Hvordan håndtere konflikter på arbeidsplassen?

entrepreneur 593361 1920

Sariba og Thomas International arrangerte seminar om forebygging og håndtering av konflikter onsdag 12/3 kl. 12.00.
Hvordan forebygge konflikter på en effektiv måte? Hvilke utfordringer er knyttet til lederrollen når en konflikt utvikler seg? Hvilke verktøy, metoder og ferdigheter trenger man for å håndtere konflikter?

Thomas International og Sariba Consulting har i samarbeid utviklet verktøy og konsepter for effektiv forebygging og håndtering av konflikter. På dette miniseminaret gikk vi gjennom kjernen i konflikter, samt kommunikasjonsformer og metoder for effektiv håndtering av situasjoner, personer og relasjoner. Bli tryggere, del erfaringer og møt faglig dyktige personer som deler sin innsikt.

Temaer

  • Person Profiler – konkrete cases, vi drøfter strategier
  • Konfliktens natur og kjennetegn
  • Konflikter handler om følelser og form
  • Konflikthåndtering – trening og styring av prosessen
X
X