Lyft HR till nya höjder med en molnlösning

pexels foto 207489

av Lionel Layerle

Många leverantörer erbjuder HR-lösningar baserade på olika plattformar. Vissa lösningar stöder endast delar av HR-processerna, medan andra stöder både djupa och breda processer. Under de senaste åren har molnlösningarna blivit allt bättre och mer relevanta för kunderna, och det finns mycket specifika skäl till detta.

Varför efterfrågas molnbaserade HR-lösningar mer och mer?

Efterfrågan på molnlösningar är nära kopplad till det ökade behovet av flexibilitet, snabbhet och kvalitet på HR. Följande sex komponenter verkar vara de mest centrala när man överväger en molnbaserad HR lösning:

 • Flexibilitet: Möjligheten att enkelt skala upp eller ner är en av de största fördelarna med en molnbaserad lösning. Till exempel kan lösningen rullas ut mycket snabbt med förvärvet av ett nytt företag.
 • Säkerhet: När data har lagrats i molnet skyddas de med önskad säkerhetsnivå och nödvändig säkerhetskopiering, så att de är tillgängliga även i händelse av en olycka.
 • Underhåll och uppdatering ingår: Regelbundet uppdateras din lösning med nya utgåvor (normalt kvartalsvis). Dessa utgåvor kommer både att korrigera eventuella fel och göra förbättringar tillgängliga.
 • Snabbare genomförande: Det är mindre krävande att implementera en molnbaserad HR-lösning än en lokal lösning. Dessutom kan kunden välja när och i vilken ordning de olika modulerna ska installeras. Stegvis implementering innebär att du bygger sten för sten och har möjlighet att utveckla din organisation och dina processer i linje med implementeringen.
 • Användarvänlig: Molnbaserade lösningar är enkla och lätta att använda och hjälper till att skapa en ny kommunikationsplattform mellan anställda, chefer och HR i din organisation.

Vad är viktigt att tänka på när du funderar på att investera i en ny HR-lösning?

När du köper en ny HR-lösning bör följande punkter stå högt på dagordningen:

 • Prata inte om system längre: För att maximera fördelarna med en ny HR-lösning bör du placera implementeringen som ett initiativ för organisationsutveckling, med HR ledarskap och ett starkt engagemang från chefer och anställda. Nya HR lösningar ger möjlighet att utveckla medarbetarnas upplevelse, öka engagemanget, förbättra resultaten och mycket mer. Men detta kommer inte att ske utan
  • en tydlig strategi för HR ,
  • HR-processer som är utformade utifrån ett arbetstagarperspektiv
  • en kultur i din organisation som överensstämmer med de nya processerna
 • Föreställ dig en färdplan från administrativ HR till strategisk HR: Dagens molnbaserade HR-lösningar ger möjlighet att stödja både administrativa och strategiska processer genom att integrera de två för att maximera deras inverkan inom organisationen.
 • Var öppen för bästa praxis: Molnbaserade HR-lösningar levereras med bästa praxis för processer. Under implementeringen har du möjlighet att kontrollera dina egna processer och bedöma om bästa praxis uppfyller din organisations behov innan du sätter dig vid ritbordet.

God vägledning och hjälp med att göra rätt och viktiga bedömningar är avgörande för ett framgångsrikt val. Sariba hjälper dig gärna – kontakta Lionel Layerle.