Automatisk avsetning av skatt til bankkonto

Automatisk avsetning av skatt til bankkonto

Skrevet av Tor Flugsrud

Vanligvis er det tilstrekkelig for en bedrift å foreta en regnskapsmessig avsetning av skattetrekk. Enkelte bedrifter har likevel behov for eller ønske om å kunne overføre skattetrekkene automatisk til en konto for avsatt skatt i banken, noe som spesielt gjelder bedrifter som ikke har den nødvendige bankgarantien. Veldig få har dette satt opp automatisk.

Mange oppfatter det som en betydelig oppgave å legge til rette for en slik bankoverføring. Det viser seg nå at det slett ikke behøver å være slik. Vi i Sariba har lykkes med å bygge opp en enkel løsning ved hjelp av SAP standard funksjonalitet, basert på følgende elementer:

– Mottakernøkkel med aktuell bankkonto for avsatt skatt
– Bruk av en ny lønnart i en infotype for å få overført skattetrekket til riktig tabellen i lønnsresultatene
– En liten endring i skjema for lønnsavregning for å få hente beløpet for skattetrekk over på riktig lønnart

Med en slik løsning vil avsetning av skatt til bedriftens bankkonto bli en del av prosessen med å generere bankfil med lønn til de ansatte. Siden denne løsningen baseres på bruk av SAP standard funksjonalitet vil den verken være kostbar eller komplisert å ta i bruk.

Ta kontakt med Marita Johansen dersom dere ønsker bistand på dette området, eller for en uforpliktende prat.