God sommer!

Sommerhilsen fra Sariba

En ny sommer ligger foran oss, og for de fleste betyr det ferie og tid med venner og familie. Sariba Support holder åpent i sommer, men vi oppfordrer alle våre supportkunder til å sende inn sine saker så tidlig som mulig, slik at vi får løst mest mulig før ferieavviklingen begynner.

Første del av 2017 har vært innholdsrikt for Sariba, med mange spennende prosjekter og utfordringer. Vi ser at cloudløsninger innen HR blir stadig mer relevante for å støtte initiativer innen HR digitalisering, med mål om bedre ytelse i form av mer effektive prosesser og sterkere prestasjoner. Sariba jobber aktivt med slike løsninger, og vi vil fortsette vår intensive plan for å utvikle kompetansen på slike cloudløsninger.

Samtidig opplever vi at en rekke andre temaer innen HR vekker oppmerksomhet, deriblant Employee Experience og ny personvernlov som trer i kraft i mai 2018.

Saribas visjon «mennesker som får til mer, prosesser og systemer som gjør det mulig» er mer aktuell enn noen gang, og vi gleder oss til å støtte, løfte og videreutvikle våre kunder videre i 2017. Vi prøver å hente inspirasjon fra ulike miljøer, og i år har vi fått en unik mulighet å dele tanker og erfaringer sammen med Gro Hammerseng-Edin.

Vi ønsker å dele mest mulig av vår kompetanse på ulike områder, og i vår fikk vi anledning til å dele verdifull innsikt i Ledernytt om konflikter på norske arbeidsplasser. Vi holder løpende gratis webinarer, og har allerede publisert flere av høstens webinarer på våre nettsider. Flere blir lagt til fortløpende – sett av datoene og gled deg! Denne våren har også Steinar og Bjørn delt tanker og kunnskap om HR som konkurransefortrinn og digitalisering av HR i videoformat. To korte minutter, og du er rik på ny kunnskap!

Sariba fortsetter sin utvikling, og to nye konsulenter starter etter ferien. Sammen med våre snart 33 flotte og engasjerte kolleger, takker jeg for tillit og godt samarbeid så langt i år. Alle vi i Sariba er stolte av våre kunder og virksomheter vi har dialog med, og føler oss privilegerte som får bidra positivt til deres utvikling. Dere utfordrer oss og inspirerer oss hver dag!

Jeg ønsker deg med dette en riktig god sommer og ser frem til en spennende høst.

Vennlig hilsen Lionel Layerle
Managing Director
Sariba AS