Huskelapp ved årsskiftet

Sariba | SAP Tid

Tradisjonen tro sender vi ut en aldri så liten påminnelse om viktige rutiner i forbindelse med overgangen til et nytt år. For deg som kjører SAP Tid er det spesielt fire områder du bør huske på:

  1. Generering av kvoter for 2017
  2. Generering av arbeidsplaner
  3. Kontroll av gyldighet på helligdagskalender
  4. Status på timer/dager og overføring av disse til 2017

Savner dere gode uttrekk fra SAP for å få oversikt på kvoter, timer og saldoer? Det finnes en rekke rapporter som er nyttige for å få kontroll over de ansattes status. Vi bistår med glede hvis dere ønsker veiledning og rapportoversikt tilpasset deres behov.

Har du spørsmål til dette hjelper Sariba Consulting deg gjerne, og du er velkommen til å ta kontakt med Marita Johansen.