Halvard sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Mann holder tomlene i været foran skyer. Sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Vår dyktige kollega, Halvard Løchen, er nå sertifisert i SuccessFactors Employee Central. Veien til sertifiseringen har vært både lærerik, utfordrende og krevende, noe Halvard har taklet på strak arm.

For å øke forståelsen for SuccessFactors som verktøy og arbeidsmetodikken som er knyttet til, har Halvard også gjennomført flere e-læringskurs. Disse e-læringskursene har gitt verdifull innsikt i hvordan man veileder en kunde som skal ta i bruk SuccessFactors på den aller beste måten.

«Halvard er en systematisk, grundig og svært dyktig konsulent. Når han først bestemmer seg for noe, går han all in. Dette er hans sertifisering i SuccessFactors Employee Central et bevis på. Vi er utrolig stolte av å ha Halvard på laget og over hva han nå har prestert», sier Marita Johansen. Hun er Halvards nærmeste leder.

Halvard Løchen. Sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Halvard er sertifisert i SuccessFactors Employee Central

Halvard er ivrig etter å ta sin nye kunnskap i bruk, og gleder seg til å jobbe med SAP SuccessFactors.

Kombinasjonen av ny kunnskap om SuccessFactors, mer enn 12 års erfaring fra SAP HR og en meget god kjennskap til HR-prosesser og utfordringer knyttet til disse, gir Halvard en glimrende utgangsposisjon når han nå tar fatt på arbeidet knyttet til Saribas SuccessFactors-prosjekter.

Vi i Sariba er sikre på at Halvards sertifisering og nyervervede kunnskap vil gi økt verdi og trygghet for våre kunder.

Hva er SuccessFactors Employee Central?

SuccessFactors Employee Central omtales ofte som navet i SuccessFactors og er kort fortalt masterdata i SuccessFactors. Det vil si all informasjon om dine ansatte og om deres organisatoriske tilhørighet.

Med SAP SuccessFactors Employee Central kan du effektivt få kontroll på dine personaladministrasjonsprosesser. Dette vil gi deg bedre innsikt i strategiske beslutningsprosesser som vil gi deg bedre resultater.

SAP SuccessFactors Employee Central gir deg komplett, integrert og søkbar informasjon om din organisasjon. Med stillingsvedlikehold og organisasjonskartlegging kan du skape de strukturene du trenger for en smidig organisasjon som støtter både avdelinger, team og enkeltpersoner.

Ønsker du å administrerer prosesser og ikke bare transaksjoner? Automatisering, intelligente tjenester og HR-arbeidsflyt på tvers av system og forretningsfunksjoner, gir deg mulighet til dette.

Vil du vite mer om hva Halvard kan hjelpe deg med, eller om hvorfor SuccessFactors er riktig HR-løsning for deg? Da er du velkommen til å kontakte Marita Johansen eller Håvard Aspenes.

Mer informasjon om SAP SuccessFactors finner du her.