Skiftplanlegging i SAP

ipad 606764 1920

I mange bedrifter gjøres fortsatt skiftplanlegging i regneark. Det betyr som regel at personaldata ikke er synkronisert med HR-systemet og må dupliseres. For de som bruker SAP HR ligger alt til rette for å ta et steg videre. SAP Shift Planning er nemlig en integrert del av løsningen.

skjermbilde-2016-12-14-kl-13-10-36Planleggingsprosessen tar utgangspunkt i definerte behov: Antall personer på aktuelle skift, med angitt stillingsgruppe og kvalifikasjonskrav.

Videre drar systemet nytte av de ansattes organisatoriske tilhørighet, arbeidsplaner, stilling, kvalifikasjoner, fravær etc.

Den tette integrasjonen gjør også at man kan ha tett oppfølging av AML overtid. Oppdaterte saldoer fra tidsevaluering kan vises i planleggingsbildet. Dermed er man sikret bedre styring i forhold til lovverket.

Avvik i forhold til behovene blir lett synlige med intuitive fargekoder. Lederen kan få forslag til hvem som er tilgjengelig og hvem som har rett kompetanse til å dekke behovet. Med enkle tastetrykk kan han/hun endre planlagte skift.
Det finnes også funksjonalitet for å markere en eller flere ansatte, og sende SMS med forespørsler direkte fra løsningen.

skjermbilde-2016-12-14-kl-13-10-47
Fornuftig bruk av skiftplanlegging kan spare kostnader til innleie av vikarer. De som fra dag til dag evt. er overtallige i en avdeling kan enkelt gjøres tilgjengelig for andre avdelinger som har manko.

 

Ta kontakt med Sariba ved Marita Johansen dersom dere ønsker å diskutere mulighetene videre eller se en demo av løsningen.