Vellykket HR Innovation Day

nyhet hr inno 31mai

I år har Sariba deltatt aktivt på SBN HR Innoteam, og på HR Innovation Day i slutten av mai stilte over 80 deltakere fra Oslo og Stavanger.

På seminaret fokuserte Sariba spesielt på Employee Experience og ny personvernlov som treer i kraft 25. mai 2018. Her var Bernhard Rikardsen og Marit Søderberg viktige bidragsytere – en stor takk til dem.

Presentasjonen om den nye personvernloven og paneldebatten om hvordan endringene i Europas regelverk bør tolkes, ivaretas fra et HR-perspektiv og hvordan systemet kan støtte engasjerte stort blant deltakerne.

Mange virksomheter ser det nye regelverket med tre ulike briller: Juridiske, HR og system. Disse vinklingene bør sees i sammenheng ved å adressere:

  • Holdninger: Bevisstgjøre alle, trene og følge opp ledere og involverte medarbeidere
  • Regelverk: Kjenne prinsippene i lovverket og ha oversikt over egen innsamling og bruk av personopplysninger
  • Prosesser: Utvikle og endre rutiner og prosedyrer som sikrer at reglene etterleves løpende
  • Systemer: Kartlegge systemer, identifisere berørte deler internt og eksternt, spesifisere tiltak

Er du interessert å vite mer om Employee Experience eller endring av personvernloven? Ta gjerne kontakt med Bernhard Rikardsen.

Se også SBNs oppsummering av dagen med link til foredrag og opptak