rapportering SAP

Rapportering basert på infotyper

Sariba_Rapportering basert på infotyper

 

Skrevet av Olav Klungtveit

I SAP HR finnes det en rekke standardrapporter som dekker ulike behov innen både personaladministrasjon, tidsadministrasjon og lønn. Disse rapportene kan tilpasses individuelle behov ved å ta i bruk ulike utvalgskriterier og utskriftsvarianter. Likevel kan det oppstå behov for ytterligere rapporter.

I SAP HR finnes det en rekke muligheter til å lage egne rapporter ved å ta i bruk Ad Hoc spørring. Dette er et enkelt rapporteringsverktøy der brukeren selv kan hente ut data fra alle informasjonstypene i SAP HR.

Informasjonen kan utformes slik brukeren selv ønsker det. All informasjon som er tilgjengelig i infotypene kan settes sammen i en rapport basert på utvalgskriterier som også er basert på informasjonen i infotypene. Dermed kan man spørre etter alle personer som har en bestemt informasjon i et felt for å finne verdien i et annet felt. Slike rapporter er spesielt effektive for å rapportere direkte på innregistrerte HR data. Rapportene kan lagres til senere bruk og eventuelt endres etter behov, og skrives ut på papir eller eksporteres til Microsoft Word eller Excel for videre bearbeiding.

Eksempel på utvalg av informasjonstyper

Object Manager er en forenklet versjon av Ad Hoc spørring, men med mange av de samme mulighetene. Det kan her hentes ut et utvalg av ansatte på samme måten som i Ad Hoc spørring og du kan få dem listet opp på høyre side av skjermen. Du kan da dobbeltklikke på en ansatt som vist i listen og få denne tilgjengelig i f. eks «Vedlikehold av personaldata» (PA30). På denne måten kan du f. eks hente fram alle ansatte fra en bestemt avdeling og jobbe med disse for å registrere variabler i lønn. Dette gjøres da i stedet for å søke etter enkeltansatte i ansattnummerfeltet.

I tillegg til denne funksjonen kan det lages rapporter som i Ad Hoc spørring for utskrift. Du kan legge til så mange felter/kolonner du måtte ønske. Til forskjell fra fullversjonen av Ad Hoc spørring kan ikke rapportoppsettet lagres i Object Manager.

object manager

object manager

Ønsker du mer informasjon om rapportering i SAP HR eller hjelp til å komme i gang er du velkommen til å ta kontakt med marita.johansen@sariba.com.