Sariba forenkler reiser og utlegg

startup 593324 1920

Med Saribas løsning for reise- og utgiftsrefusjon ivaretas både den ansatte og bedriften.
I din bedrift er SAP reise implementert for å støtte opp gjennom hele reiseprosessen fra reise initieres, godkjennes av leder til utbetaling og myndighetsrapportering. Vi skal her fokusere på hvordan man kan forbedre registrering for den ansatte ved å gjøre små justeringer, som krever liten konfigurasjon. Disse små endringene gir verdiøkning for hele reiseprosessen og ikke minst brukeropplevelsen.

Reiseskjema

Registreringsbilde
Mange opplever at de har et reisesystem som gir mulighet for feil registrering, noe som igjen forsinker godkjenning og gjør at utbetalingsprosessene tar lengre tid. Dette fører til unødig irritasjon hos både ansatte og reiseadministrator. Årsaken kan være så enkel som at man ikke har satt felt som obligatorisk i registreringsbildet i de ulike reiseskjemaene.
Dette er en mindre jobb med endring av egenskapene for de ulike feltene, som raskt vil gi forbedringer i registreringsbildet.

Som standard er de fleste felt satt til standardpresentasjon, og så kan en ved behov angi en avvikende presentasjon som enten kan gjøre feltet usynlig, angi at det er klart for inndata, at det må fylles ut (obligatorisk) og angi en forslagsverdi. Dette er mulig for nesten alle felt i reiseskjemaet, med små begrensninger ut ifra SAPs standard hvor myndighetskrav er ivaretatt.

Ved å gjennomføre endringene vil reisesystemet kun be om relevant informasjon som igjen gir en smidig registreringsprosess av generelle data og enkeltbilag etter dagens lovkrav.

Hjelpetekster / informasjonsmelding
I grensesnittet for ansatt selvbetjening (Web Dyn pro-grensesnitt) fins det også mulighet for å legge ut hjelpetekst/informasjonsmeldinger til den ansatte under registrering av reise- og utgiftsrefusjon. Dette vil være til god hjelp for den ansatte og bidra til at informasjon registreres riktig første gang.