Rapportering baserad på informationstyper

rapportera SAP

SAP HR tillhandahåller ett antal standardrapporter som uppfyller olika behov inom personal, tidshantering och lön. Dessa rapporter kan anpassas till individuella behov genom att tillämpa olika urvalskriterier och utskriftsvarianter. Det kan dock behövas ytterligare rapporter.

I SAP HR finns det ett antal möjligheter att skapa egna rapporter med hjälp av Ad Hoc-frågan. Detta är ett enkelt rapporteringsverktyg där användaren kan hämta data från alla typer av information i SAP HR.

Informationen kan utformas som användaren önskar. All information som finns i informationstyper kan kombineras i en rapport baserat på urvalskriterier som också baseras på informationen i informationstyperna. På så sätt kan du be om alla personer som har specifik information i ett fält för att hitta värdet i ett annat fält. Sådana rapporter är särskilt effektiva för rapportering direkt på registrerade HR-uppgifter. Rapporterna kan sparas för senare användning och eventuellt ändras efter behov och skrivas ut på papper eller exporteras till Microsoft Word eller Excel för vidare bearbetning.

Exempel på val av informationstyper

Object Manager är en förenklad version av ad hoc-frågan, men med många av samma möjligheter. Här kan ett urval av medarbetare extraheras på samma sätt som i Ad Hoc-frågan och du kan ha dem listade till höger på skärmen. Du kan sedan dubbelklicka på en medarbetare som visas i listan och ha den tillgänglig i t.ex. "Underhåll av personaldata" (PA30). På så sätt kan du till exempel hämta alla medarbetare från en viss avdelning och arbeta med dem för att registrera variabler i lönelistan. Detta görs sedan i stället för att söka efter enskilda medarbetare i fältet anställningsnummer.

Förutom den här funktionen kan rapporter skapas som i Ad Hoc-frågan för utskrift. Du kan lägga till så många fält/kolumner du vill. Till skillnad från den fullständiga versionen av Ad Hoc-frågan kan rapportlayouten inte sparas i Objekt Manager.

objekthanterare

objekthanterare

Om du vill ha mer information om rapportering i SAP HR eller hjälp med att komma igång är du välkommen att kontakta Marita Johansen.