Outsourcing av innleieprosessen

rawpixel 782044 unsplash 1

Som en del av Saribas porteføljeutvikling leverer vi stadig flere tjenester knyttet til HR-funksjonen. Dette gjør vi for å kunne tilby våre kunder det fulle spekteret av relevante HR-tjenester. Det siste tilskuddet i Saribas HR-portefølje er samarbeidet vi har inngått med Qualified Solutions. Qualified Solutions er et norsk selskap som er spesialisert innen MSP løsninger (Managed Service Provider) som i dette tilfellet omhandler outsourcing av innleieprosessen.

En veldokumentert outsourcingtjeneste fra en solid samarbeidspartner

En MSP-løsning er kort fortalt en kostnadsfri tjeneste. Qualified Solution administrerer alle tjenestene innen sourcing, kontraktshåndtering, timefangst, betaling og avslutning av innleid arbeidskraft.

• Vet du hvor mange innleide din bedrift har? Hva de gjør og hvor de gjør det?
• Vet du hvilken leverandør de kommer fra og hva dere betaler for tjenestene?
• Har du kontroll på at kontraktene mot både leverandør og arbeider er i henhold til gjeldende lover og regler?
• Får du tak i riktig kompetanse til markedsledende priser?

Er svaret på et eller flere av disse spørsmålene er nei? Da kan det være gunstig for deg å se på en MSP-løsning og hvilke gevinster innføringen av dette kan gi din bedrift.

Om Qualified Solutions

«Vi i Qualified Solutions er stolte av å kunne levere MSP til det norske markedet,» sier Helene Eikaas, leder av kundedrift hos Qualified Solutions. «Ved å inngå et samarbeid med oss vil vi kunne administrere innleieprosessen for deg. Vi sørger for at ditt innleide personell har de kvalifikasjonene du trenger. Når du har behov for en eller flere konsulenter kontakter vi aktuelle utleiebyråer/leverandører og sørger for at du får rett kompetanse til rett pris. Samtidig administrerer vi alt fra stillingsutlysning, kontraktskriving til fakturering. Du vil spare både tid og penger, samtidig som du kan være trygg på at lover og regler overholdes»

Qualified Solutions er et norsk selskap med fokus på moderne og innovative bemannings- og innkjøpsløsninger. Det er tilpasset det norske markedet og løsningen som benyttes kalles MSP.

Qualified Solutions påtar seg administrasjonen av innleid arbeidskraft. Fra stillingsutlysning, utvelgelse av kandidat, kontraktskriving til fakturering. Qualified Solutions tilbyr en effektiv og forutsigbar innleieprosess. På en nøytral og oversiktlig måte bidrar de til å gi deg tilgang til den type innleid personell som er nødvendig for å nå din bedrifts strategiske forretningsmål. Både kunde, leverandør og kandidat skal ivaretas på best mulig måte i innleieprosessen. Ved å inngå et samarbeid vil du oppnå kostnadsbesparelser, reduksjon av administrative oppgaver internt og sørge for at alle offentlige og interne krav er ivaretatt.

Hele HR-spekteret

Vi i Sariba er opptatt av å kunne tilby helhetlige HR-løsninger til våre kunder, løsninger som ivaretar alle aspekter innen HR. Mange av våre kunder har i perioder en større andel innleid arbeidskraft, mens andre har innleid arbeidskraft som en del av den daglige driften.
For å kunne bistå deg som har innleie av ansatte som en del av din HR-prosess, ser vi det naturlig å finne en partner som kan ivareta dette området på en god måte. Dette er grunnen til at vi har inngått et samarbeid med Qualified Solutions. Qualified Solution er en trygg og erfaren samarbeidspartner. Gjennom dette samarbeidet vil vi kunne dekke dine innleiebehov på en effektiv, god og trygg måte.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby sammen med Qualified Solutions? Da er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.

Mer informasjon om Qualified Solutions og deres tjenester finner du på deres nettsider.

QS logo 1