Automatisert pensjonsrapportering

pensjonsrapportering_Sariba

Som følge av endring i lovverket velger stadig flere bedrifter å gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Dette medfører endringer, ikke bare for de ansatte, men også for bedriftene og spesielt for lønnsmedarbeiderne som tradisjonelt sett har hatt rollen som pensjonsansvarlig.

Innskuddspensjon er, i motsetning til ytelsespensjon, ferskvare. Midlene investeres ofte i aksjer og/eller i fond, og det er derfor svært viktig at pensjonsgrunnlaget oppdateres fortløpende. Dette kan umiddelbart fremstå som en omfattende oppgave, spesielt for bedrifter med mange ansatte eller høyt antall timelønnede.

Forsikring Norge (FNO) har opprettet en bransjestandard for innrapportering av lønnsdata. På bakgrunn av denne har Sariba utviklet en rapport for automatisk innrapportering av lønnsdata. Rapporten baserer seg på ditt siste lønnsresultat, samt registrert fravær. Vi henter korrekt og oppdatert informasjon fra SAP, og pensjonsleverandøren vil således motta oppdaterte og riktige data. Vår rapport er leverandøruavhengig.

Ta kontant med Marita Johansen for mer informasjon.