Automatisert oppfølgning av avspaseringsgrenser

Automatisk oppfølging av avspaseringsgrenser

Det kan være utfordrende for HR når ansatte sitter igjen med ubrukte timer/dager i sine avspaseringskvoter. Det kan også være vanskelig å holde styr på om maksimums- eller minimumsverdier overholdes.

Mange bedrifter har regler som fastsetter den ansattes rett til og begrensninger i bruk av fleksitid. Slike regler kan for eksempel være at de ansatte maksimalt kan ha 40 timer i pluss på fleksitidssaldoen sin hvert halvår eller kvartal, eller at det ikke er tillatt med mer enn 10 minustimer per måned. Et tredje eksempel kan være at maksimalt 15 timer fleksitid kan overføres fra et år til det neste. Til tross for at svært mange bedrifter har interne regler for fleksitidshåndtering er det det ikke alle som lar sitt HR-system håndtere dette automatisk. Dette kan føre til at bedriftene enten bruker mye tid på å holde orden på dette manuelt eller at regelverket ikke håndheves slik det er tenkt.

I SAP finnes det en rekke muligheter for å automatisk håndtere regler knyttet til fleksitid. Dette kan enkelt følges opp ved å ta i bruk tidevaluering.

  • Det kan settes opp grenser for generering av timer eller dager i fleksitidssaldoen. All arbeidet tid utover en fastsatt grense kan beregnes på egen saldo som enten kan utbetales eller trekkes ved neste lønnskjøring, eventuelt kan timene strykes. Hvordan dette håndteres avhenger av det interne regelverket hos hver enkelt bedrift.
  • Det kan settes opp regler som sørger for at det som er igjen i kvoten på slutten av en periode, overføres automatisk med en maksimalverdi til den påfølgende periode.

Vi i Sariba har lang erfaring med å sette opp smarte løsninger for automatisering. Kontakt gjerne Marita Johansen for en uforpliktende prat.