HR TECH 2016: En oppsummering

Sariba_Steinar Sabbasen

I forrige uke gikk HR TECH 2016 av stabelen, og et sentralt tema var hvordan HR kan bli mer fremoverlent i bruk av teknologi, og i større grad ta styringen selv.

HR og IT – en viktig relasjon

For å synligjøre viktigheten av samspill mellom HR og teknologi, viste Jason Averbook en video der to personer står i en rulletrapp og prater. Rulletrappen stanser halvveis. Ingen andre er i nærheten, og de blir stående og rope på hjelp. Ingen kommer. Tre timer senere står de fortsatt i rulletrappen. En mann med en verktøykasse kommer til syne i en heis. «Endelig!» roper de fra rulletrappen. Men så stopper heisen til mannen med verktøykassen, og også han blir også stående.

”Situasjonen kan være et bilde på hvordan relasjonen mellom HR og IT kan oppleves» sier Steinar Sabbasen, Director Sales i Sariba. «Personene i rulletrappen symboliserer HR, og mannen med verktøykassen symboliserer IT. Det er lett å bli handlingslammet og ikke se mulighetene en selv har til å løse en vanskelig situasjon når teknologien svikter.”

Steinar Sabbasen_Sariba_kvadratisk

HR må ta eierskap til teknologien

I 2016 mener Steinar at det vil stilles større krav til HR som funksjon: «HR må ta et større eierskap på områder som tidligere har tilhørt IT. Dette er helt nødvendig for å sikre god kvalitet innen blant annet masterdata. Brukervennlig og innholdsrik teknologi skal støtte HR-prosessene. 2016 blir et år hvor relasjonen mellom HR og IT vil videreutvikles, og Sariba skal være med sine kunder på denne reisen. Vi skal blant annet hjelpe til med prosessutvikling og forbedring, samt riktig teknologivalg. Det gleder vi oss til», sier Steinar, som også tar med seg andre viktige betraktninger fra årets HR TECH:

  • HR og skyløsninger etterspørres i stadig større grad, og Sariba skal være en foretrukket leverandør
  • Lønnoutsourcing og/eller effektivisering er et stadig mer sentralt spørsmål der kundene trenger bistand
  • En liten oppfordring: HR må ikke alltid si «det er IT!».

Vi gleder oss til fortsettelsen, og til å skape enda bedre synergier mellom HR og teknologi.
Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med Steinar Sabbasen.

X
X