Dette er viktig å tenke på før medarbeidersamtaler med dine ansatte

Dette er viktig å tenke på før medarbeidersamtaler med dine ansatte

Medarbeidersamtlae – relasjonsbygging mellom deg og dine ansatte

Så er vi der igjen. Starten av året. Og det er tid for medarbeidersamtaler med dine ansatte. Medarbeidersamtalen kan være en strålende arena for relasjonsbygging mellom deg og dine ansatte, og det kan være en glitrende mulighet til å ta bedriftsstrategien ned på individnivå. Det er her du kan motivere dine ansatte, og om du gjør det hele riktig legger du også grunnlaget for en høy grad av selvledelse. Medarbeidersamtalen er faktisk en ganske big deal, og det er ikke noe du bør tenke på et kvarter før den starter. Ved å gjennomføre det på den rette måten vil du faktisk kunne øke både din egen og dine ansattes arbeidsglede. For å gi medarbeidersamtalen den oppmerksomheten den fortjener er det to områder vi mener det er viktig at du tenker på før du starter. Her kommer våre tips til deg.

 

Tips 1: Hvorfor medarbeidersamtaler med dine ansatte?

Ja, hvorfor skal du gjennomføre medarbeidersamtaler med dine ansatte? Er det fordi det står i en overordnet HR-plan eller er det fordi du faktisk ønsker å utvikle dine medarbeidere? Vi håper at svaret er det siste. For hvis dine ansatte opplever at medarbeidersamtalen er lite relevant, kaster du ikke bare bort tid, det kan også gå utover både motivasjon og engasjement, og det er jo forhåpentligvis det det siste du ønsker.
Det er derfor viktig at det på forhånd er besluttet om samtalen skal dreie seg om utvikling og fremtiden, eller om det skal være en vurdering av resultater i perioden som har gått?  Eller, skal samtalen ivareta begge deler? Her er det ingen fasit på hva som er rett og galt. Det som er viktig er at både du og dine ansatte har et felles bilde av hva dere skal snakke om og at du har både vilje og kapasitet til å følge opp i etterkant. Har du ikke det, kan du heller ikke forvente de helt store resultatene. Forutsigbarhet skaper trygghet, og vil gi økt kvalitet på medarbeidersamtalen. I motsatt fall kan de fort bli en tidkrevende pliktøvelse som gir lite verdi.

 

Tips 2: Forberedelser (forbered deg godt!)

Å forberede seg er alfa omega om du ønsker å oppnå endringer og gode resultater. Det gjelder deg, og det gjelder medarbeiderne dine. Hvis alle er godt forberedt, og omforent om hva dere skal snakke om vil det øke sannsynligheten for en produktiv samtale med et positivt utfall. Et mål bør være at både du og dine medarbeidere sitter igjen med føleøsen av at medarbeidersamtalen var en positivt opplevelse, og at den tilførte både retning og verdi. Trygge ledere bidrar til bedre samtaler, og alle ledere bør derfor ha fått god opplæring i hvordan en medarbeidersamtale gjennomføres på best mulig måte, i forkant av samtalen.
God struktur skaper god flyt, og her finnes det gode systemer du kan støtte deg på. Ved hjelp av riktig systemstøtte vil både du og dine medarbeidere enkelt kunne forberede dere til samtalen, og dere stiller med de samme forutsettingene når samtalen begynner.

 

Likeverdige parter?

Til sist vil vi kaste inn en liten brannfakkel. For er det slik at medarbeidersamtalen er mellom to likeverdige parter? Til tross for at både du og dine medarbeidere er ansatt i samme bedrift, og muligens også har samme faglige bakgrunn, er det nå slik at en leder er en leder. Og du bør være bevisst på din posisjon og den innvirkningen du har. Kommentarer og tilbakemeldinger fra deg tillegges større betydning enn det som kommer fra en kollega på samme nivå. Og sånn bør det da også være. Men dette betyr at du må du tenke grundig gjennom både hva du ønsker å formidle, og også hvordan du ønsker å formidle det. Dette er spesielt viktig når du skal formidle tilbakemeldinger som innebærer kritikk eller et ønske om endring hos medarbeideren.
Hvis du tenker igjennom dette før medarbeidersamtaler med dine ansatte. vil du være godt forberedt!

 

Lykke til!

Gratis guide til motiverte ansatte