Løft HR til nye høyder med en Cloudløsning

pexels photo 207489

av Lionel Layerle

Mange leverandører tilbyr HR-løsninger basert på ulike plattformer. Enkelte løsninger støtter bare deler av HR-prosessene, mens andre støtter både dybde og bredde i prosessene. De siste årene har Cloudløsningene blitt stadig bedre og mer relevante for kundene, og det er helt konkrete grunner til det.

Hvorfor er Cloudbaserte HR-løsninger mer og mer etterspurt?

Etterspørselen etter Cloudløsninger henger tett sammen med økt behov for fleksibilitet, hastighet og kvalitet i HR-avdelingene. Følgende seks komponenter ser ut til å være de mest sentrale i vurderingen av en Cloudbasert HR-løsning:

 • Fleksibilitet: Mulighet for å skalere enkelt opp eller ned er en av de største fordelene med en skybasert løsning. Eksempelvis kan løsningen rulles ut veldig raskt ved oppkjøp av et nytt selskap.
 • Sikkerhet: Så fort data er lagret i skyen er de ivaretatt med det påkrevde sikkerhetsnivået og nødvendig back-up, slik at de er tilgjengelige også ved et evt. uhell.
 • Vedlikehold og oppdatering er inkludert: Regelmessig vil din løsning blir oppdatert med nye releaser (normalt kvartalsvis). Disse releasene vil både rette evt. feil og tilgjengeliggjøre forbedringer.
 • Raskere implementering: Det er mindre krevende å implementere en Cloudbasert HR-løsning enn en on-premise løsning. I tillegg kan kunden velge når og i hvilken rekkefølge de ulike modulene skal på plass. Trinnvis implementering gjør at man bygger stein for stein og får mulighet til å utvikle organisasjon og prosesser i takt med implementeringen.
 • Brukervennlig: Cloudbaserte løsninger er enkle og brukervennlige, og vil bidra til å skape en ny kommunikasjonsplattform mellom ansatte, ledere og HR i din organisasjon.

Hva er viktig å tenke på når man vurderer å investere i en ny HR-løsning?

Ved kjøp av en ny HR-løsning bør følgende være høyt på agendaen:

 • Ikke snakk om system lenger: For å få størst mulig gevinst av en ny HR-løsning bør man posisjonere implementeringen som et initiativ knyttet til organisasjonsutvikling, med HR i førersetet og sterk involvering fra ledere og ansatte. Nye HR-løsninger gir mulighet for å utvikle Employee Experience, øke engasjement, styrke prestasjoner og mye annet. Men dette vil ikke skje uten
  • en klar HR strategi,
  • HR-prosesser som er utformet fra et ansattperspektiv
  • en kultur i organisasjonen som står i samsvar med de nye prosessene
 • Tenk deg en roadmap fra administrativ HR til strategisk HR: Dagens cloudbaserte HR-løsninger gir mulighet til å støtte både administrative og strategiske prosesser ved å integrere begge to, slik at de gir best mulig effekt i organisasjonen.
 • Vær åpen for beste praksis: Cloudbaserte HR-løsninger kommer med beste praksis av prosesser. Gjennom implementeringen har du muligheten til å sjekke dine egne prosesser og vurdere om beste praksis dekker virksomhetens behov før du evt. setter deg ved tegnebordet.

God veiledning og hjelp til å gjøre de riktige og viktige vurderingene er avgjørende for et vellykket valg. Sariba hjelper deg gjerne – ta kontakt med Lionel Layerle.