Förlorar du kompetensstriden?

du förlorar kompetensstriden
Visste du att 2 av 3 företag inte kommer att uppfylla sina kompetensbehov 2022?* Problemet är störst när det gäller IKT, ingenjörer samt tekniska yrken och hantverksyrken. Så vad gör du för att se till att du får och behåller de kloka hjärnor du behöver? Vad gör du för att se till att du vinner kompetensstriden?
* NHO Kompetensbarometer

 

Det är en arbetssökandes marknad

Oavsett om du gillar det eller inte; På dagens arbetsmarknad kan de bästa och mest kompetenta arbetssökande själva välja vem de vill jobba för och om de inte trivs så hittar de helt enkelt en ny arbetsgivare. Trots det agerar de flesta företag precis som tidigare i jakten på nya medarbetare. De strävar efter att rekrytera medarbetare till sina roller – och detta återspeglas i både platsannonser och rekryteringsprocesser:
 
  1. De flesta platsannonser innehåller 95 till 100 % information om vad arbetsgivaren behöver av den anställde – Här ska du bara vara glad att du får söka!
  2. Rekryteringsprocesser är upplagda så att medarbetarna ska skräddarsy sin erfarenhet och CV efter arbetsgivarens behov – här ska man inte komma med annat än "precis vad vi behöver"
Det ser helt enkelt ut som att arbetsgivarna är låsta till metoden som har använts i åratal; "Det är rollen som räknas, inte individen." Men här är det konstiga, det är faktiskt individen som räknas! De smartaste människorna väljer faktiskt själva vem de vill arbeta för – och de flesta kommer att välja arbetsgivare som ger dem det de behöver – de väljer arbetsgivare som engagerar sig och involverar. Då är det inte bara rollen, utan även personen som ska fylla den aktuella rollen, som vi har att göra med. Det kan helt enkelt tyckas som om företagen inte har insett att det är en kamp om de bästa medarbetarna, och att de därför förlorar kampen om kompetensen.
 

Hur attraherar (och behåller) du de bästa människorna?

Det finns mycket forskning som säger något om vad som engagerar anställda och varför de slutar . Den gemensamma nämnaren är ofta utvecklingsmöjligheter, eller bristen på sådana**. Det gäller särskilt inom teknik och de tekniska ämnena. Utvecklingsmöjligheter är därför inte bara en viktig bit för att attrahera , utan också för att behålla ingenjörer och tekniska talanger i din organisation.
** McKinsey & Company
Att ge dina medarbetare både möjlighet och frihet att utvecklas kan snabbt visa sig vara en klok investering som löser dina framtida kompetensmål, och som samtidigt säkerställer att du vinner kompetensstriden.
 
Anledningen till detta är att de flesta som är intresserade av utvecklingsmöjligheter attraheras av det som är nytt och spännande inom sitt yrkesområde – om du ger dem just detta i ditt företag behöver de inte leta efter en annan arbetsgivare, och sannolikheten att de stannar hos dig är bra.
 
 
För att uppnå detta räcker det inte med att veta vad man behöver av en medarbetare när han/hon rekryteras. Du måste faktiskt kartlägga och hantera dina medarbetares kunskaper och färdigheter. Ett smart sätt att göra detta är att använda Opportunity Marketplace, ett system som fungerar som en "öppen marknad" för utvecklingsmöjligheter! Lösningen ger chefer möjlighet att anskaffa resurser över hela organisationen, samtidigt som medarbetarna får möjlighet att välja små och stora möjligheter för egen utveckling. Med rätt ram runt omkring är detta ett riktigt bra sätt att både hantera och bygga kompetens, samtidigt som du skapar en bättre arbetsupplevelse för dina medarbetare.

Hur skapar du attraktiva arbetsupplevelser?

Verktyget Opportunity Marketplace är nära relaterat till det som kallas Experience Management (XM). Kort sagt handlar Experience Management om att attrahera, engagera och behålla de bästa medarbetarna och det gör du helt enkelt genom att möta deras behov. Det handlar om att ge dina medarbetare möjligheter, som de kan anpassa efter sina behov – inom organisationens ramar.
Att bygga en Experience Management-kultur handlar om att bygga en attraktiv arbetsplats – en arbetsplats där chefer lyssnar och där det finns en balans mellan vad arbetsgivare och medarbetare behöver.
 

För att uppnå detta, och för att vinna kompetenskampen, måste HR:

  1. Vet vem som är användare av HR-tjänster och HR-processer.
  2. Förstår användarens behov (och frustrationer)
  3. Definiera öppna processer, system och tjänster som ger medarbetarna möjlighet att anpassa sin arbetsdag
  4. Lyssna på medarbetarna, så att du hela tiden förbättrar och anpassar arbetsdagen – och identifierar stora förändringar som du måste hantera
  5. Bygga upp kunskap om Experience Management och stödja andra i organisationen att fokusera på detta - det är trots allt inte bara HR som levererar tjänster, system och processer till andra.

Det vi egentligen pratar om när vi pratar om Experience Management är individualitet och mångfald, i sin helhet. Det handlar om att ge plats åt alla, och skapa trygga, goda arbetsupplevelser som gynnar både medarbetaren och rollen.

Sådana arbetserfarenheter attraherar, engagerar och skapar lojalitet; Du behöver inte rekrytera medarbetare för sådana arbetsupplevelser, de säljer sig själva! Sådana arbetserfarenheter säkerställer att du vinner kompetensstriden.
 
Hur är de attraktiva arbetsupplevelserna i ditt företag?