Leveransprecision med "Earned Schedule"

Att ha kontroll över framsteg och förväntade kostnadsnivåer är grundläggande leveranser för en professionell projektledare. [...]

Automatisk hantering av gränsbesökare

För att kunna betraktas som en gränsövergångare måste du bo i en svensk eller finsk kommun [...]

Uppdatering av taxor i resereglerna för 2017

Priserna på resebestämmelserna har meddelats och vi ger därför en kort sammanfattning av vad [...]

Ett år av fortsatta framsteg för Sariba

2016 har varit ett hektiskt år för Sariba och för flera av Saribas kunder. På [...]

Goda arbetsförutsättningar: En vinst för både anställda och företaget

Forskning och erfarenhet visar att människan är en kreativ och skapande varelse. Separat [...]

Skiftplanering i SAP

I många företag görs fortfarande skiftplanering i kalkylark. Detta innebär vanligtvis att personaldata inte [...]

Notis vid årsslut

Enligt traditionen skickar vi ut en aldrig så liten påminnelse om viktiga rutiner i samband [...]

Få kontroll över dina ändringar från SAP med supportpaketinformation

Förändringar i SAP kommer via så kallade anteckningar och supportpaket. Informationen är tillgänglig via SAP: s webbplats [...]

Lösning för att begränsa avsättningen för semesterersättning vid sjukdom

NAV ersätter semesterlön i upp till 48 dagar per år vid sjukdom och upp till 60 dagar [...]

Behöver vi en längre kvot för överförda semesterdagar?

En del av ändringen av semesterlagen 2014 var att alla lagstadgade helgdagar som inte var [...]