette må endres. Du er nødt til å ta stilling til hvilke personopplysninger som skal beholdes. Du må også ta stilling til hvor lenge de skal beholdes, og hvem som skal ha tilgang til disse personopplysningene.

Med dette som bakteppe har Sariba utviklet en ekstra autorisasjonskontroll, for SAP HR. Løsningen Sariba HR Data Protection Controll gjør det mulig å skille på hvem som har tilgang til persondata ut i fra den ansattes rolle.

Dette sikrer at kun de rollene som skal ha tilgang til eldre persondata, har tilgang til eldre persondata. Dette settes opp i henhold til din bedrifts interne retningslinjer for personvern og GRPD.

Saribas HR Data Protection Controll lar deg begrense tilgang til persondata i SAP HR basert på infotyper. Kontrollene som settes opp kan også være datostyrte, det vil si at det settes opp kontroller med utgangspunkt i sluttdato på en post i en infotype.

Du kan holde dine HR-administratorer utenfor den nye autorisasjonskontrollen, slik at disse har tilgang til all persondata de trenger for å få gjort sin jobb.

Hvordan ta løsningen i bruk?

Våre nye kontroller er basert på SAP Standard Business Add Ins (BAdI). Oppsettet gjøres i en egenutviklet tabell. Denne tabellen settes opp i henhold til din bedrifts interne regelverk og hjelper deg med å ivareta GDPR-reglene. Du kan for eksempel sette begrensninger på avgrensede adressedata som er eldre enn 365 dager. Du kan også begrense tilganger til bankdetaljer umiddelbart etter at en ansatt er terminert. Mulighetene er mange, og løsningen tilpasses dine krav og behov.

Fordeler ved å ta Sariba HR Data Protection Controll i bruk:

• En enkel løsning som bidrar til at din bedrifts interne regelverk og GDPR ivaretas
• Sett begrensinger for hvilke informasjon som er tilgjengelig basert på roller
• Ved å ta i bruk datostyring på informasjon tar du et viktig steg med tanke på å bli GDPR compliant
• Ulike kontroller for aktive ansatte og ansatte som har sluttet gjør det enkelt å overholde regelverket

Vil du vite mer?

Mer informasjon eller en demonstrasjon av løsningen får du ved å kontakte Marita Johansen.

Bruk av Business Case ved valg av HR-Teknologi

Mennesker som jobber ved siden av hverandre ved et spisebord. Valg av HR-Teknologi.

HR skal tilby ledere og medarbeidere gode og digitale verktøy. Disse verktøyene skal forenkle hverdagen og bidra til utvikling av mennesker i organisasjonen på en engasjerende måte. For å få dette på plass kreves investeringer i digitale HR-løsninger og valg av HR-teknologi.

Det å investere i ny HR-teknologi kan være en omfattende og kostbar prosess. Mange kvier seg derfor for å begynne. For å gå fra idé til implementasjon kan det være hensiktsmessig å kartlegge hva som er den største konsekvensen av å ikke foreta seg noe. Hvorfor er det viktig at du setter i gang nå?

Når du har besluttet å gjøre en endring, er det viktig at du tar de rette avgjørelsene underveis i prosessen. Dette kan du sikre ved å lage et solid business case.

Vi i Sariba er opptatt av å gi deg den støtten og de rådene du trenger for å ta de rette avgjørelsene når du skal investere i ny HR-teknologi. Vår kollega Steinar deltok derfor på et spennende medlemsmøte hos HR Norge. Temaet for møtet var «hvordan bygge et solid business case for investeringer i HR-teknologi».

Hvordan spise en elefant?

Svaret er en bit av gangen. For å best takle et stort og omfattende tema, uten å bli overveldet, er det lurt å ta det stegvis. En god måte å gjøre dette på er å utarbeide et business case. For å lage et godt business case er det lurt at du, før oppstart, har klart for deg følgende:

 • Hvorfor?
  • Hvorfor gjør vi dette?
  • Hvorfor gjør vi dette nå?
 • Hva?
  • Hva er den anbefalte løsningen?
  • Hva kan vi forvente oss av fordeler og kostnader?
  • Hva slags utfordringer hindrer oss fra å gjøre dette?
 • Hvordan?
  • Hvordan skal vi prioritere de ulike mulighetene?
  • Hvordan skal vi implementere endringene?
  • Hvordan kan vi forsikre oss om at vi får verdi?
 • Hvem?
  • Hvem har gjort dette før oss?
  • Hvem har gjort dette med suksess?

Vi brenner for god og riktig rådgivning og er svært opptatt av at våre kunder velger de løsningene som dekker deres behov. Vi hjelper deg derfor med å utarbeide et business case som beskriver nettopp dine behov og utfordringer. Når dette er på plass blir det enklere for deg å velge den HR-teknologien du trenger; en teknologi som forenkler din arbeidshverdag og bidrar til utvikling av mennesker i organisasjonen.

Vi hjelper det gjerne med å lage det business caset du trenger for å kartlegge hvilke HR-teknologi du skal investere i. Ønsker du å vite mer om dette, er du velkommen til å kontakte Steinar Sabbasen.

 

Halvard sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Mann holder tomlene i været foran skyer. Sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Vår dyktige kollega, Halvard Løchen, er nå sertifisert i SuccessFactors Employee Central. Veien til sertifiseringen har vært både lærerik, utfordrende og krevende, noe Halvard har taklet på strak arm.

For å øke forståelsen for SuccessFactors som verktøy og arbeidsmetodikken som er knyttet til, har Halvard også gjennomført flere e-læringskurs. Disse e-læringskursene har gitt verdifull innsikt i hvordan man veileder en kunde som skal ta i bruk SuccessFactors på den aller beste måten.

«Halvard er en systematisk, grundig og svært dyktig konsulent. Når han først bestemmer seg for noe, går han all in. Dette er hans sertifisering i SuccessFactors Employee Central et bevis på. Vi er utrolig stolte av å ha Halvard på laget og over hva han nå har prestert», sier Marita Johansen. Hun er Halvards nærmeste leder.

Halvard Løchen. Sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Halvard er sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Halvard er ivrig etter å ta sin nye kunnskap i bruk, og gleder seg til å jobbe med SAP SuccessFactors.

Kombinasjonen av ny kunnskap om SuccessFactors, mer enn 12 års erfaring fra SAP HR og en meget god kjennskap til HR-prosesser og utfordringer knyttet til disse, gir Halvard en glimrende utgangsposisjon når han nå tar fatt på arbeidet knyttet til Saribas SuccessFactors-prosjekter.

Vi i Sariba er sikre på at Halvards sertifisering og nyervervede kunnskap vil gi økt verdi og trygghet for våre kunder.

Hva er SuccessFactors Employee Central?

SuccessFactors Employee Central omtales ofte som navet i SuccessFactors og er kort fortalt masterdata i SuccessFactors. Det vil si all informasjon om dine ansatte og om deres organisatoriske tilhørighet.

Med SAP SuccessFactors Employee Central kan du effektivt få kontroll på dine personaladministrasjonsprosesser. Dette vil gi deg bedre innsikt i strategiske beslutningsprosesser som vil gi deg bedre resultater.

SAP SuccessFactors Employee Central gir deg komplett, integrert og søkbar informasjon om din organisasjon. Med stillingsvedlikehold og organisasjonskartlegging kan du skape de strukturene du trenger for en smidig organisasjon som støtter både avdelinger, team og enkeltpersoner.

Ønsker du å administrerer prosesser og ikke bare transaksjoner? Automatisering, intelligente tjenester og HR-arbeidsflyt på tvers av system og forretningsfunksjoner, gir deg mulighet til dette.

Vil du vite mer om hva Halvard kan hjelpe deg med, eller om hvorfor SuccessFactors er riktig HR-løsning for deg? Da er du velkommen til å kontakte Marita Johansen eller Håvard Aspenes.

Mer informasjon om SAP SuccessFactors finner du her.

Har du kontroll på dine HR-data i SAP?

Tegning av pc, nettbrett, mobiltelefoner liggende på bord. GDPR i SAP HR

Har du full kontroll på all persondata i ditt SAP ERP HR-system? Vet du hva du har lagret, og hvor det befinner seg? Eller har du mer data lagret enn det du har lov til? Ved innføring av GDPR-regelverket i 2018 kom nye, strengere regler for lagring av persondata. Dette omfatter både hva du har lov til å lagre og hvor lenge du har lov til å lagre det.

Sariba har inngått et samarbeid med 2BM. Sammen jobber vi for å levere de aller beste løsningene for GDPR i SAP HR (for ERP).

GDPR i SAP HR – Har du kontroll?

Med dette som bakteppe arrangere vi nå flere webinarer hvor vi adressere ulike aspekter ved GDPR og datapppbevaring i SAP HR (ERP). Dette gjør vi for å hjelpe deg til å få et bedre overblikk over utfordringer knyttet til GDPR i SAP. Vi viser deg samtidig hvilke løsninger vi har, og hvordan vi har hjulpet andre kunder med å få kontroll på sine GDPR-utfordringer. I mai og juni holder vi to ulike webinarer med GDPR i SAP HR (ERP) som tema. Webinarene varer i 30 minutter.

Employee Data Deletion

3. mai og 04. juni kan du lære mer om SAP HR Data Deletion. Her kan du høre mer om våre erfaringer med implementering av programmet 2BM Employee Deletion Tool, og hvordan dette har forenklet oppfølging av GDPR for flere av våre kunder. Vi vil også vise deg hvordan du kan bruke dette verktøyet til å få kontroll på data du oppbevarer i ditt SAP HR system.

Praktisk info

Når: 03. mai klokken 09.30-10.00 eller 04. juni 14.00-14.30
Gjennomføring: Webinar
Pris pr deltaker: Gratis

Meld deg på (03. mai)                                  Meld deg på (04. juni)

 

Personal Data Identification

16. mai kan du lære mer om identifisering av persondata i SAP HR (ERP), når vi holder webinaret SAP Personal Data Identification. I løpet av webinaret vil vi blant annet gjennomgå erfaringer vi har opparbeidet oss hos nordiske kunder med identifisering av persondata i SAP. I tillegg vil vi holde en kort demo hvor vi viser hvordan 2BM Data Discovery Tool kan hjelpe deg i å få klarhet i hvilke persondata som finnes i SAP og hvor i ditt SAP system disse persondataene befinner seg.

Praktisk info

Når: 16. mai klokken 13.00-13.30
Gjennomføring: Webinar
Pris pr deltaker: Gratis

Meld deg på 16. mai

 

Er du complient? – Årets Nordiske SAP GDPR-konferanse

Sykkel foran rød vegg i København. Her finner årets Nordiske SAP GDPR-konferanse sted

Onsdag 22. mai 2019 går årets nordiske SAP GDPR-konferanse av stablen i København. Vi vet at de GDPR-prosessene du velger i dag er de du skal forholde deg til i årene som kommer. Det er derfor veldig viktig at du velger de beste prosessene for deg og din bedrift, og at disse, helt i fra oppstart, er både effektive og automatiserte.

Vi i Sariba samarbeider med 2BM om å levere de beste GDPR-løsningene for deg. Les mer om samarbeidet her.

2 spennende hovedtalere på årets Nordiske SAP GDPR-konferanse

Ved å delta på årets Nordiske SAP GDPR-konferanse vil du både lære mer om hvilke løsninger som finnes, og høre mer om hva andre gjør for å overholde regelverket.

Konferansen har i år to spennende hovedtalere. Først ut er Volker Lehnert. Lenhert er ansvarlig for utviklingen av GDPR-funksjonalitetet i SAP og er hovedfortatter av boken ”GDPR og SAP”. Boken er gitt ut av SAP Press. I tillegg kan du høre Thorsten Foldager Johsen fra det danske forsvarets sikkerhetstjeneste snakke om Cybersikkerhet, et spennende og høyst relevant tema.

Om konferansen

I løpet av denne innholdsrike dagen i København vil mer enn 15 ulike talere fra 2BM, Forsvaret efterretningstjeneste, PwC, Onapsis/Virtual Forge, Natuvion og SAP fortelle deg mer om sine erfaringer knyttet til GDPR.

Du vil kunne følge 4 forskjellige spor som på hver sin måte gir deg verdifull informasjon om SAP og GDPR:

– Samtykke og kundeidentitetsstyring
– SAP Cybersecurity
– Erfaringer med nøkkelferdig løsninger fra SAP
– Erfaringer med ILM og effektive GDPR-prosesser i SAP

Når det offisielle programmet er over, vil det være mulig å slå av en prat med nye og gamle bekjentskaper, og høre mer om hvordan andre håndtere GDPR-regelverket i sin bedrift.

Praktisk informasjon

Når: Onsdag 22. mai 2019 fra 9.30 – 17.00
Hvor: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø. Danmark
Pris: 1.450 (Danske kroner) Prisen dekker inngang, materiale, samt boken ”GDPR and SAP”

Konferansen arrangeres av SAP, Onapsis/Virtual Forge, NNIT, PwC, Natuvion, Sariba, Implema og 2BM.

Vi håper du har tid og lyst til å delta, og at vi sees på årets Nordiske SAP GDPR-konferanse!

Les mer og meld deg på her 

 

Har du spørsmål knyttet til GDPR og SAP er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.