SAP SuccessFactors Employee Central Payroll – fremtidens lønnsløsning

Ser mot fremtiden - Employee Central Payroll

Det å jobbe med lønn er ikke nødvendigvis en enkel sak. Du må forstå et relativt komplisert regelverk, du må passe på at alle detaljer er riktig; ja du må rett og slett være pinlig nøyaktig. Det er nemlig ikke noe som heter sånn ca innen lønn – Her må alt være korrekt.

Rundt omkring i norske bedrifter jobber det en rekke veldig dyktige lønnsmedarbeidere, som hver og en sitter på verdifull kompetanse. Mange bedrifter har komplekse løsninger, og disse er ofte basert på manuelle rutiner. Alt i alt er mange bedrifter rett og slett for avhengig av enkeltansatte. For hva gjør du den dagen en av dine nøkkelansatte går av med pensjon? Eller hvis hun skulle finne på å bytte arbeidsgiver?

Disse spørsmålene er det lett å bli stresset av, men heldigvis finnes det en løsning på det hele. Løsningen heter SAP SuccessFactors Employee Central Payroll, og dette er løsningen som lar deg flytte regelverk, logikk og manuelle rutiner fra medarbeiderens hoder og inn i et system. Dette er også løsningen som avdekker feil før lønn faktisk kjøres. Høres fantastisk ut, ikke sant?

En skybasert lønnsløsning levert i et topp moderne grensesnitt

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll er en skybasert lønnsløsning levert i et topp moderne grensesnitt. Løsningen har samme robuste lønnsmotor som du finner i SAP HCM, en løsning som er godt kjent som en solid og stabil lønnsløsning i de aller fleste lønnsavdelinger.

Løsningen lar deg automatisere alle stegene i lønnskjøringsprosessen og du får muligheten til å sette opp kontroller på datakonsistens og ansattdata, allerede før første lønnskjøring.

Løsningen lar deg sette opp egne sjekker og valideringer av lønnsrelevante data, og den kommer med egne roller for lønningssjef og for lønnsmedarbeider. Dette gir deg mulighet til å tilgangsstyre ulike oppgaver, samtidig som du får full kontroll på fremdriften i den pågående lønnskjøringen.

Men hva med deg som lønnsmedarbeider?

For deg som jobber med lønn er vår påstand at Employee Central Payroll er en gave. Automatisering, systematisering og forenkling av prosesser vil gi deg en mer forutsigbar arbeidsdag og en jevnere arbeidsbelastning. Fordi logikk og regelverk flyttes inn i systemet, vil faren for manuelle feil reduseres betraktelig, og du kan ha fokus på andre, og viktige oppgaver.

Hadde det ikke vært fint med et lønnssystem som lot deg både avdekke og korrigere feil før lønn faktisk kjøres? Fordi dette er mulig slipper du at oppgavene hoper seg opp rett før lønn skal kjøres, og du unngår (eller i alle fall reduserer) behovet for overtidsarbeid.

Fordi det er enkelt å flytte oppgaver mellom medarbeidere vil det også være enklere å ta seg en fridag, og å avvikle ferie. Høres bra ut ikke sant?

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll:

  • Lar deg enkelt håndtere feilmeldinger og avvisninger i lønnskjøringen
  • Gir deg oversiktlig informasjon om nøkkeltall tilpasset din bedrifts behov
  • Kommer med aktivitetslogger og mulighet for å loggføre notater
  • Kommer med en svært god løsning for refusjon
  • For Norge: Integrasjon til Altinn for skattekort, inntektsmelding og A-meldingen er inkludert
  • Oppdatering av løsningen for å håndtere nyutvikling og myndighetspålagte endringer er også inkludert
  • Gir deg muligheter til å ta ut kundespesifikke rapporter, funksjoner/operasjoner i lønn og egne kundespesifikke lønnarter

Velg riktig løsning – og riktig samarbeidspartner

Vi i Sariba har over 20 års erfaringen innen lønn og alle som jobber med lønn hos oss, har praktisk lønnserfaring med seg i kompetansesekken. Kunne du tenke deg en lønnsløsning som jobber med deg, og som støtter deg gjennom hele lønnsprosessen? Kunne du i tillegg tenke deg en samarbeidspartner på lønn, som virkelig kan lønn?

Da er SuccessFactors Employee Central Payroll og Sariba svaret.