Sariba på Forum 4IT

2 februari från 08.15 är vi närvarande på Forum 4IT på KS Agenda [...]

Funktionell dokumentation i det dagliga arbetet

Vill du ha en uppdaterad kvotöversikt lätt tillgänglig? Eller en lista som visar vilka [...]

Lönespec och tidrapport, krypterat via e-post

Hur får dina anställda sin lönespec idag? Sättet företag tillhandahåller lön- och tidsfrister för [...]

Ny layout på lönespecen

SAP ger idag möjligheter till en flexibel och lättläst lönespec. Trots detta [...]

Rapporterar ni rätt information om arbetstidsarrangemangen?

Statistiska centralbyrån använder information om arbetstid för att få en översikt över skift och skift i [...]

Möjligheterna till kollisioner mellan närvaro- och frånvarokoder

Vi upplever att många företag inte utnyttjar möjligheterna kring kollisioner mellan närvaro och frånvaro i [...]

Leveransprecision med "Earned Schedule"

Att ha kontroll över framsteg och förväntade kostnadsnivåer är grundläggande leveranser för en professionell projektledare. [...]

Automatisk hantering av gränsbesökare

För att kunna betraktas som en gränsövergångare måste du bo i en svensk eller finsk kommun [...]

Uppdatering av taxor i resereglerna för 2017

Priserna på resebestämmelserna har meddelats och vi ger därför en kort sammanfattning av vad [...]

Ett år av fortsatta framsteg för Sariba

2016 har varit ett hektiskt år för Sariba och för flera av Saribas kunder. På [...]