Den digitale reisen: Få din virksomhet på riktig spor

Sariba digitalisering

«Digitalisering» oppleves av mange som et «buzz word» om dagen, men faktum er at mange virksomheter står ved starten av en helt nødvendig reise. Ingen bransjer vil forbli uberørt av den digitale revolusjonen. Hvordan få din virksomhet på riktig spor i den digitale reisen?
Sariba digitalisering

Den digitale reisen handler ikke om å konvertere analoge prosesser og manuelle steg til digitale prosesser. Det handler heller ikke om å legge et digitalt ”lag” på business-as-usual.
Kjernen i digital transformasjon handler om å genuint revurdere:

 • Hvordan vi engasjerer kunder, ansatte og kandidater
 • Med hvilke verktøy og på hvilke plattformer virksomheten drives
 • Hvordan produkter og tjenester leveres

Tenk digital helhet!

Digitalisering forandrer hvordan ansatte, kunder og andre stakeholders interagerer med virksomheten. En virksomhet som genuint ønsker å bli digital bør derfor revurdere sine prosesser fra A til Å, og ha fokus på hele verdikjeden. Ved å innføre digitale teknologier bringes organisasjonen sammen, og bryter barrierer av tradisjonelle mentale modeller som organisasjonsstrukturer, siloorientering etc.

Intern og ekstern samhandling og sanntidsinformasjon for bedre beslutningsgrunnlag (analytics og prediktive analyser) vil gjøre organisasjonen mer proaktiv og attraktiv for talenter som ønsker seg en moderne, robust og fremtidsrettet arbeidsgiver. «First movers» vil kunne skape en konkurransefordel.

Den digitale reisen – hvem skal være reiseleder?

Digitalisering omtales ofte som et konsept IT har ansvar for: Det oppleves som teknologidrevet ved at teknologiutvikling har skapt et mulighetsrom for endring.
Men digitalisering utfordrer alle komponenter i en virksomhet; strategier, forretningsmodeller, prosesser og ledelse.

Dette taler for at reisen bør ledes av forretning. Digitalisering vil alltid resultere i en eller flere endringer siden det genererer et push mot å gjøre noe annerledes. Digitaliseringsreisen bør håndteres som et organisasjonsutviklingsprosjekt og ikke som et IT-prosjekt, der følgende områder berøres:

 • Gjennomgang/revurdering av strategi med tydelig målsetting
 • Gjennomgang/analyse av prosesser (fra A til Å)
 • Håndtering av organisatoriske endringer – kultur, organisasjonskultur, stillingsbeskrivelser, nye prosedyrer, kompetanse osv.)
 • Evaluering og adopsjon av nye IT støtteverktøy
 • Involvering av organisasjonen

For å sikre gevinstene av digitalisering bør reiseleder ha et helhetlig perspektiv på virksomheten – da sikres samspill mellom de ulike delene av organisasjonen.

Er digitaliseringsreisen relevant for HR?

Digitalisering er i høyest grad relevant for HR fordi:

 • Generasjon Y forventer at deres jobbrelaterte omgivelser har adoptert nye teknologier, og at de skal ha minst samme muligheter til å benytte seg av digitale muligheter der som i sitt privatliv.
 • Økt tempo i markedet krever at organisasjoner er stadig mer proaktive i sine endringer, og at «lead time» for å gjennomføre dem skal være kortest mulig
 • Kravene til virksomheters effektivitet øker hele tiden
 • Digitalisering skal være en driver for å redesigne virksomhetens forretningsmodell

Oppsummert er det viktig at HR i større grad inntar førersetet i virksomhetens digitaliseringsreise  – en rolle som tidligere i stor grad har tilfalt IT. Vi er i et paradigmeskift, der IT ikke lenger er enerådende på digitalisering, men sentrale støttespillere og bidragsytere for forretning.

Begrepet ”digitalisering” kan oppleves som et buzz word, slik ”sosiale medier” var for noen år siden. Men i sin kjerne kan og bør digitalisering være en driver for etablering av virksomhet 3.0. Vil du at din HR organisasjon skal løftes til nye høyder? Sariba hjelper deg gjerne – ta kontakt med Lionel Layerle.

X
X