Medarbetarupplevelse: EX-CX

Uppnå mål tillsammans. Under det senaste året har en stark trend inom personalhantering [...]

Arbetsplatskonflikter: Rapporten är klar!

  Hösten 2016 genomförde vi en undersökning bland norska ledare för att kartlägga konflikter i [...]

Välkommen till ett nätverksmöte i Stavanger den 12 maj!

Våren är här och vi har nöjet att bjuda in dig till ett nätverksmöte för SAP [...]

Ny video: Steinar Sabbasen om digitalisering av HR

Digitalisering och automatisering av HR-processer kan ge stora fördelar i form av mer nöjda anställda [...]

Ny video: HR som en konkurrensfördel för verksamheten

Vilka nyckelbedömningar måste en HR-chef göra för att säkerställa optimala HR-processer? Vilka processer är enklaste [...]

Kurs i semesterlön

För nya och befintliga kunder bjuder vi igen in dig igen till en kurs om semesterlön i SAP. Syftet [...]

Rapportering baserad på informationstyper

I SAP HR finns det ett antal standardrapporter som täcker olika behov inom både personaladministration, [...]

Sariba och S5 Consulting samarbetar på DFØ

Vi är glada över att ha vunnit ett spännande projekt för DFØ (Directorate for Financial Management) [...]

Pre-Mortem: Krismaximering av projekt som inte har startats

Föreställ dig en situation där ett projekt har misslyckats. Ingenting av värde produceras för att [...]

Gratis webinar 9 mars: Smarta lösningar för rapportering i SAP

  Rapporterar från SAP kan upplevas som komplicerat, och det kan bli mycket bearbetning av [...]