Den digitala resan: Få ditt företag på rätt spår

Sariba digitalisering

"Digitalisering" upplevs av många som ett "buzz word" nuförtiden, men faktum är att många företag är i början av en helt nödvändig resa. Ingen industri kommer att förbli oberörd av den digitala revolutionen. Hur får du ditt företag på rätt spår i den digitala resan?

Den digitala resan handlar inte om att omvandla analoga processer och manuella steg till digitala processer. Det handlar inte heller om att lägga till ett digitalt "lager" till business-as-usual.
Kärnan i digital transformation handlar om att genuint tänka om:

 • Hur vi engagerar kunder, medarbetare och kandidater
 • Med vilka verktyg och på vilka plattformar verksamheten fungerar
 • Hur produkter och tjänster levereras

Tänk digital helhet!

Digitaliseringen förändrar hur medarbetare, kunder och andra intressenter interagerar med verksamheten. Ett företag som verkligen vill bli digitalt bör därför ompröva sina processer från A till Ö och fokusera på hela värdekedjan. Genom att införa digital teknik sammanförs organisationen och bryter barriärer av traditionella mentala modeller som organisationsstrukturer, siloorientering etc.

Intern och extern interaktion och realtidsinformation för bättre beslutsfattande (analys och prediktiv analys) kommer att göra organisationen mer proaktiv och attraktiv för talanger som vill ha en modern, robust och framåtblickande arbetsgivare. "First movers" kommer kunna skapa en konkurrensfördel.

Den digitala resan – vem blir reseledare?

Digitaliseringen kallas ofta för ett koncept som IT ansvarar för: Den uppfattas som teknikdriven av att teknikutveckling har skapat utrymme för förändring.
Men digitalisering utmanar alla komponenter i ett företag; strategier, affärsmodeller, processer och ledning.

Detta tyder på att resan bör ledas av näringslivet. Digitalisering kommer alltid att resultera i en eller flera förändringar eftersom det genererar en knuff mot att göra något annat. Digitaliseringsresan ska hanteras som ett organisationsutvecklingsprojekt och inte som ett IT-projekt, där följande områden påverkas:

 • Översyn/omprövning av strategin med tydligt mål
 • Granskning/analys av processer (från A till Ö)
 • Hantering av organisationsförändringar – kultur, organisationskultur, arbetsbeskrivningar, nya rutiner, kompetens osv.)
 • Utvärdering och antagande av nya IT-stödverktyg
 • Organisationens engagemang

För att säkerställa digitaliseringens fördelar bör reseledaren ha ett helhetsperspektiv på verksamheten – då säkerställs samverkan mellan organisationens olika delar.

Är digitaliseringsresan relevant för HR?

Digitalisering är mest relevant för HR eftersom:

 • Generation Y förväntar sig att deras arbetsmiljö ska ha antagit ny teknik och att de ska ha minst samma möjligheter att dra nytta av digitala möjligheter där som i sitt privatliv.
 • Ökad marknadstakt kräver att organisationerna blir alltmer proaktiva i sina förändringar och att ledtiden för att genomföra dem blir så kort som möjligt
 • Kraven på företagseffektivitet ökar ständigt
 • Digitaliseringen blir en drivkraft för att omforma företagets affärsmodell

Sammanfattningsvis är det viktigt att HR i större utsträckning tar förarplatsen i företagets digitaliseringsresa – en roll som tidigare till stor del har tillfallit IT. Vi befinner oss i ett paradigmskifte, där IT inte längre enbart handlar om digitalisering, utan om viktiga supportrar och bidragsgivare till näringslivet.

Termen "digitalisering" kan uppfattas som ett buzz-ord, som "sociala medier" var för några år sedan. Men i grunden kan och bör digitaliseringen vara en drivkraft för etableringen av företag 3.0. Vill du att din HR-organisation ska höjas till nya höjder? Sariba hjälper dig gärna – kontakta Lionel Layerle.