Automatisk upplupna skatter till bankkonto

Automatisk upplupna skatter till bankkonto

Skriven av Tor Flugsrud

Vanligtvis är det tillräckligt för ett företag att göra en bokföringsbestämmelse av skatteavdrag. Vissa företag behöver eller vill dock automatiskt kunna överföra sina skatteavdrag till ett skattekonto i banken, vilket gäller särskilt för företag som inte har den nödvändiga bankgarantin. Väldigt få har ställt in detta automatiskt.

Många uppfattar det som en stor uppgift att ordna en sådan banköverföring. Det visar sig nu att det inte behöver vara så alls. På Sariba har vi framgångsrikt byggt upp en enkel lösning med SAP:s standardfunktionalitet, baserad på följande element:

– Mottagarnyckel med löpande bankkonto för upplupen skatt
– Användning av en ny lönekategori i en infotyp för att överföra skatteavdraget till rätt tabell i löneresultaten
– En liten förändring i löneavräkningsformuläret för att överföra skatteavdraget till rätt löneart

Med en sådan lösning kommer avsättningen av skatt till företagets bankkonto att bli en del av processen att generera en bankfil med löner för de anställda. Eftersom denna lösning är baserad på användningen av SAP standardfunktionalitet blir det varken dyrt eller komplicerat att använda.

Kontakta Marita Johansen om du vill ha hjälp på detta område eller för en icke-bindande chatt.