Ny personvernforordning: La oss hjelpe deg!

Ny personvernlov: Sariba hjelper deg!

Det er nå mindre enn ett år til nye personvernregler trer i kraft i Norge og EU 25. mai 2018. De nye reglene gjelder for alle virksomheter og alle typer personinformasjon, både om kunder og medarbeidere. Tiltakene omfatter for eksempel krav til individuelt samtykke, rett til å bli slettet, krav til databehandling i utlandet, rett til dataportabilitet, oppretting av personvernombud, detaljert adgangskontroll m.m.

Omfattende prosess

Stadig flere oppdager at det er mye å få oversikt over og omfattende krav til rutiner. Den nye personvernforordningen krever både kunnskap om regelverk, rettigheter, plikter, prosessene som bør etableres og systemløsningene som sikrer kostnadseffektiv og sikker administrasjon. Det blir raskt klart at innsats fra flere fagområder må til for å komme i mål.

La oss hjelpe deg med en helhetlig løsning!

HR- og IT-konsulenthuset Sariba AS samarbeider med advokatbyrået Arntzen de Besche og EPI-USE Labs. Sammen har vi den bredden og dybden i kompetansen som den nye personvernforordningen krever. Vi tilbyr kartlegging, analyse og forslag til tiltaksplan, og kan bistå med gjennomføringen fra prosjektledelse til implementering. For SAP og SuccessFactors tilbyr vi systemløsninger som ivaretar kravene på en effektiv og trygg måte.

Med juridisk ekspertise som har innsikten på plass nå, IT-eksperter som har systemløsningene klare nå og prosjektledelse som forstår prinsippene og er parate til å gå i gang, gir vi din virksomhet en unik mulighet til å komme på plass før det nye regelverket iverksettes.

Ingen grunn til å vente

Den nye personvernforordningen gir Datatilsynet myndighet til å ilegge svært høye bøter og rett til å stoppe virksomheten ved brudd. Konsekvensene for omdømme og kundenes tillit kan også bli svært alvorlige.

Kom raskt i gang og få oversikt over hva som skal til for å etterleve det nye regelverket! Ta kontakt med Bernhard Rikardsen – vår ekspert på den nye personvernforordningen.

Les også vår oppsummering fra HR Innoteam 30. mai, der den nye personvernloven var et sentralt tema.

.