Automatiserad uppföljning av tidsgränser

Automatisk spårning av spasizing gränser

Det kan vara utmanande för HR när anställda sitter med oanvända timmar/dagar i sina ledighetskvoter. Det kan också vara svårt att hålla reda på om högsta eller lägsta värden iakttas.

Många företag har regler som föreskriver den anställdes rätt till och begränsningar av användningen av flextid. Sådana regler kan till exempel vara att anställda kan ha högst 40 timmar plus på sitt flextidssaldo var sjätte månad eller kvartal, eller att högst 10 minus timmar per månad är tillåtna. Ett tredje exempel kan vara att högst 15 timmars flextid kan överföras från ett år till ett annat. Trots att många företag har interna regler för flextidshantering tillåter inte alla sitt HR-system att hantera detta automatiskt. Detta kan leda till att företag antingen spenderar mycket tid på att hålla reda på detta manuellt eller att reglerna inte tillämpas som det är tänkt.

I SAP finns det ett antal alternativ för automatisk hantering av regler relaterade till flextid. Detta kan enkelt följas upp genom att anta tidsutvärdering.

  • Gränser kan ställas in för att generera timmar eller dagar i flextidssaldot. All arbetstid utöver en fastanställds gräns kan beräknas på ett separat saldo som antingen kan betalas ut eller dras av vid nästa lönekörning, eller så kan timmarna strykas. Hur detta hanteras beror på de interna reglerna för varje enskilt företag.
  • Regler kan ställas in för att säkerställa att det som finns kvar i kvoten i slutet av en period automatiskt överförs med ett maximalt värde till följande period.

Vi på Sariba har lång erfarenhet av att sätta upp smarta lösningar för automatisering. Kontakta gärna Marita Johansen för en icke-bindande chatt.